Fair use policy

 

1. Scanpost wordt pas gefactureerd vanaf dat het eerste poststuk ontvangen is.
Met andere woorden; als er geen post ontvangen is de eerste maand, wordt de eerste maand ook geen rekening gestuurd. Als er bijv. een andere maand geen post wordt ontvangen, wordt gewoon gefactureerd (deze kwijtschelding geldt dus alleen de eerste maand).


2. Wanneer de dienst na de 15de van de maand is afgesloten zal een half maandbedrag in rekening worden gebracht de eerste maand. 

Wilt u bestellen via een formulier?
Download het aanvraagformulier en fax deze ingevuld naar
074 - 750 12 21:
 

,