Het wegzetten van de scans op de juiste plaats
ORION Xerver is in verschillende versies beschikbaar. Alle versies stellen u in staat om documenten met behulp van barcodes als stapels te scannen en op de juiste plek op te slaan. Aanvullend daarop kunt u kiezen voor:
• ORION Xerver voor Exact
• ORION Xerver voor MS SharePoint
• ORION Xerver voor MS Dynamics
• ORION Xerver met Déjà Vu

ORION Xerver voor Exact
Met ORION Xerver voor Exact kunt u eerder in Exact Globe ingeboekte facturen batchmatig scannen, waarbij de facturen automatisch aan de juiste boeking gekoppeld worden. Vanuit deze standaard koppeling zijn de gescande facturen direct vanuit alle relevante gezichtpunten in Exact opvraagbaar, bijvoorbeeld vanuit een crediteur, een grootboekrekening, kostenplaats of ieder ander niveau.

Elektronische fiattering
Gebruikers van het inkomend factuur register (IFR) van Exact Globe of Exact e-Synergy kunnen de met ORION Xerver voor Exact gescande factuur elektronisch op hun eigen werkplek fiatteren. De administratie heeft ten alle tijden volledig inzicht in de status en afhandeling van iedere factuur en per factuur wordt binnen Exact een uitvoerig verslag opgebouwd. Het kopiëren, rondsturen, en nalopen van ongefiatteerde of kwijtraken facturen komt hiermee helemaal te vervallen.

ORION Xerver voor MS SharePoint
MS SharePoint® is een onderdeel van MS Windows 2003 Server. Het is in feite een Document Management Systeem voor alle MS Office bestanden en toepassingen. U kunt uw documenten snel en eenvoudig terugvinden met de MS Internet Explorer. Met ORION Xerver voor MS SharePoint® kunnen uw documenten automatisch worden opgeslagen in MS SharePoint® document libraries. Daarbij worden de locaties en namen van de documenten automatisch bepaald aan de hand van de opgegeven documentkenmerken. Deze documentkenmerken kunnen worden opgegeven of automatisch worden verzameld via OCR herkenning of via database lookups op uw eigen databases. U kunt de documenten snel en eenvoudig opzoeken en opvragen met een standaard internet browser of via MS SharePoint Portal toepassingen.

ORION Xerver voor MS Dynamics
De gescande documenten kunnen ook automatisch worden opgeslagen in MBS Dynamics® folders. Daarbij worden de namen van de documenten en folders/subfolders automatisch gemaakt aan de hand van de opgegeven documentkenmerken. Elektronische verwerking U kunt de documenten verder verwerken in MS Dynamics®. Dit kunt u of uw Microsoft Solution Provider zelf configureren en bijvoorbeeld via Microsoft Business Notifications blijven volgen. Doordat de documenten direct gekoppeld worden aan de MS Dynamics® transacties, kunt u de documenten eenvoudig opzoeken en opvragen in MS Dynamics® via de standaard Dynamics functies.

ORION Xerver met Déjà Vu
ORION Déjà Vu is een revolutionaire nieuwe software module voor het herkennen van documenten en data. ORION Déjà Vu werkt op basis van het analyseren van inhoud van documenten en gebruikt daarbij een knowledge base voor specifieke informatie over de documenten. Deze knowledge base wordt tijdens het gebruik door ORION Déjà Vu opgebouwd. Hierdoor weet ORION Déjà Vu steeds beter hoe specifieke gegevens kunnen worden gevonden. ORION Déjà Vu werkt onafhankelijk van de taal en de layout van het document. ORION Déjà Vu kan perfect geïntegreerd worden met ORION Xerver. Hierdoor ontstaat een effectief systeem voor het verzamelen en verwerken van documenten en gegevens. Zo kunt u met ORION Xerver de gegevens en de documenten opslaan in onder andere MS SharePoint, MS Dynamics, Exact, CODA, MS Office of XML.