Doorzenden van uw post


Om gebruik te maken van de dienstverlening Scanpost moet de post binnenkomen op het postadres waar de scanwerkzaamheden worden uitgevoerd in Heino;

 

Adres:

postbus 45,

8140 AA.

Heino

 
Dit kan op verschillende manieren geschieden;
1. U stuurt zelf uw te scannen poststukken door naar het scanadres in Heino.
2. U sluit bij TNT Post een verhuis- of doorzendservice af voor het automatisch doorsturen van uw post naar de locatie in Heino.

 

Wanneer u kiest voor een automatische doorzending van TNT Post adviseren wij u de particuliere doorzendservice, www.verhuisservice.nl (pop-up).

De reden hiervan is de extra optie die geboden wordt dat TNT Post uw postverzenders kan inlichten om het adres permanent aan te passen naar Heino.

Hierdoor worden menselijke fouten tot een minimum beperkt en is, wanneer alle leveranciers de adresgegevens hebben aangepast, de dienst verhuis- of doorzendservice van TNT Post niet meer nodig.

 

voorbeeld van de in te vullen gegevens voor het doorzending post.

voorbeeld van de in te vullen gegevens voor het doorzending post voor bedrijfsverzamelgebouw.


U kunt zelf bepalen hoelang deze doorzendservice moet doorlopen, voor afloop van deze service ontvangt u altijd een brief van TNT Post waarmee u kan besluiten om de dienst te verlengen.

 

Wilt u bestellen via een formulier?
Download het aanvraagformulier en fax deze ingevuld naar
074 - 750 12 21:
 

,