Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 1 van 2)

Gepost op 12-06-2007 - Windows NT en 2000 - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 1
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2

Samenvatting


In dit artikel worden diverse beveiligings- en controlegebeurtenissen beschreven en worden aanwijzingen gegeven voor de interpretatie van deze gebeurtenissen. Al deze gebeurtenissen worden onder de vermelding 'Beveiliging' geregistreerd in het logboek voor beveiligingsgebeurtenissen. Het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base is Deel 2 van 2:

301677Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 2 van 2)

Meer informatie


Gebeurtenis-id: 512 (0x0200) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Windows NT is bezig met opstarten.

Gebeurtenis-id: 513 (0x0201) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Windows NT wordt afgesloten. Alle aanmeldingssessies worden hierdoor beëindigd.

Gebeurtenis-id: 514 (0x0202) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: De LSA (Local Security Authority) heeft een verificatiepakket geladen. Dit verificatiepakket wordt gebruikt om aanmeldingspogingen te verifiëren. De naam van het verificatiepakket is: %1

Gebeurtenis-id: 515 (0x0203) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Er is een vertrouwd aanmeldingsproces in de LSA geregistreerd. Dit aanmeldingsproces wordt vertrouwd om aanmeldingsaanvragen te doen. De naam van het aanmeldingsproces is: %1

Gebeurtenis-id: 516 (0x0204)
Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Interne bronnen, toegewezen voor het in de wachtrij plaatsen van controleberichten, zijn niet meer beschikbaar, waardoor sommige controles verloren zijn gegaan. Het aantal verwijderde controleberichten bedraagt: %1


Gebeurtenis-id: 517 (0x0205) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Het controlelogboek is gewist Primaire gebruikersnaam: %1 Primair domein: %2 Primaire aanmeldings-ID: %3 Gebruikersnaam van client: %4 Domein van client: %5 Aanmeldings-ID van client: %6

Gebeurtenis-id: 518 (0x0206) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: De SAM heeft een berichtgevingspakket geladen. Dit pakket krijgt bericht bij elke wijziging van accounts of wachtwoorden. De naam van het berichtgevingspakket is: %1

Gebeurtenis-id: 528 (0x0210) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Aanmelding is voltooid: Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldings-ID: %3 Aanmeldingstype: %4 Aanmeldingsproces: %5 Verificatiepakket: %6 Naam van werkstation: %7

Gebeurtenis-id: 529 (0x0211) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: onbekende gebruikersnaam of onjuist wachtwoord Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 530 (0x0212) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: schending van de beperkte tijd voor aanmelden Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 531 (0x0213) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: account is momenteel uitgeschakeld Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 532 (0x0214) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: opgegeven gebruikersaccount is verlopen Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 533 (0x0215) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: gebruiker heeft geen toestemming om zich aan te melden bij deze computer Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 534 (0x0216) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: de gebruiker heeft geen toestemming gekregen het aangevraagde aanmeldingstype te gebruiken op deze computer Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 535 (0x0217) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: opgegeven accountwachtwoord is verlopen Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 536 (0x0218) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: NetLogon-component is niet actief Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 537 (0x0219) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: onverwachte fout tijdens het aanmelden Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 538 (0x021A) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Afmelding van gebruiker Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldings-ID: %3 Aanmeldingstype: %4.

Gebeurtenis-id: 539 (0x021B) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Aanmeldingsfout Reden: account is vergrendeld Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldingstype: %3 Aanmeldingsproces: %4 Verificatiepakket: %5 Werkstationnaam: %6

Gebeurtenis-id: 540 (0x021c) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Aanmelding op het netwerk is voltooid Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldings-ID: %3 Aanmeldingstype: %4 Aanmeldingsproces: %5 Verificatiepakket: %6 Naam van werkstation: %7

Gebeurtenis-id: 541 (0x021d) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling tot stand gebracht Modus: %1 Peer-identiteit: %2 Filter: %3 Parameters: %4

Gebeurtenis-id: 542 (0x021e) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd Modus: gegevensbescherming (snelle modus) Filter: %1 Binnenkomende SPI: %2 Uitgaande SPI: %3

Gebeurtenis-id: 543 (0x021f) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: IKE-beveiligingskoppeling beëindigd Modus: sleuteluitwisseling (hoofdmodus) Filter: %1

Gebeurtenis-id: 544 (0x0220) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het maken van de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer geen verificatie kon uitvoeren. Het certificaatvertrouwen kan niet worden ingesteld. Peer-identiteit: %1 Filter: %2

Gebeurtenis-id: 545 (0x0221) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Verificatie van IKE-peer is mislukt. Peer-identiteit: %1 Filter: %2

Gebeurtenis-id: 546 (0x0222) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het maken van IKE-beveiligingskoppeling is mislukt omdat de peer een ongeldig voorstel heeft verzonden. Modus: %1 Filter: %2 Kenmerk: %3 Verwachte waarde: %4 Ontvangen waarde: %5

Gebeurtenis-id: 547 (0x0223) Type: Controle van mislukte pogingBeschrijving: Het onderhandelen over de IKE-beveiligingskoppeling is mislukt. Modus: %1 Filter: %2 Punt van mislukken: %3 Reden van mislukken: %4

Gebeurtenis-id: 560 (0x0230) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend Objectserver: %1 Objecttype: %2 Objectnaam: %3 Nieuwe ingang-ID: %4 Bewerkings-id:{%5,%6} Procesnaam: %7 Primaire gebruikersnaam: %8 Primair domein: %9 Primaire aanmeldings-id: %10 Clientgebruikersnaam: %11 Clientdomein: %12 Clientaanmeldings-id: %13 Toegangspogingen %14 Machtigingen %15

Gebeurtenis-id: 561 (0x0231) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Ingang is toegewezen Ingang-ID: %1 Bewerkings-id:{%2,%3} Proces-ID: %4

Gebeurtenis-id: 562 (0x0232) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Ingang is gesloten Objectserver: %1 Ingang-ID: %2 Proces-ID: %3

Gebeurtenis-id: 563 (0x0233) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend voor verwijderen Objectserver: %1 Objecttype: %2 Objectnaam: %3 Nieuwe ingang-ID: %4 Bewerkings-id:{%5,%6} Procesnaam: %7 Primaire gebruikersnaam: %8 Primair domein: %9 Primaire aanmeldings-id: %10 Clientgebruikersnaam: %11 Clientdomein: %12 Clientaanmeldings-id: %13 Toegangspogingen %14 Machtigingen %15

Gebeurtenis-id: 564 (0x0234) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is verwijderd Objectserver: %1 Ingang-ID: %2 Proces-ID: %3

Gebeurtenis-id: 565 (0x0235) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Object is geopend Objectserver: %1 Objecttype: %2 Objectnaam: %3 Nieuwe ingang-ID: %4 Bewerkings-id:{%5,%6} Procesnaam: %7 Primaire gebruikersnaam: %8 Primair domein: %9 Primaire aanmeldings-id: %10 Clientgebruikersnaam: %11 Clientdomein: %12 Clientaanmeldings-id: %13 Toegangspogingen %14 Machtigingen %15 Eigenschappen:%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25

Gebeurtenis-id: 566 (0x0236) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Objectbewerking Bewerkingstype %1 Objecttype: %2 Objectnaam: %3 Ingangs-id: %4 Bewerkings-id:{%5,%6} Primaire gebruikersnaam: %7 Primair domein: %8 Primaire aanmeldings-id: %9 Gebruikersnaam van client: %10 Domein van client: %11 Aanmeldings-ID van client: %12 Gewenste toegang %13

Gebeurtenis-id: 576 (0x0240) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Speciale bevoegdheden toegewezen aan nieuwe aanmelding: Gebruikersnaam: %1 Domein: %2 Aanmeldings-ID: %3 Toegewezen: %4

Gebeurtenis-id: 577 (0x0241) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Bevoegdheidsservice aangeroepen Server: %1 Service: %2 Primaire gebruikersnaam: %3 Primair domein: %4 Primaire aanmeldings-id: %5 Clientgebruikersnaam: %6 Clientdomein: %7 Clientaanmeldings-id: %8 Bevoegdheden: %9

Gebeurtenis-id: 578 (0x0242) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Bewerking van bevoegd object Objectserver: %1 Objectingang: %2 Proces-ID: %3 Primaire gebruikersnaam: %4 Primair domein: %5 Primaire aanmeldings-id: %6 Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8 Aanmeldings-ID van client: %9 Bevoegdheden: %10

Gebeurtenis-id: 592 (0x0250) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Er is een nieuw proces gemaakt Nieuwe proces-ID: %1 Naam van afbeeldingsbestand: %2 ID van Maken-proces: %3 Gebruikersnaam: %4 Domein: %5 Aanmeldings-ID: %6

Gebeurtenis-id: 593 (0x0251) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Proces is afgesloten Proces-ID: %1 Gebruikersnaam: %2 Domein: %3 Aanmeldings-ID: %4

Gebeurtenis-id: 594 (0x0252) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Een ingang naar een object is gedupliceerd Ingang-ID van bron: %1 Proces-ID van bron: %2 Ingang-ID van doel: %3 Proces-ID van doel: %4

Gebeurtenis-id: 595 (0x0253) Type: Controle op geslaagde pogingenBeschrijving: Indirecte toegang tot een object verkregen Objecttype: %1 Objectnaam: %2 Proces-ID: %3 Primaire gebruikersnaam: %4 Primair domein: %5 Primaire aanmeldings-id: %6 Gebruikersnaam van client: %7 Domein van client: %8 Aanmeldings-ID van client: %9 Toegang: %10

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Afbeelding, Filter, Fix, Service Pack, Wachtwoord, Windows 2000, Windows NT

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 1 van 2)
Perrit Kenniscentrum - Beschrijving van Windows 2000-beveiligingsgebeurtenissen (deel 1 van 2)