Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) gebruiken voor het uitvoeren van schijfduplicatie

Gepost op 12-06-2007 - Windows NT en 2000 - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) kunt gebruiken voor het uitvoeren van schijfduplicatie. U kunt de procedure voor klonen uitvoeren om een kopie van een Windows 2000-installatie met alle geïnstalleerde programma's en gegevens te gebruiken voor het bulksgewijs implementeren van exact dezelfde installatie in de hele organisatie. Een probleem bij het dupliceren van een installatie van Windows 2000 is dat elke gekloonde computer dezelfde beveiligings-id (SID) en computernaam heeft. Dit kan verhinderen dat de gekloonde computers correct werken binnen een werkgroep of een domein. Beheerders kunnen dit probleem omzeilen door het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) te gebruiken om configuratie-instellingen te verwijderen die uniek zijn voor de computer, zoals de SID en de computernaam. De resulterende installatiekopie kan dan veilig opnieuw worden gebruikt voor installatie op andere computers.

Terug naar begin

Windows 2000 voorbereiden op klonen

Een installatie van Windows 2000 voorbereiden op klonen:
 1. Installeer Windows 2000 op een voorbeeldcomputer. U kunt Windows interactief installeren of een antwoordbestand gebruiken om het proces te automatiseren.
 2. Start de computer opnieuw op en meld u aan als Administrator.
 3. Installeer alle programma's die u wilt implementeren met Windows 2000 en pas deze aan.
 4. Voeg lokale gebruikersaccounts toe, word lid van een domein, of doe beide.
 5. Controleer de configuratie om na te gaan of de computer alle vereiste onderdelen, instellingen en gegevens bevat.
 6. Klik op Start, kies Uitvoeren, typ cmd in het venster Openen en klik op OK.
 7. Typ cd \ bij de opdrachtprompt, druk op Enter, typ md sysprep en druk nogmaals op Enter.
 8. Plaats de cd-rom met Windows 2000 Professional in het cd-rom- of dvd-romstation, typ expand stationsletter cd-romstation:\system\tools\deploy.cab —f:* c:\sysprep en druk op Enter. Bij deze voorbeeldopdracht wordt er vanuit gegaan dat u in stap 7 de map Sysprep hebt gemaakt op station C. Als u de map op een ander station hebt geplaatst, past u de opdracht aan.
 9. Typ cd \sysprep bij de opdrachtprompt en druk op Enter.
 10. Typ Sysprep /parameters en druk op Enter om Sysprep.exe uit te voeren. Zie de sectie 'Parameters voor Sysprep.exe' in dit artikel voor een lijst met parameters.
 11. Sluit de computer af, verwijder de vaste schijf uit de computer en gebruik een schijfkopieprogramma van een andere leverancier om de schijf te klonen. De computer wordt automatisch afgesloten als u Sysprep.exe uitvoert met de schakeloptie —reboot.
Wanneer u Windows 2000 daarna start vanaf een gekloonde schijf of vanaf de oorspronkelijke schijf, doen zich de volgende gebeurtenissen voor:
 1. Setupcl.exe wordt gestart en een nieuwe SID wordt gegenereerd.
 2. De wizard Mini-Setup wordt gestart om de nieuwe computer aan te passen. Als u niet zorgt dat het antwoordbestand Sysprep.inf aanwezig is, wordt de wizard interactief uitgevoerd.
Terug naar begin

Het antwoordbestand Sysprep.inf maken

Typ setupmgr.exe bij de opdrachtprompt en druk op Enter om het antwoordbestand Sysprep.inf te maken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de wizard te voltooien. U kunt ook een teksteditor gebruiken om een nieuw antwoordbestand te maken of een bestaand antwoordbestand aan te passen.

Raadpleeg voor meer informatie het bestand Unattend.doc in het bestand Deploy.cab in de map Support\Tools op uw cd-rom met Windows 2000, of ga naar de volgende Microsoft-website:Terug naar begin

Vereisten

U kunt Sysprep.exe alleen uitvoeren en het antwoordbestand Sysprep.inf gebruiken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • De bestanden Sysprep.exe, Setupcl.exe en Sysprep.inf moeten zich in de map Sysprep bevinden. Het bestand Sysprep.inf kan zich op een diskette bevinden, maar moet wel de naam Sysprep.inf hebben. Bij het starten van Mini-Setup wordt naar het bestand Sysprep.inf gezocht op de diskette. Als het bestand Sysprep.inf aanwezig is, wordt het naar de map %windir%\System32 gekopieerd als $winnt$.inf. Als een bestand met dezelfde naam aanwezig is, wordt dit overschreven.
 • De map Sysprep moet zich in dezelfde hoofdmap van hetzelfde volume als de map Winnt bevinden.
 • Het bestand moet de naam Sysprep.inf hebben. Als het bestand niet de naam Sysprep.inf heeft of zich elders bevindt, wordt het genegeerd door Mini-Setup en wordt de interactieve modus van Mini-Setup uitgevoerd. Als een vereiste sectie van het antwoordbestand ontbreekt, keert Mini-Setup terug naar de interactieve modus om de ontbrekende informatie op te halen.
Terug naar begin

Schakelopties voor Sysprep.exe

Sysprep.exe accepteert de volgende schakelopties:
 • /quiet - onderdrukt de bevestigingsdialoogvensters die meestal op het scherm worden weergegeven.
 • /nosidgen - instrueert Setupcl.exe om geen nieuwe SID's te genereren bij het opnieuw opstarten en voert de wizard Mini-Setup uit.
 • /reboot - de computer wordt automatisch opnieuw opgestart.
 • /pnp - zorgt ervoor dat Mini-Setup opnieuw de volledige inventarisatie van PnP-apparaten uitvoert wanneer de computer de volgende keer wordt opgestart. Deze modus vergroot de vereiste tijd voor Mini-Setup en schakelt het gebruik van de sleutel OemPnPDriversPath in het bestand Sysprep.inf in.
Voordat de computer wordt afgesloten, voert Sysprep.exe de volgende taken uit:
 • De waarde CloneTag wordt toegevoegd aan de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup, waarin de datum en tijd wordt vermeld waarop Sysprep.exe werd uitgevoerd.
 • De waarde CmdLine wordt toegevoegd aan de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup. Deze 'setup-newsetup-mini'-waarde start Mini-Setup wanneer de computer opnieuw wordt opgestart en wijzigt de waarde SystemSetupInProgress in 0x1.
 • De map %systemroot%\System32 wordt doorzocht op aanwezigheid van het bestand Setupcl.exe. Als het bestand niet aanwezig is, wordt het bestand opgezocht in de lokale map en gekopieerd naar de map %systemroot%\System32. Als het bestand niet wordt gevonden, wordt een foutbericht weergegeven en wordt Sysprep.exe afgesloten.
 • Er wordt een opdracht geplaatst in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager - SetupExecute:REG_MULIT_SZ: Setupcl.exe.
 • De sectie [SysprepMassStorage] van het bestand Sysprep.inf wordt verwerkt om vast te stellen welke stuurprogramma's moeten worden ingeschakeld in het systeemregister.
 • Sysprep.inf wordt naar het bestand WINNT\System32\$winnt$.inf gekopieerd zodat het bestand kan worden opgezocht als andere onderdelen informatie nodig hebben van het bestand Sysprep.inf. Als u de computer bijvoorbeeld wilt promoveren tot domeincontroller, kunt u de sectie [DCInstall] opnemen.

Voor meer informatie over promotie en degradatie zonder toezicht van Windows 2000-domeincontrollers klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

223757Promotie en degradatie zonder toezicht van Windows 2000- en Windows Server 2003-domeincontrollers

De map Sysprep wordt bij het voltooien van Mini-Setup verwijderd. Sysprep.exe kan ook andere taken uitvoeren voordat de computer wordt afgesloten. Om ervoor te zorgen dat Sysprep kan samenwerken met onderdelen die al zijn geïnstalleerd, wordt een bestand Minioc.inf in de map %windir%\Inf geplaatst. Dit bestand verwijst naar DDL's (Dynamic Link Libraries) die specifiek zijn voor bepaalde onderdelen en waarmee de benodigde taken worden uitgevoerd om onderdelen voor te bereiden op duplicatie. Wanneer Sysprep.exe wordt uitgevoerd, wordt het bestand %windir%\Inf\Miniproc.inf geopend en wordt de sectie [SysprepBeforeExecute] verwerkt. Bij het starten van een gekloonde computer opent Mini-Setup het bestand Minioc.inf en wordt de sectie [SysprepInitExecute] verwerkt.

De map Sysprep kan ook het bestand Provider.inf bevatten. Dit bestand wordt gebruikt door onderdelen van andere leveranciers om ervoor te zorgen dat deze onderdelen kunnen worden gekloond met behulp van Sysprep.exe.

Terug naar begin

Indeling van het bestand Sysprep.inf

Het bestand Sysprep.inf heeft dezelfde indeling als het bestand Unattend.txt, dat wordt gebruikt bij het automatiseren van de installatie van Windows 2000. Alleen de volgende secties en parameters worden echter ondersteund:

[Unattended]
 • OemSkipEula
 • OemPnPDriversPath
 • InstallFilesPath - verwijst naar de installatiebronnen voor extra stuurprogramma's die niet op de cd-rom met Windows 2000 staan. Dit is handig wanneer parameters voor landinstellingen worden opgegeven.
 • ExtendOemPartition
 • KeepPageFile - zorgt ervoor dat Sysprep.exe het huidige wisselbestand behoudt of een nieuw wisselbestand genereert.
[Oem_Ads] • Alle sleutels (logo en achtergrond)

[GuiUnattended]
 • AdminPassword
 • Autologon
 • TimeZone
 • OEMDuplicatorString - een antwoordbestandparameter waarvan de waarde een tekenreeks is met een beschrijving van het hulpprogramma voor duplicatie dat wordt gebruikt en met alle overige gegevens die een OEM of beheerder in het register wil opslaan. De waarde kan maximaal 255 tekens bevatten en wordt opgeslagen in HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\OemDuplicatorString
 • AutoLogonAccountCreation
 • AutologonCount
 • OemSkipRegional
 • OemSkipWelcome
[UserData] Alle sleutels worden ondersteund

[LicenseFilePrintData] • Alle sleutels worden ondersteund

[GuiRunOnce]

[Display] • Alle sleutels worden ondersteund

[RegionalSettings] • Alle sleutels worden ondersteund als de bestanden beschikbaar zijn op de vaste schijf van de computer. Als landinstellingen zijn opgegeven, kunt u naar de locatie van de bestanden verwijzen met de sleutel InstallFilesPath in de sectie [Unattended].

[Networking] • Alleen de installatie van standaardonderdelen wordt ondersteund. Deze sectie hoeft alleen in het bestand Sysprep.inf aanwezig te zijn. De waarden voor installDefaultComponents werken niet. Deze parameter gaat altijd uit van 'ja'.

[Identification] • Alle sleutels worden ondersteund

[NetClients] • Alle sleutels voor Client Services voor Microsoft Networks en Client Services voor NetWare worden ondersteund.

[TapiLocation] • Alle sleutels worden ondersteund Deze waarden zijn alleen geldig als de computer is uitgerust met een modem. Raadpleeg de gebruikershandleiding Microsoft Windows 2000 OEM Preinstallation Kit OPK voor aanvullende informatie.

Terug naar begin

Referenties


Voor meer informatie over Sysprep klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

216937Windows 2000-hulpprogramma voor systeemvoorbereiding en het gebruik van antwoordbestanden


240126Aanbevolen richtlijnen voor het gebruik van Sysprep op NTFS-volumes


216680Een installatie herkennen die is gemaakt met het hulpprogramma Sysprep


216915Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding gebruiken op niet-gelijkwaardige computers


238955Het bestand Cmdlines.txt gebruiken tijdens Setup-wizard van Sysprep.exe

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Terug naar begin

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Foutbericht, Procedure, Wachtwoord, Windows 2000, Windows Server 2003, Works

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) gebruiken voor het uitvoeren van schijfduplicatie
Perrit Kenniscentrum - Het hulpprogramma voor systeemvoorbereiding (Sysprep.exe) gebruiken voor het uitvoeren van schijfduplicatie