Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Beschikbaarheid en beschrijving van Internet Explorer 6

Gepost op 25-07-2007 - Internet Explorer - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 6.0

Samenvatting

Dit artikel bevat informatie over toevoegingen en wijzingen in Internet Explorer 6, de beschikbaarheid van het programma en de bronnen voor on line ondersteuning. Bovendien wordt extra informatie over deze versie gegeven.

Opmerking Deze definitieve versie vervangt de Public Preview-versies van Internet Explorer (versie 6.00.2462.0000 en 6.00.2479.0006). U moet de Public Preview-versies verwijderen voordat u de definitieve versie installeert.


Voor meer informatie over het verwijderen van Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

293907 Internet Explorer 6.0 verwijderen

Meer informatie

U kunt Internet Explorer 6 installeren op een computer met Microsoft Windows 98 of hoger of op Microsoft Windows NT 4.0 of hoger. U kunt Internet Explorer 6 ook installeren als upgrade van een bestaande versie van Internet Explorer. Meer informatie over het downloaden en installeren van Internet Explorer 6 vindt u op de volgende Microsoft-website: Opmerking Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel als u Internet Explorer 6 alleen maar wilt downloaden:

174680 Internet Explorer downloaden voor een ander besturingssysteem

Ondersteuningsopties

Meer informatie over ondersteuningsopties voor Internet Explorer 6 vindt u op de volgende Microsoft-website: Internet Explorer 6 bevat de volgende functies die niet waren opgenomen in eerdere versies van Internet Explorer.

Mediabalk

Een Explorer-balk is een webpagina in een venster binnen het Internet Explorer-venster. Deze balk bevindt zich links in het hoofddocumentvenster. De Explorer-balken waarmee u waarschijnlijk al bekend bent, zijn de balken Zoeken, Favorieten en Geschiedenis. In Internet Explorer 6 wordt de mediabalk toegevoegd ter vervanging van de werkbalk Radio in Internet Explorer 5.x, die uitsluitend stroomsgewijze audio ondersteunt. Deze balk is een nieuwe, handige mediaspeler voor meerdere taken, die gebruikmaakt van DShow en HTML Plus Time. Met deze balk kunt u:
 • Media afspelen zonder nieuwe vensters te openen.
 • Willekeurig toegang zoeken tot lokale of externe media.
 • Snel terugkeren naar een media-uitvoering.
 • Snel toegang krijgen tot de meest recente versie van het programma Microsoft Windows Media Player.
Aan de Internet Explorer-balk Standaardknoppen is een nieuwe knop toegevoegd waarmee u de mediabalk kunt weergeven.

Opmerking De oorspronkelijke Public Preview-versie van Internet Explorer bevatte tevens de nieuwe balken Contactpersonen, Zoeken op het web en Persoonlijk. Bovendien bood deze versie de mogelijkheid om nieuwe Explorer-balken op basis van HTML (HyperText Markup Language) toe te voegen die door Microsoft of andere fabrikanten gemaakt kunnen worden. Deze extra Explorer-balken zijn uit de definitieve versie verwijderd naar aanleiding van feedback van onze klanten.

Werkbalken zijn standaard vergrendeld

Internet Explorer-werkbalken zijn standaard vergrendeld en kunnen niet worden verplaatst of van grootte worden veranderd. Als u de vergrendeling van de werkbalken wilt opheffen zodat u deze kunt verplaatsen of het formaat ervan kunt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op een balk en schakelt u het selectievakje De werkbalken vergrendelen uit.

Ondersteuning voor P3P-standaarden (Platform for Privacy Preferences)

Aan het dialoogvenster Internet-opties is een nieuw tabblad Privacy toegevoegd waarop u het gewenste privacyniveau voor websites kunt instellen door op te geven of webhosts clientgegevens kunnen verzamelen via cookies. In Internet Explorer 6 is versie 1.0 van de compacte beleidsspecificatie P3P geïmplementeerd om metagegevens te verzamelen over de wijze waarop een website cookiegegevens gebruikt. Na het verzamelen van de metagegevens stelt Internet Explorer vast of de cookies op elke internetsite of beperkte website die u bezoekt, moeten worden geaccepteerd of geweigerd (op basis van de voorkeuren die u opgeeft op het tabblad Privacy).

Opmerking Alle cookies worden automatisch geaccepteerd in de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites, en geblokkeerd in de zone Beperkte websites.
Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

282846 Instellingen op het tabblad Privacy zijn alleen van invloed op zone Internet

De cookie-instellingen voor eerdere versies van Internet Explorer blijven niet behouden wanneer u een upgrade uitvoert naar Internet Explorer 6.
Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

296363 Cookie-instellingen blijven niet behouden bij een upgrade naar Internet Explorer 6


Voor meer informatie over het instellen en de betekenis van privacy-instellingen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

283185 Cookies beheren in Internet Explorer 6

Internet Explorer 6 bevat een statuspictogram Privacy. Dit pictogram verschijnt links naast het pictogram Vergrendeling op de statusbalk wanneer u een website bezoekt die niet voldoet aan de ingestelde privacyvoorkeuren.

Opmerking De oorspronkelijke Public Preview-versie van Internet Explorer 6 bevatte geen mogelijkheid om eigen privacyvoorkeuren te importeren. Deze functionaliteit is ingeschakeld in de definitieve versie.

Bezoek de volgende pagina op de website van het WC3 (World Wide Web Consortium) voor meer informatie over P3P: Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.


Voor meer informatie over P3P-ondersteuning in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

290333 Beschrijving van het 29033P-project (Platform for Privacy Preferences)

Overige nieuwe internetopties in Internet Explorer 6

De volgende opties zijn toegevoegd aan of gewijzigd in het dialoogvenster Internet-opties van Internet Explorer 6.

Tabblad Algemeen

De knop Cookies verwijderen is toegevoegd aan het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Internet-opties.

Tabblad Beveiliging

De instellingen voor cookies die zich in Internet Explorer 5.x op het tabblad Beveiliging bevonden, zijn verwijderd. In Internet Explorer 6 kunt u deze instellingen configureren op het tabblad Privacy.


Voor meer informatie over de overige wijzigingen in de beveiligingsinstellingen voor webzones in Internet Explorer 6, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

300443 Wijzigingen in de beveiligingsinstellingen voor webzones in Internet Explorer 6

Opmerking De instelling META REFRESH toestaan werkte niet in de oorspronkelijke Public Preview-versie van Internet Explorer 6. Dit probleem is opgelost in de definitieve versie.

Tabblad Geavanceerd

Browserextensies van derden inschakelen (opnieuw opstarten noodzakelijk)

Opmerking Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten.

Standaard=aan

Met deze instelling kunt u Tool Bands en Browser Helper-objecten van andere fabrikanten uitschakelen voor het oplossen van problemen.

Opmerking Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:

298931 Functies van browsers van derden uitschakelen

Buiten beeld samenstellen, ook bij Terminal Server

Opmerking Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten.

Standaard=uit

'Samenstellen' is de procedure waarbij twee afbeeldingen worden gecombineerd tot één nieuwe afbeelding. De meest algemene samenstellingsbewerking is een 'over', waarbij een afbeelding over een andere afbeelding heen wordt geplaatst. Samenstellingseffecten kunnen flikkering veroorzaken wanneer u Internet Explorer uitvoert met Terminal Services. Als u deze optie inschakelt, wordt flikkering geëlimineerd, maar kunnen de prestaties van Internet Explorer in combinatie met Terminal Services aanzienlijk worden verlaagd. Bezoek de volgende Microsoft-website voor een voorbeeldpagina waarop samenstellingseffecten zijn toegepast: Geen on line media-inhoud op de mediabalk weergeven

Standaard=aan

Met deze instelling kunt u opgeven of u de inhoud van de on line inhoud op de mediabalk van de volgende Microsoft-website wilt weergeven: Als u dit selectievakje uitschakelt, geeft Internet Explorer de off line inhoud uit het bestand Browselc.dll (res://Browselc.dll/Mboffline.htm) op de mediabalk weer.

Afbeelding passend maken inschakelen

Standaard=aan

Met deze functie wordt automatisch het formaat gewijzigd van afbeeldingen die rechtstreeks in de browser worden geopend en te groot zijn voor het actieve browservenster. De afbeelding wordt automatisch aangepast zodat deze geheel binnen de afmetingen van het actieve browservenster past. Het formaat van afbeeldingen die in HTML-pagina's zijn ingesloten, wordt niet automatisch aangepast.

Werkbalk Afbeeldingen inschakelen

Standaard=aan

Opmerking Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten.

Internet Explorer 6 geeft standaard automatisch een kleine werkbalk weer wanneer u de muisaanwijzer stilhoudt boven een afbeelding op een webpagina. Deze werkbalk bevat knoppen om de afbeeldingen op te slaan, af te drukken of bij een e-mailbericht te verzenden, of om de map Mijn afbeeldingen te openen in een apart venster. Schakel het selectievakje uit om deze werkbalk uit te schakelen.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie als de werkbalk Afbeeldingen niet verschijnt terwijl deze wel is ingeschakeld:

303473 Werkbalk Afbeeldingen verschijnt niet voor afbeelding in Internet Explorer

Geïntegreerde Windows-verificatie inschakelen

Standaard=uit

Opmerking Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten.

Het gebruik van Kerberos-verificatie is standaard uitgeschakeld in Windows 2000, maar u kunt deze optie inschakelen met behulp van dit selectievakje. In de eerdere Internet Explorer-versies 5, 5.01 en 5.5 was Kerberos-verificatie standaard ingeschakeld.
Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

299838 Kan geen Kerberos-verificatie gebruiken na een upgrade naar Internet Explorer 6

Explorer-balken op HTML-basis inschakelen

Opmerking Deze instelling was beschikbaar op het tabblad Geavanceerd in de oorspronkelijke Public Preview-versie van Internet Explorer 6. Deze instelling is verwijderd uit de definitieve versie.

Als u deze optie selecteert, moet u de computer opnieuw opstarten.


Standaard=aan

Als u dit selectievakje uitschakelt, kunt u een aantal nieuwe Explorer-balken of de opdracht Add/Remove Explorer Bars niet gebruiken.

Opmerking Het tabblad Geavanceerd in de tweede Public Preview-versie van Internet Explorer 6 (versie 6.00.2479.0006) bevatte opties voor het inschakelen van infolabels en het weergeven van Office XP-infolabels.

Internet Explorer Error Reporting

Met dit hulpprogramma kunt u onherstelbare fouten in Internet Explorer (bijvoorbeeld algemene beschermingsfouten of ongeldige paginafouten) rapporteren aan Microsoft via het Internet.
Voor meer informatie over deze functie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

276550 Beschrijving en beschikbaarheid van het programma voor foutrapportage van Internet Explorer

Andere nieuwe functies

Wijzigingen in de functie Internet-restricties

De functie Internet-restricties is bijgewerkt en biedt nu de mogelijkheid om een geheugensteun in te voeren om uw wachtwoord te onthouden. Verder worden lege wachtwoorden niet meer toegestaan en kunnen gebruikers die geen beheerdersbevoegdheid hebben (in Windows NT of Windows 2000), de functie Internet-restricties niet meer inschakelen.

NTLM-verificatie

NTLM-verificatie via een proxy (proxy-passthrough) is mogelijk met de laatste versie van Microsoft Proxy Server.

Ondersteuning voor Passport 1.4

Ondersteuning voor Passport 1.4 is geïmplementeerd in Wininet.dll.

Virusbeveiliging in Outlook Express 6

Verschillende nieuwe functies zijn aan Outlook Express toegevoegd om u te beschermen tegen virussen die kunnen worden overgebracht via e-mailberichten.
Klik voor meer informatie over deze functies op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

291387 Outlook Express: Virusbeveiligingsfuncties in Outlook Express 6 gebruiken

Algemene informatie over de installatie

Raadpleeg het Leesmij-bestand in de installatiemap van Internet Explorer voor informatie over de installatie, systeemvereisten en bekende installatieproblemen met betrekking tot Internet Explorer 6. De volgende informatie heeft alleen betrekking op functionaliteit die nieuw of gewijzigd is ten opzichte van Internet Explorer 5, 5.01 en 5.5.

Outlook Express 6 is inbegrepen in de installatie van Windows 2000

Standaard- en volledige installaties zijn niet beschikbaar voor Windows 2000. Internet Explorer 6 installeert een minimale set bestanden op de computer. De webbrowser Internet Explorer 6, ondersteuning van scripts en Outlook Express 6 maken deel uit van deze set.

Installatie onder Windows 95 wordt niet ondersteund

Internet Explorer 6 ondersteunt geen installatie op computers met Microsoft Windows 95. U moet met Windows 98 of Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) of hoger werken om Internet Explorer 6 te kunnen installeren.

Voor installatie onder Windows NT 4.0 is SP6a vereist

Wanneer u Internet Explorer 6 probeert te installeren op een computer met Windows NT 4.0, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
NT4 Service Pack 6a of hoger moet zijn geïnstalleerd voordat de Windows-update: Internet Explorer en Internet-werkset kan worden voortgezet.
Service Pack 6a of hoger is vereist voor installatie van Internet Explorer 6 onder Windows NT 4.0.
Als u meer informatie wilt over het ophalen van het meest recente service pack voor Windows NT 4.0, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

152734 Het meest recente service pack voor Windows NT 4.0 ophalen

Ondersteuning voor High Encryption

Als u Internet Explorer 5.01 uitvoert onder Windows 98, Windows 98 Tweede editie of Windows NT 4.0 en u installeert Internet Explorer 6, wordt uw computer bijgewerkt naar 128-bits codering. Als u werkt met Windows 2000 en u installeert Internet Explorer 6, wordt het huidige coderingsniveau op de computer niet gewijzigd. U kunt Windows 2000 upgraden met behulp van de High Encryption Pack. U vindt de High Encryption Pack op de originele installatiemedia en op de website Windows Update. Als u werkt met Windows ME, gebruikt uw computer al 128-bits codering.

Onderdelen die niet zijn opgenomen

In tegenstelling tot eerdere versies van Internet Explorer, bevat versie 6 niet de onderdelen Webmappen, FTP-mappen, MSN Messenger, Microsoft VM (Virtual Machine) voor Java of NetMeeting 3.x. Bestaande versies van deze programma's en functies blijven behouden bij het upgraden of kunnen worden geïnstalleerd door uw besturingssysteem.

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Afbeelding, Cookie, DLL, Download, Foutbericht, FTP, Geschiedenis, Internet Explorer, Internet Explorer 5, Internet Explorer 6, Java, Media Player, Messenger, MSN, NetMeeting, Office, Office XP, Outlook, Outlook Express, Privacy, Procedure, Project, Service Pack, Update, Upgrade, Virus, Wachtwoord, Windows 2000, Windows 95, Windows 98, Windows 98 Tweede Editie, Windows Media, Windows NT

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Beschikbaarheid en beschrijving van Internet Explorer 6
Perrit Kenniscentrum - Beschikbaarheid en beschrijving van Internet Explorer 6