Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen

Gepost op 19-08-2006 - KB: Sharepoint - 0 reacties

Dit artikel is bedoeld voor eigenaren van webpagina's en beheerders. In het artikel vindt u een overzicht van webonderdelen en pagina's met webonderdelen en een uitleg van de manier waarop u een pagina kunt aanpassen door webonderdelen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.Overzicht van webonderdelen en pagina's met webonderdelen

Een webonderdeel is een modulaire gegevenseenheid die de elementaire bouwsteen vormt van een pagina met webonderdelen. U kunt webonderdelen toevoegen aan zones met webonderdelen op een pagina met webonderdelen en vervolgens de afzonderlijke webonderdelen aan te passen om een unieke pagina voor uw sitegebruikers te maken.

In het volgende voorbeeld wordt het webonderdeel Afbeelding gebruikt om de basisfuncties van een webonderdeel te beschrijven.


De titelbalk van het webonderdeel bevat de kop voor het webonderdeel.

Het menu Webonderdeel bevat functies waarmee u het webonderdeel kunt minimaliseren, sluiten of bewerken of Help-informatie kunt opvragen voor een specifiek webonderdeel. Als de bewerkingsmodus is ingeschakeld voor de pagina, kunt u dit menu ook gebruiken om het webonderdeel te verwijderen of te verbinden met andere webonderdelen, afhankelijk van het type webonderdeel.

Het hoofdgedeelte van het webonderdeel bevat de inhoud zoals u hebt aangegeven voor het desbetreffende type webonderdeel. In dit voorbeeld wordt het webonderdeel Afbeelding gebruikt en wordt er dus een afbeelding weergegeven.


Een pagina met webonderdelen is een speciaal type webpagina waarop u webonderdelen kunt gebruiken om gegevens, zoals lijsten en grafieken, en webinhoud, zoals tekst en afbeeldingen, samen te voegen tot een dynamische informatie-portal die is gebaseerd op een algemene taak of op een speciaal interessegebied.

De introductiepagina van uw site is een voorbeeld van een pagina met webonderdelen. Wanneer u een nieuwe site of een werkruimte maakt, maakt u een pagina met webonderdelen. U kunt ook een pagina met webonderdelen maken door een van de beschikbare sitesjablonen te selecteren of door een programma voor webontwerp te gebruiken dat compatibel is met Microsoft Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007. In dit laatste geval maakt u een geheel nieuwe pagina met webonderdelen.

U kunt een pagina met webonderdelen gebruiken om allerlei gestructureerde of ongestructureerde gegevens te presenteren op een georganiseerde, nuttige en handige manier. De meeste webpagina's bevatten verscheidene verbonden webonderdelen, zodat u gegevens en inhoud dynamisch kunt weergeven om de gewenste resultaten te bereiken.

U kunt bijvoorbeeld een pagina met webonderdelen maken met de naam Klantorders, die u veelvuldig gebruikt voor het weergeven van belangrijke informatie. U krijgt een telefoontje van een klant die een vraag heeft over een order. De klant weet het ordernummer niet meer, maar kan zich wel nog de datum herinneren waarop de order is geplaatst. U kunt nu een pagina met webonderdelen gebruiken om het volgende te doen.


Een order opzoeken aan de hand van het ordernummer of, in dit geval, de orderdatum.

Alle orders weergeven op datum.

De juiste order selecteren op basis van de naam van de klant en de order- en klantdetails opzoeken.

Een regelitem in de order selecteren (in dit geval de lamp) en een afbeelding van het product weergeven ter bevestiging van de vraag van de klant.

Zoeken naar actueel bedrijfsnieuws dat relevant is voor de order van de klant.


Eigenschappen van webonderdelen

Elk webonderdeel heeft een gemeenschappelijke reeks algemene eigenschappen (ook wel eigenschappen van de basisklasse genoemd) die de vormgeving (zoals titel, hoogte en breedte), opmaak (bijvoorbeeld de volgorde van webonderdelen in de zone en de richting van de inhoud) en geavanceerde eigenschappen (zoals het afbeeldingspictogram en de beschrijving) van het webonderdeel bepalen. Deze eigenschappen zijn onderverdeeld in secties in het taakvenster.

Veel webonderdelen hebben tevens aangepaste eigenschappen die uniek zijn voor dat webonderdeel. Deze eigenschappen worden meestal onder of boven de gemeenschappelijke eigenschappen voor het webonderdeel weergegeven in het taakvenster. Zo heeft het webonderdeel Afbeelding bijvoorbeeld extra aangepaste eigenschappen zoals de koppeling naar de afbeelding, de horizontale en verticale uitlijning en de achtergrondkleur.

Opmerking Afhankelijk van de wijze waarop het webonderdeel is gemaakt, kan een aangepaste eigenschap van een webonderdeel onder de gemeenschappelijke eigenschappen worden weergegeven, in een standaardsectie Diversen van het taakvenster.

Weergaven van een webonderdeel

U kunt een webonderdeel aanpassen in twee weergaven:

 • Gedeelde weergave  U kunt een webonderdeel aan een pagina met webonderdelen toevoegen en vervolgens de pagina met webonderdelen bewerken in een gedeelde weergave. Gedeelde webonderdelen zijn beschikbaar voor alle gebruikers van een pagina met webonderdelen die over de juiste machtiging beschikken.
 • Persoonlijke weergave  U kunt een gedeeld webonderdeel aan uw persoonlijke weergave toevoegen en vervolgens uw weergave van het webonderdeel bewerken. De wijzigingen die u aanbrengt terwijl u in de persoonlijke weergave bent, zijn alleen beschikbaar voor uzelf. Andere gebruikers die geen wijzigingen hebben aangebracht in hun persoonlijke weergave, zien nog wel de gedeelde weergave van het webonderdeel.

De weergave van het webonderdeel waarmee u werkt kan om de volgende redenen belangrijk zijn:

 • Mogelijk mag u op bepaalde pagina's met webonderdelen wel bepaalde webonderdelen bewerken, terwijl u dat op andere pagina's met webonderdelen niet mag.
 • Mogelijk kunt u met bepaalde webonderdelen op een pagina met webonderdelen wel verbinding maken, terwijl u dat met andere webonderdelen op dezelfde pagina met webonderdelen niet kunt.

Webonderdelen en verbindingen tussen webonderdelen

Een extra eigenschap van webonderdelen is dat u deze op eenvoudige wijze met elkaar kunt verbinden door middel van het doorgeven van gegevens en zo hun gedrag kunt synchroniseren. Door webonderdelen met elkaar te verbinden, kunt u op dynamische en interessante manieren gegevens beheren. In veel producten en technologieën is het met elkaar verbinden van gegevenssets uit verschillende gegevensbronnen niet eenvoudig en is vaak programmeervaardigheid vereist. Met behulp van webonderdelen is het maken van verbindingen tussen gegevens echter net zo eenvoudig geworden als het gebruiken van menuopdrachten. Door webonderdelen met elkaar te verbinden, kunt u bijvoorbeeld gegevens van twee webonderdelen op verschillende manieren weergeven, gerelateerde berekeningen uitvoeren op twee webonderdelen en een filter toepassen op een webonderdeel met behulp van waarden uit een ander webonderdeel. En dat alles op één pagina met webonderdelen. 

Webonderdeelzones en hun eigenschappen

Webonderdeelzones zijn containers voor webonderdelen die worden gebruikt voor het groeperen en ordenen van webonderdelen op een pagina met webonderdelen. Webonderdeelzones hebben tevens een reeks eigenschappen met een tweeledig doel. U kunt de ene subset van eigenschappen gebruiken om de opmaak en vormgeving van webonderdelen op een pagina met webonderdelen te bepalen en een andere subset van eigenschappen gebruiken om de webonderdelen binnen de zone van een extra beveiliging tegen wijzigingen te voorzien.

De eigenschappen van webonderdeelzones hebben elk standaardinstellingen of vertonen standaardgedrag. Terwijl u webonderdelen toevoegt aan de pagina met webonderdelen, wordt een aantal van deze eigenschapswaarden automatisch ingesteld. U kunt deze eigenschapswaarden niet bewerken in de browser, maar wel met behulp van een programma voor webontwerp dat compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Office SharePoint Designer 2007.

Zie de SDK van Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 (verkrijgbaar via het Windows SharePoint Services Developer Center van MSDN) voor meer informatie over de eigenschappen van webonderdeelzones.

Terug naar boven

Typen webonderdelen

Windows SharePoint Services biedt verschillende webonderdelen die u direct met uw site kunt gebruiken. U kunt de ingebouwde webonderdelen gebruiken, deze aanpassen aan uw wensen of nieuwe webonderdelen maken en uploaden voor gebruik in uw gehele site.

Standaardwebonderdelen

De volgende webonderdelen zijn standaard inbegrepen in een site en kunnen worden aangepast aan de wensen van uw team. Veel van deze webonderdelen kunnen ook met elkaar worden verbonden zodat u allerlei unieke oplossingen verkrijgt:

 • Webonderdeel Inhoudseditor  U kunt het webonderdeel Inhoudseditor gebruiken om opgemaakte tekst, tabellen, hyperlinks en afbeeldingen toe te voegen aan een pagina met webonderdelen.
 • Webonderdeel Formulier  U kunt het webonderdeel Formulier gebruiken om verbinding te maken met een kolom met gegevens in een ander webonderdeel en deze te filteren. Beide webonderdelen moeten op de siteserver worden uitgevoerd.
 • Webonderdeel Afbeelding gebruiken  U kunt het webonderdeel Afbeelding gebruiken om een foto of afbeelding toe te voegen aan een pagina met webonderdelen. U kunt de de afbeelding beter afstemmen op de andere webonderdelen op de pagina en de verticale uitlijning, horizontale uitlijning en de achtergrondkleur van de afbeelding binnen het webonderdeel Afbeelding besturen door de aangepaste eigenschappen van het webonderdeel te bewerken in een gedeelde weergave.
 • Webonderdeel Lijstweergave  U kunt het webonderdeel Lijstweergave gebruiken om lijst- of bibliotheekgegevens op uw site weer te geven en te bewerken en om verbinding te maken met andere webonderdelen, waaronder andere webonderdelen Lijstweergave. Lijsten vormen informatie die u deelt met teamleden en die vaak in tabelvorm wordt weergegeven. In lijstweergaven wordt deze informatie op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden weergegeven, zoals filteren, sorteren en selecteren van specifieke kolommen.

  Opmerking Er is geen webonderdeel met de naam Lijstweergave. Wanneer u een lijst op uw site maakt, wordt automatisch een webonderdeel Lijstweergave gemaakt en hieraan de naam van de lijst toegewezen. Als u bijvoorbeeld een lijst met de naam Boten maakt, is een webonderdeel met de lijst Boten beschikbaar in de galerij Sitenaam. In het webonderdeel worden automatisch de gegevens uit de gemaakte lijst weergegeven.

 • Webonderdeel Paginaviewer  U kunt het webonderdeel Paginaviewer gebruiken om een webpagina, bestand of map weer te geven op een pagina met webonderdelen. U voert een hyperlink, bestandspad of mapnaam in voor een koppeling naar de inhoud.
 • Webonderdeel Sitegebruikers  U kunt het webonderdeel Sitegebruikers gebruiken om een lijst met gebruikers en groepen weer te geven die toestemming hebben om een site te gebruiken. Het webonderdeel Sitegebruikers wordt automatisch weergegeven op de startpagina van een site voor een documentwerkruimte. U kunt ook het webonderdeel Sitegebruikers toevoegen aan een pagina met webonderdelen.

  Opmerking Op sites die worden uitgevoerd op Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 of eerder, heeft het webonderdeel Sitegebruikers het webonderdeel Leden.

 • Webonderdeel XML   U kunt het webonderdeel XML gebruiken om XML-inhoud (Extensible Markup Language) weer te geven en XSL-transformaties (Extensible Stylesheet Language) toe te passen op XML voordat de inhoud wordt weergegeven. Stel dat u beschikt over een XML-bestand dat een lijst met boten, prijzen en koppelingen naar afbeeldingen van de boten bevat. U kunt met de XSLT de gegevens transformeren zodat een lijst met boten en prijzen wordt weergegeven en de bootnaam wordt weergegeven als hyperlink om de afbeelding in een apart venster te openen.

Webonderdeel Vooraf geconfigureerde lijstweergave

De volgende webonderdelen zijn ingebouwd in de sjabloon Teamsite van Windows SharePoint Services en worden automatisch geconfigureerd. U kunt deze gebruiken op een pagina met webonderdelen wanneer u een nieuwe teamsite maakt. Verschillende combinaties van deze webonderdelen worden inbegrepen wanneer u een teamsite of werkruimtesite maakt, afhankelijk van de geselecteerde sitesjabloon.

Opmerking Deze webonderdelen worden afgeleid van het webonderdeel Lijstweergave en gebruiken vooraf geconfigureerde sjablonen van webonderdelen voor hun unieke opmaak en ontwerp. Voeg gegevens aan deze lijsten toe door op de werkbalk Snel starten op Alle site-inhoud weergeven en op Lijsten te klikken. Klik op de pagina Alle site-inhoud op de naam van de lijst waaraan u gegevens wilt toevoegen.

 • Aankondigingen  U gebruikt het webonderdeel Aankondigingen om nieuws, statusinformatie en andere gegevens te publiceren die u met teamleden wilt delen.
 • Agenda  U gebruikt het webonderdeel Agenda om op handen zijnde evenementen of teamschema's weer te geven.
 • Koppelingen  U gebruikt het webonderdeel Koppelingen om hyperlinks te publiceren op webpagina's waarin uw team geïnteresseerd is.
 • Gedeelde documenten  U gebruikt het webonderdeel Gedeelde documenten om bestanden van de bibliotheek met standaarddocumenten te delen met sitegebruikers.
 • Taken  U gebruikt het webonderdeel Taken om een taak aan een lid van uw team toe te wijzen, de bijbehorende einddatum en prioriteit op te geven en de desbetreffende status en voortgang aan te geven.
 • Teamdiscussie  U gebruikt het webonderdeel Teamdiscussie om een forum te bieden voor het bespreken van onderwerpen waarin uw team geïnteresseerd is.

Aangepaste webonderdelen

Door een programmeeromgeving te gebruiken die compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Visual Studio, kunnen ontwikkelaars volledig profiteren van alle Microsoft ASP.NET-functies om aangepaste webonderdelen te maken. Een pagina met webonderdelen is een ASP.NET-bestand (.ASPX) en webonderdelen die zijn afgeleid van webformulierbesturingselementen. Ontwikkelaars kunnen pagina's met webonderdelen verder uitbreiden door hun eigen webonderdelen met nieuwe functionaliteit te maken. Ontwikkelaars kunnen ook aangepaste eigenschappen toevoegen aan de webonderdelen, aangepaste opbouwfuncties toevoegen in het werkvenster voor gespecialiseerde gebruikersinterfaces en verbinding maken met andere webonderdelen via webonderdeelverbindingen. Zie de SDK van Windows SharePoint Services 3.0, die beschikbaar is op de Windows SharePoint Services voor ontwikkelaars op MSDN (Engelstalige website), voor meer informatie over het maken en implementeren van webonderdelen.

U kunt ook webonderdelen gebruiken die andere mensen of bedrijven hebben gemaakt. U moet beschikken over de juiste machtigingen om een webonderdeel van derden toe te voegen aan uw pagina met webonderdelen of site. Sommige webonderdelen moeten mogelijk direct op de server worden geïmplementeerd. Neem contact op met de beheerder voor hulp als u geen webonderdeel van derden kunt toevoegen aan uw pagina met webonderdelen of site.

Terug naar boven

Het gebruik van webonderdelen en pagina's met webonderdelen

U kunt pagina's met webonderdelen voor het volgende gebruiken:

 • Gegevens vanuit verschillende gegevensbronnen samenvoegen.
 • Rapporten en overzichten maken van belangrijke gegevens.
 • Gegevens analyseren en verzamelen (totalen, tellingen, enzovoort).
 • Een samenvatting maken van belangrijke informatie die u aan het begin van elke dag wilt bekijken.
 • Project- of klantgegevens markeren en de prioriteit hiervan bepalen om tot effectieve beslissingen te kunnen komen.
 • Een actueel werkschema en informatie over vergaderingen weergeven zodat u snel een dagplanning kunt maken.
 • Snel toegang verkrijgen tot zakelijk nieuws, de plaatselijke weerberichten en uw favoriete websites zonder veel tijd te verliezen met surfen op het web.

Manieren om een pagina met webonderdelen te maken of aan te passen

Er zijn verschillende manieren om een pagina met webonderdelen te maken of aan te passen:

 • Het formulier Nieuwe pagina met webonderdelen  De meest gebruikte manier voor het maken van een pagina met webonderdelen is met behulp van het formulier Nieuwe pagina met webonderdelen. Klik in het menu Siteacties op Maken en klik vervolgens op Pagina met webonderdelen om het formulier Nieuwe pagina met webonderdelen te openen. Nadat u dit formulier hebt gebruikt om een pagina te maken, kunt u deze verder ontwikkelen met behulp van de browser. Als u de pagina wilt bekijken, hoeft u alleen het taakvenster te sluiten.
 • Een programma voor webontwerp  Met behulp van een programma voor webontwerp dat compatibel is met Windows SharePoint Services, zoals Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kunt u onder meer de volgende geavanceerde aanpassingen aanbrengen in een pagina met webonderdelen:

  • Het thema van een pagina met webonderdelen, waarop standaard het thema van de site wordt gebruikt, aanpassen.
  • De sjabloon voor een pagina met webonderdelen bewerken of een nieuwe sjabloon maken.
  • De paginaopmaak aanpassen.
  • Eigenschappen van zones bewerken.
  • HTML-code of webbesturingselementen toevoegen.
  • De manier wijzigen waarop webonderdelen worden geordend binnen een zone.
  • Webonderdelen toevoegen buiten een zone of een webonderdeel toevoegen aan een webpagina die geen pagina met webonderdelen is.
  • Verbindingen maken tussen webonderdelen op verschillende pagina's met webonderdelen.
  • Een pagina met webonderdelen publiceren op een website met Windows SharePoint Services.
  • Het formulier Webonderdeel aanpassen en het webonderdeel voor gegevensweergave gebruiken.
Terug naar boven

Webbrowserondersteuning voor pagina's met webonderdelen

Webbrowserondersteuning voor pagina's met webonderdelen kan plaatsvinden op twee niveaus:

 • Ondersteuning van niveau 1 is het hoogste niveau van visuele en functionele ondersteuning. Onder meer de recente versies van Microsoft Internet Explorer voor Microsoft Windows bieden ondersteuning van niveau 1.
 • Bij ondersteuning van niveau 2 zijn enkele visuele en functionele functies niet of in beperkte mate beschikbaar of werken anders dan bij browsers van niveau 1. De meeste functies zijn echter nog steeds beschikbaar voor de gebruikers. Browsers die ondersteuning van niveau 2 bieden, zijn onder andere Firefox 1.5 en hoger voor Windows en Netscape Navigator 8.0 en hoger voor Windows. Browsers van niveau 2 worden niet ondersteund voor Centraal beheer van Windows SharePoint Services 3.0.

Opmerking Het maken van verbindingen tussen webonderdelen wordt niet ondersteund door browsers van niveau 2.

In de volgende tabel wordt het niveau van ondersteuning aangegeven dat door enkele veelgebruikte browsers wordt geboden.

Minimaal vereiste versie van de browserBesturingssysteemNiveau 1Niveau 2
Internet Explorer 6.xWindowsJaJa
Internet Explorer versie 6.x 64-bitsWindowsJaJa
Internet Explorer 7WindowsJaJa
Firefox 1.5WindowsNeeJa
Netscape 8.0WindowsNeeJa
Firefox 1.5UnixNeeJa
Netscape 7.2UnixNeeJa
Mozilla 1.7.12UnixNeeJa
Safari 2.0.2MacintoshNeeJa
Firefox 1.5MacintoshNeeJa
AndereAnderNeeNee
Terug naar boven

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Afbeelding, ASP.net, Documenten Bibliotheken, Filter, Internet Explorer, Internet Explorer 6, Internet Explorer 7, Kolommen, Office, Project, Sharepoint, Tabel, Visual Studio, Website, XML

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen
Perrit Kenniscentrum - Kennismaking met webonderdelen als hulpmiddel om pagina's aan te passen