Afbeelding van Perrit | hosted online software
Torendijk 2   7495 PX Ambt Delden   Tel: 06 10 96 86 22 NIEUWSBRIEF december 2005, nummer 1
Buitengewoon Bentelo op de film

Bentelo is een dorp met vele schoonheden en bijzonderheden. Om dit in beeld te brengen maken de Benteloërs een film over hun eigen dorp. De film is bedoeld om de toerist te laten zien waarvoor hij eens naar Bentelo moet komen. En om de inwoners van Bentelo te laten genieten van al het mooie van Bentelo: Een buitengewoon dorp in een mooie omgeving, een plek om trots op te zijn.

Better Beantel heeft Faassen Media Producties opdracht gegeven deze film te regisseren en te monteren. Het bijzondere aan dit project is dat de inwoners van Bentelo zelf bepalen hoe de film eruit komt te zien. De Benteloërs schrijven het script, stellen de ‘voice over’ samen en spreken deze in. Tijdens een eerste informatieavond heeft een groep van 40 Benteloërs zijn gedachten laten gaan over de inhoud van de film. Iedereen kreeg een formulier waarop hij/zij aan kon geven welke dingen niet mochten ontbreken op de film. Er is een scenariogroep samengesteld die deze ideeën verwerkt heeft in een prachtig scenario, waarin alle verschillende onderdelen van Bentelo aan bod komen. Denk aan een stukje historie, het boeren bedrijfsleven, het verenigingsleven, mooie stukken natuur, de hechte gemeenschap en de toekomst. Maar ook de oude sagen van Huttenkloas en Berendina Hertgens zullen te zien zijn. Hiervan zullen scènes nagespeeld worden. Uiteraard door de inwoners van Bentelo zelf.


De film komt op DVD. Ook de Better Beantel fietsroute krijgt een plaats op de DVD. Met uitleg over de mooie plekjes waar de  fietser langs komt. Ook lijkt het ons leuk om fragmenten op te nemen uit vraaggesprekken met oudere mensen uit ons dorp om zo een stuk historie vast te leggen en aan de Benteloërs te laten zien. Kortom, het wordt ook een DVD voor elke Benteloër, jong en oud, die betrokken is bij zijn/haar dorp.


Afbeelding van Perrit | hosted online software Afbeelding van Perrit | hosted online software

Opening ‘Better Beantel’ klinkt als een klok

De vrijwilligers van ‘Better Beantel’ kunnen aan de slag. Zaterdag 19 november is ‘Better Beantel’ officieel van start gegaan. CDA-kamerlid Annie Schreijer en wethouder Martin Verbeek van de gemeente Hof van Twente hebben de openingshandeling verricht. Zij onthulden een banier die vanaf nu op verschillende locaties in Bentelo wappert.
Afbeelding van Perrit | hosted online software Afbeelding van Perrit | hosted online software
CDA-kamerlid Annie Schreijer en wethouder Martin Verbeek van de gemeente Hof van Twente verrichten de openingshandeling.

Zo’n drie- tot vierhonderd bezoekers waren zaterdag aanwezig. Onder hen genodigden van Leader+, provincie Overijssel, gemeenten, VVV, reconstructie, sponsoren en vele Benteloërs. Op Preuverie Kleinsman, waar de aankleding perfect verzorgd was met onder andere bloemstukken, konden zij genieten van een hapje en een drankje. Vanaf daar vertrokken pendelbusjes naar vier locaties: Wijngaard Hof van Twente, Timmerloods ‘de Houtworm’, ’t Benteler en kinderspeelboerderij ‘t Höfke. Bezoekers konden op deze locaties een voorproefje krijgen van wat Bentelo vanaf 2006 de toerist te bieden heeft. De genodigden trokken per touringcar langs de verschillende locaties. Zij kregen uitleg over Better Beantel en waren duidelijk zeer te spreken over wat er in zo korte tijd in Bentelo tot stand is gekomen.

Naast de officiële start van Better Beantel openden Rob en Maureen Kleinsman ook hun eigen zaak: Preuverie Kleinsman. Daar slaan zij een brug tussen agrariër en consument. Benteloër en toerist kunnen het produceren en bereiden van vlees nader bekijken (van zaadje tot karbonaadje). Ook presenteerden enthousiaste vrijwilligers op verschillende locaties de fiets- en wandelroutes in Bentelo en omgeving.
 
Met de andere deelprojecten is men in Bentelo nu ook aan de slag. Zo heeft Landschap Overijssel voor een aantal boerenerven in samenspraak met de eigenaren nieuwe ontwerpen gemaakt. Fruitboomgaarden, kikkerpoelen en aardappelkeldertjes komen op de erven terug. Naar verwachting gaat in februari de eerste schop in de grond. In een timmerwerkplaats uit de 19e eeuw aan de Gorsveldweg inventariseert men nu alle gereedschappen en onderdelen; de restauratie zal komend jaar gebeuren. Daarna volgt openstelling voor publiek.

De toerist kan niet alleen kennis maken met het Bentelo van nu. In de streekverhalen is er ook aandacht voor het rijke verleden van Bentelo. Bijvoorbeeld voor Berendina Hertgers waarover binnenkort een documentaire verschijnt. Ook de fiets- en wandelroutes besteden aandacht aan de historische verhalen en vertellingen.

De communicatiewerkgroep brengt de PR en communicatie van Bentelo en haar attractieve elementen aan de man. Zo’n 50 vrijwilligers leveren bovendien hun bijdrage aan een film over Bentelo.  Meer informatie over Better Beantel en mooi Bentelo is te vinden op www.betterbeantel.nl.

Afbeelding van Perrit | hosted online software Afbeelding van Perrit | hosted online software

Oproep projectideeën tweede fase

Momenteel zijn we bezig  projectideeën en initiatieven voor een tweede fase van Better Beantel te inventariseren. Hiervoor zijn inmiddels 10 ideeën verzameld. Graag willen wij iedereen uit Bentelo e.o. tot 1 januari 2006 de gelegenheid bieden zijn of haar projectidee aan te dragen. U kunt daarvoor contact opnemen met Saskia Croes op 06 – 10 96 86 22 of via s.croes@betterbeantel.nl. Of met Tom Jannink op 06 – 10 96 86 21 of via t.jannink@betterbeantel.nl.
Voor de volledigheid geven we hier een aantal criteria waar een projectidee aan moet voldoen om voor de tweede fase van Better Beantel in aanmerking te komen.
  • Het gezamenlijk belang moet voorop staan. Het idee / project moet een bijdrage leveren aan het behoud of de ontwikkeling van de leefbaarheid in Bentelo en omgeving.
  • Men moet bereid zijn tot samenwerking met andere deelprojecten.
  • Het projectidee moet afkomstig zijn van de Bentelose bevolking en moet draagvlak hebben binnen Bentelo.
  • De indiener is bereid zelf tijd en/of geld te steken in het project.
  • De indiener heeft een positieve instelling ten opzichte van het project Better Beantel.Afbeelding van Perrit | hosted online software
Niet alleen het heden en de toekomst krijgen aandacht in de film, ook voor het verleden is er een plek. 

Half december starten we met de opnames van de film. Uiteindelijk zal hier een film van ongeveer 10 minuten uit komen. Deze wordt verspreid onder de VVV's, campings, hotels en andere plekken waar veel toeristen komen. Daarnaast krijgt elk huishouden in Bentelo een film gratis in de bus. 


Afbeelding van Perrit | hosted online software

Better Beantel: wat, waarom, wanneer?

In oktober is de subsidiebeschikking voor Better Beantel uitgereikt. Daardoor is de belangstelling voor het project toegenomen. Hieronder geven wij een antwoord op de meest gestelde vragen.


1. Wat is het doel van Better Beantel?Doel van Better Beantel is een extra economische impuls te geven aan de Bentelose gemeenschap. lees meer >


2. Hoe is Better Beantel tot stand gekomen?
Voor begin 2005 heeft een aantal inwoners uit Bentelo initiatieven ontplooid om de plattelands-ontwikkeling in en rond Bentelo van de grond te krijgen. Lees meer >

3. Hoe is Better Beantel georganiseerd?Better Beantel is een projectorganisatie die initiatieven bundelt om Bentelo toeristisch op de kaart te zetten. De gemeente Hof van Twente is in deze fase van het project opdrachtgever.
Lees meer >

4. Hoe wordt de subsidie verdeeld?
Elk deelproject kent een eigen projectbegroting die het resultaat is van vooraf vastgestelde eindproducten. Op basis hiervan worden de subsidies uitbetaald. Lees meer >

5. Waarvoor wordt de subsidie gebruikt?De subsidie wordt gebruikt voor het realiseren van een aantal voorzieningen, zoals de aanleg van 11 boerenerven
Lees meer >

6. In hoeverre zijn er eigen kosten aan het project verbonden?
70% van het gehele project Better Beantel wordt door subsidies vergoed. De overige 30% wordt door de Bentelose bevolking zelf opgebracht door het inzetten van vrijwilligersuren.
Lees meer >


7. Wat is de rol van Croes en Horst?
Projectbureau Croes en Horst ondersteunt en begeleidt het project.
Lees meer >


8. Wat heeft de Bentelose bevolking aan Better Beantel?
Het hogere doel van Better Beantel is het behouden en indien mogelijk ontwikkelen van de leefbaarheid in Bentelo.
Lees meer >

10. Welk tijdspad is aan het project verbonden?
In maart 2005 is het project gestart. Eind april is de aanvraag ingediend.
Lees meer >

9. Kan ik mij aanmelden als vrijwilliger?
Ja, u kunt zich aanmelden als vrijwilliger op de website www.betterbeantel.nl Tevens kunt hieronder het vrijwilligersformulier downloaden.

Afbeelding van Perrit | hosted online software
Afbeelding van Perrit | hosted online softwareAfbeelding van Perrit | hosted online softwarePowered by Perrit.