Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Problemen met het afsluiten van Windows ME oplossen

Gepost op 27-08-2007 - Overige Windows Versies - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft Windows Millennium Edition

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL273746

Samenvatting


In dit artikel wordt beschreven hoe u eventuele problemen bij het afsluiten van Windows Millennium Edition (ME) kunt oplossen. Deze informatie is ook beschikbaar in de wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows ME. Hoewel het gebruik van deze wizard de voorkeur verdient, kan het handig zijn om alle informatie ook nog eens in dit artikel na te lezen. U vindt de wizard Probleemoplosser: Opstarten en afsluiten van Windows Me in de component Help en ondersteuning van Windows Met een, alsmede op de volgende Microsoft-website:OPMERKING: als u op zoek bent naar probleemoplossingen die niet voorkomen in dit artikel, kunt u het in de Microsoft Knowledge Base nogmaals proberen met de trefwoorden die in het volgende artikel worden genoemd:

NL242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden

Meer informatie


Afsluitproblemen in Windows ME kunnen de volgende oorzaken hebben:
 • Incompatibele, beschadigde of conflicterende apparaatstuurprogramma's
 • Een beschadigd geluidsbestand dat bij het afsluiten wordt uitgevoerd
 • Onjuist geconfigureerde of beschadigde hardware
Ga als volgt te werk om deze problemen op te lossen:
 1. Ga na of een programma in de map Opstarten conflicteert met het opstartproces:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfigin het vak Openen en klik vervolgens op OK.
  2. Klik op Selectief, schakel het selectievakje Onderdelen van groep Opstarten laden uit, klik op Toepassen, vervolgens op OK en tot slot op Ja om de computer opnieuw op te starten.
  3. Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet op de juiste wijze wordt afgesloten, gaat u verder met stap 2. Als de computer wel op de juiste wijze wordt afgesloten, wordt het probleem waarschijnlijk veroorzaakt door een van de opstartprogramma's. Ga verder met de volgende stap om vast te stellen welk opstartprogramma het probleem veroorzaakt.
  4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfigin het vak Openen en klik vervolgens op OK.
  5. Schakel op het tabblad Opstarten een van de selectievakjes in, klik op OK en vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten. Voer een test uit om na te gaan of het probleem inderdaad werd veroorzaakt door het opstartprogramma dat u hebt uitgeschakeld. Als dat niet het geval is, herhaalt u stap d-e, maar schakelt u bij stap e een ander programma in. Als de computer niet correct wordt opgestart, wordt het probleem veroorzaakt door het laatste opstartprogramma dat u hebt ingeschakeld.

   OPMERKING: als u het probleem niet kunt oplossen door opstartprogramma's uit te schakelen, schakelt u deze programma's weer in. Hiertoe herhaalt u stap a-b. Schakel vervolgens het selectievakje Onderdelen van groep Opstarten laden weer in.
 2. Ga na of het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een opdracht die of een stuurprogramma dat automatisch wordt geladen vanuit het bestand Win.ini of System.ini:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfigen klik op OK.
  2. Klik op Selectief en schakel de volgende selectievakjes uit:
   • Bestand Win.ini laden
   • Bestand System.ini laden

   OPMERKING: als een van deze selectievakjes niet beschikbaar is, bevat het desbetreffende bestand geen items die worden geladen.

  3. : als een van deze selectievakjes niet beschikbaar is, bevat het desbetreffende bestand geen items die worden geladen.
   Klik op OK en klik vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten. Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet correct wordt afgesloten, herhaalt u stap a-b. Schakel bij stap b de selectievakjes weer in en ga vervolgens verder met stap 3.
 3. Schakel enkele apparaatstuurprogramma's uit. Een aantal veelgebruikte stuurprogramma's voor geluidskaarten, beeldschermadapters en netwerkadapters veroorzaken problemen. Als u apparaatstuurprogramma's wilt uitschakelen, gaat u als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer, klik op Eigenschappen en klik vervolgens op het tabblad Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op een apparaattype, bijvoorbeeld Besturing voor geluid, video en spelletjes om dit uit te vouwen.
  3. Klik op een van de apparaten in de lijst en klik vervolgens op Eigenschappen.
  4. Schakel het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel in.

   BELANGRIJK: maak een lijst van alle apparaten die u met deze procedure hebt uitgeschakeld, zodat u deze later weer kunt inschakelen.
  5. Klik op OK, klik nogmaals op OK en start de computer opnieuw op.


   Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet correct wordt afgesloten, herhaalt u stap a-e. Schakel bij stap d echter een ander hardwareonderdeel uit. Als u de beeldschermadapter wilt testen, klikt u op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ msconfig, klik op OK, vervolgens op Geavanceerd, schakel het selectievakje VGA 640x480x16 in en klik tot slot nogmaals op OK. Als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u de geluidskaart, de beeldschermadapter en de netwerkadapter hebt uitgeschakeld, schakelt u deze apparaten weer in. Hiertoe herhaalt u stap a-e. Schakel bij stap d echter het selectievakje Uitschakelen in dit hardwareprofiel uit en ga vervolgens verder met stap 4.

   OPMERKING: als u de beeldschermadapter niet kunt wijzigen met de hiervoor beschreven procedure, verandert u het stuurprogramma van deze adapter in Standaard VGA. Ga daarvoor als volgt te werk:
   1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Beeldscherm.
   2. Klik op het tabblad Instellingen, klik op Geavanceerd, klik op het tabblad Adapter en klik vervolgens op Wijzigen.
   3. Klik op Volgende, klik op Een lijst van alle stuurprogramma's op een specifieke locatie weergeven zodat u het gewenste stuurprogramma kunt selecteren en klik daarna nogmaals op Volgende.
   4. Klik op Alle hardware weergeven, klik op Standaardbeeldschermtypen in het vak Fabrikanten, klik op Standaard-beeldschermadapter (VGA) in het vak Modellen en klik daarna op Volgende.
   5. Klik achtereenvolgens op Ja, op Volgende en op Voltooien.
   6. Klik op Sluiten, klik nogmaals op Sluiten en klik op Ja zodra er wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.


    Als het probleem is opgelost nu het stuurprogramma van de beeldschermadapter is gewijzigd in Standaard VGA, informeert u bij de fabrikant van de beeldschermadapter of er een bijgewerkt stuurprogramma voor Windows Me beschikbaar is.
    Als u meer informatie wilt over het oplossen van weergaveproblemen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

    127139 Troubleshooting Video Problems in Windows

 4. Ga na of het afsluitprobleem wordt veroorzaakt door een beschadigd geluidsbestand dat bij het afsluiten wordt uitgevoerd:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Geluiden en Multimedia.
  2. Schrijf de naam en de locatie op van het geluid dat bij het afsluiten van Windows wordt afgespeeld, klik op Windows afsluiten in het vak Geluidsgebeurtenissen en klik vervolgens op Geen in het vak Naam.
  3. Klik op OK en start de computer opnieuw op.


   Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet correct wordt afgesloten, herhaalt u stap a-c. Schakel bij stap b echter het oorspronkelijke geluid dat bij het afsluiten van Windows wordt afgespeeld weer in en ga verder met stap 5. Als het probleem nu is opgelost, is het geluidsbestand Windows afsluiten beschadigd en moet dit worden vervangen. Vervang het geluidsbestand door een reservekopie of installeer opnieuw het programma waarmee het geluidsbestand is gemaakt.
 5. Schakel geavanceerd energiebeheer (Advanced Power Management, APM) uit om na te gaan of dit de oorzaak is van het afsluitprobleem. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

  OPMERKING: APM-functies zijn niet op alle computers beschikbaar. Als de computer niet is voorzien van APM-functies, slaat u deze procedure over. Mocht u het niet zeker weten, dan voert u de onderstaande stappen uit om na te gaan of APM voorkomt in Apparaatbeheer. U kunt ook informatie inwinnen bij de hardwarefabrikant.
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeem en klik vervolgens op het tabblad Apparaatbeheer.
  2. Dubbelklik op Systeemapparaten om alle onderliggende items weer te geven.
  3. Dubbelklik in de lijst met apparaten op Geavanceerd energiebeheer, klik op het tabblad Instellingen en schakel de selectievakjes APM 1.0-modus forceren en Navragen van energiestatus uitschakelen in.
  4. Klik op OK totdat u weer terug bent bij het Configuratiescherm en start de computer opnieuw op.


   Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet correct wordt afgesloten, herhaalt u stap a-d. Schakel de selectievakjes APM 1.0-modus forceren en Navragen van energiestatus uitschakelen hierbij weer uit en ga verder met stap 6.
 6. Ga na of de afsluitproblemen worden veroorzaakt door een virtueel-apparaatstuurprogramma (.vxd):
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfigen klik op OK.
  2. Klik op Selectief en schakel het selectievakje Statische VxDs laden uit.
  3. Klik op OK en klik vervolgens op Ja om de computer opnieuw op te starten. Controleer of het probleem is opgelost door de computer opnieuw op te starten. Als de computer nog steeds niet correct wordt afgesloten, herhaalt u stap a-c. Schakel bij stap c het selectievakjes echter in en ga verder met de volgende stap.
   Hieronder volgt een lijst met een aantal statische .vxd-bestanden van Microsoft:
   Vnetsup.vxdMicrosoft Networking
   Ndis.vxdMicrosoft Networking
   Ndis2sup.vxdMicrosoft Networking
   Javasup.vxdJava-ondersteuning
   Vrtwd.386Klok
   Vfixd.vxdVideo Phone helper
   Vnetbios.vxdMicrosoft Networking
   Vserver.vxdMicrosoft Networking
   Vredir.vxdMicrosoft Networking
   Dfs.vxdMicrosoft Networking
   Ndiswan.vxdMicrosoft Networking
   Msmouse.vxdMicrosoft Mouse

   Controleer de eigenschappen van het incompatibele statische .vxd-bestand om na te gaan aan welk programma dit bestand is gekoppeld. Verwijder dit programma en installeer het programma vervolgens opnieuw. Het .vxd-bestand wordt dan vervangen door een nieuw exemplaar. Als u de eigenschappen van een bestand wilt bekijken, klikt u achtereenvolgens op Start en op Zoeken, typt u de naam van het gewenste bestand in het vak Bestanden of mappen en klikt u op Nu zoeken. Als het bestand waarnaar u op zoek bent, in de lijst wordt weergegeven, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand en klikt u vervolgens op Eigenschappen.


   Als u meer informatie wilt over het hulpprogramma Systeemconfiguratie, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting

 7. Ga na of het probleem is vermeld in het opstartlogbestand. In het opstartlogbestand (Bootlog.prv) vindt u informatie over problemen die zich tijdens het afsluiten van de computer hebben voorgedaan. Het bestand Bootlog.prv is een verborgen bestand in de hoofdmap van station C. Als Windows is geconfigureerd voor het verbergen van systeembestanden, voert u de volgende stappen uit om verborgen bestanden weer te geven:
  1. Dubbelklik op het bureaublad van Windows op Deze computer.
  2. Klik in het menu Extra op Mapopties.
  3. Klik op het tabblad Beeld.
  4. Schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit en klik vervolgens op Ja wanneer u wordt gevraagd de opdracht te bevestigen.
  5. Klik op OK en zoek nogmaals naar het bestand Bootlog.prv.
  Als het bestand werkelijk niet voorkomt op de vaste schijf, maakt u als volgt een nieuw bestand:

  1. Klik achtereenvolgens op Start, op Afsluiten, nogmaals op Afsluiten en tot slot op OK.
  2. Als de computer niet automatisch wordt uitgeschakeld, drukt u op de aan-uitschakelaar. Wacht ongeveer 15 seconden en schakel de computer weer in.
  3. Houd tijdens het opstarten van de computer de CTRL-toets ingedrukt. Wanneer het menu Opstarten wordt weergegeven, gaat u met de knop PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG naar de optie Vastgelegd in logbestand (\BOOTLOG.TXT) en drukt u op ENTER.
  4. Nadat Windows is opgestart, klikt u achtereenvolgens op Start, op Afsluiten, op Opnieuw opstarten en tot slot op OK.
  Geef het opstartlogbestand als volgt weer:

  1. Dubbelklik op Deze computer, dubbelklik op station C en zoek naar het bestand Bootlog.prv.
  2. Dubbelklik op het bestand Bootlog.prv. Wanneer u wordt gevraagd een programma te selecteren waarmee het bestand moet worden geopend, klikt u op WordPad, Kladblok of een andere teksteditor in de lijst.
  3. Bekijk de vermeldingen die beginnen met 'Terminate='. Deze bevinden zich onder in het bestand en kunnen aanwijzingen bevatten over de oorzaak van het probleem. Als het proces in de vermelding 'Terminate=' correct is voltooid, is er ook een vermelding 'EndTerminate='.
  4. Controleer of een van de volgende vermeldingen op de laatste regel in Bootlog.prv staat:
   • Terminate=Query Drivers: dit is een probleem dat te maken heeft met geheugenbeheer. De computer bevat mogelijk defecte geheugenchips of beschadigde bestanden. Het kan zijn dat u Windows opnieuw moet installeren.
   • Terminate=Reset Display: installeer een bijgewerkt stuurprogramma voor de beeldschermadapter.
   • Terminate=RIT: mogelijk zijn er timergerelateerde problemen met de geluidskaart of is het stuurprogramma voor de muis verouderd. Installeer bijgewerkte stuurprogramma's voor deze apparaten.
   • Terminate=Win32: een programma wordt niet correct afgesloten. Sluit alle programma's af voordat u Windows afsluit.

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Fix, Java, Multimedia, Procedure, Query, Windows ME

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Problemen met het afsluiten van Windows ME oplossen
Perrit Kenniscentrum - Problemen met het afsluiten van Windows ME oplossen