Afbeelding van Perrit | hosted online software
Home Bedrijfsbehoeften
Partners
Referenties
Kenniscentrum
Support
Over Perrit
Het Nieuwe Werken

De dynamische wereld van het werken is onderhevig aan onomkeerbare ontwikkelingen zoals globalisering en de evolutie van de arbeidsmarkt. Daarbij worden ondernemingen transparanter en zijn ze steeds vaker 24/7 bereikbaar. Onomkeerbare ontwikkelingen met inherente uitdagingen. Het Nieuwe Werken schept hierbij ruimte voor inspiratie en innovatie.
 
Het Nieuwe Werken laat zich het beste uitleggen langs vier pijlers.

1. Technologie

Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibel technologisch platform. Want medewerkers moeten altijd en overal kunnen beschikken over de juiste informatie en middelen om te kunnen werken en samenwerken: thuis, onderweg en op kantoor.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor de technologie in uw organisatie?
• Communicatiemiddelen. In het Nieuwe Werken weten medewerkers altijd hoe ze een collega het beste kunnen bereiken. En kunnen ze met een druk op de knop beschikken over hun communicatiemiddel naar keuze. Zoals bellen, mailen, chatten of online vergaderen.
• Gebruiksvriendelijk. Met een eenvoudige, intuïtieve en consistente user experience kunnen medewerkers snel en eenvoudig aan de slag met hun technologische hulpmiddelen. En ze kunnen ze zelf zo inrichten dat het hun werkzaamheden optimaal ondersteunt.
• Veilig. Overal kunnen werken is mooi. Maar hoe kan een organisatie toch haar data en systemen goed beveiligen? Dat stelt nieuwe eisen aan de IT-infrastructuur. Een degelijke, betrouwbare IT-infrastructuur waarop medewerkers zorgeloos mobiel kunnen werken.

2. Inspiratie
Het Nieuwe Werken vraagt om inspiratie. De mensen in de organisatie krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, maar moeten ook geïnspireerd worden om het beste uit zichzelf te halen. Hoe? Door ze te vertrouwen en een visie te hebben waarin ze kunnen geloven.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor inspiratie in uw organisatie?
• Visie. In het Nieuwe Werken is werk óók emotie. Medewerkers zoeken steeds meer een persoonlijke verbinding met de missie, doelen en strategie van de organisatie. In een organisatie met een heldere, gedeelde visie nemen ze meer initiatief en zijn ze meer betrokken bij klanten en collega's.
• Vertrouwen. In het Nieuwe Werken krijgen mensen ruimte om te groeien. Ze krijgen het vertrouwen om zelf hun werk en ontwikkeling in te richten. Dit schept een klimaat waarin mensen verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn elkaar te helpen en kennis te delen.
• Samenwerken. In het Nieuwe Werken is samenwerken geen kwestie van taken delegeren, maar het beste uit elkaar halen. Wie kan wat goed en hoe kunnen we dat optimaal gebruiken? Samenwerken wordt zo elkaars talenten herkennen, respecteren en stimuleren.

3. Organisatie
Het Nieuwe Werken vraagt om een flexibele organisatie. Geen command & control meer, maar eigen initiatief en zelfsturing. Daarvoor hebben medewerkers de ruimte, de middelen en de informatie nodig om zelfstandig hun werk in te richten en beslissingen te nemen.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor de inrichting van uw organisatie?
• Zelfstandig. In het Nieuwe Werken zorgen medewerkers ervoor dat een taak op het afgesproken moment volbracht is. Waar en wanneer dit gebeurt, doet er niet toe. Ze hebben de ruimte en de middelen om altijd en overal te werken en zelfstandig beslissingen te nemen.
• Transparant. Om zelfstandig te kunnen werken, moeten medewerkers beschikken over de juiste informatie. En hebben ze inzicht nodig in de structuren en processen van de organisatie. Hoe transparanter de organisatie is, hoe eenvoudiger het werk voor hen wordt.
• Veranderen. Mondige, zelfstandige medewerkers geven de organisatie een nieuwe dynamiek. Dat vereist van de organisatie de bereidheid om te veranderen. Om zich aan te passen aan de bewegingen in de markt én in de eigen organisatie.

4. Cultuur
Het Nieuwe Werken vraagt om een cultuuromslag. Een omslag van eenrichtingsverkeer naar een dialoog, van delegeren naar coachen, en van werk of privé naar werk en privé. Dan krijgen medewerkers de ruimte om mee te denken, beslissingen te nemen en productiever te zijn.

Wat betekent het Nieuwe Werken voor de cultuur van uw organisatie?
Open en eerlijke communicatie. In het Nieuwe Werken bestaat geen eenrichtingsverkeer. Uw mensen bepalen het succes van uw organisatie. Dus iedereen mag meepraten en moet worden gehoord. Want dialoog en discussie leiden tot meer creativiteit, betrokkenheid en tevredenheid.
Leiderschap. In het Nieuwe Werken is leiding geven geen opdrachten, maar ruimte geven. Leiderschap is ook niet langer voorbehouden aan het management. Iedereen in de organisatie is coach en adviseur. Medewerkers coachen zichzelf en elkaar naar steeds betere prestaties.
Vitaliteit. In het Nieuwe Werken bepalen de medewerkers grotendeels zelf waar en wanneer ze werken. Zo kunnen ze een goede balans vinden tussen werk en privé. En hebben ze meer energie en plezier in hun werk. Tegelijkertijd maakt het de organisatie aantrekkelijk voor nieuw talent.
 

 
Lees ook meer over
Hosted Exchange, Hosted SharePoint, CRM 4.0 Online, Hosted Project,
MS Dynamics NAV, MS Dynamics AX, Scanpost, Hosting, Internettoegang, Hosted Office Communications Server, Live Meeting, Dedicated hosting, Managed hosting, Webhosting, Colocatie, Domeinregistratie
 
Uitgangspunten van 
Het Nieuwe Werken
1. Plaats en tijdsonafhankelijk werken
2. Vertrouwen geven en krijgen
3. Sturen op output in plaats van inspanning
4. Van management naar leiderschap
5. Persoonlijke verbinding met werk en de organisatie
6. Effectief en gericht samenwerken
7. Ruimte bieden i.p.v. regels opleggen
8. Communicatie(middelen) op maat
9. Dialoog in plaats van eenrichtings-verkeer
10. Altijd en overal toegang tot relevante informatie
 
Perrit stuurt u deze nieuwsbrief omdat u aangemeld bent via één van onze sites of dat u of uw bedrijf gebruik maakt van één van onze producten of diensten. Wij willen u graag geheel vrijblijvend informeren over relevant nieuws. Wilt u deze nieuwsbrief toch niet blijven ontvangen? Klik dan hier om af te melden.


Perrit | Sherwood Rangers 29 | 7551 KW Hengelo | Tel: 074-7501220 | Fax: 074-7501221