Specifieke functie voor Fast Close, balansdossiers en checklists
·         Projectmatige voortgang bewaking
·         Eigen omgeving voor de externe accountant
·         Bibliotheek met generieke taken voor holding, productie, verkoop, service, etc.
Management
·         Voorbereid voor SOx, IAS – IFRS etc.
·         Financiële metadata
·         Audit trails op documenten en taken
Documentenbeheer = Balansdossier
·         Electronische Balansdossiers
·         Kopieer volledig of deel balansdossier naar andere periode
·         Kopieer stukken balansdossier naar forecast en/of budget
·         Deel documenten met interne en/of externe accountant en/of stakeholders
Procesbeheer = checklists
·         Uitgebreide master data  repository met standaard taken voor maandafsluiting, kwartaalafsluiting, jaarafsluiting, budget, prognose , publicatie en OTL processen
·         Inrichten door middel van multi dimensionele doorsneden op Mastertasks
·         Toont persoonlijke taken per opleverdatum en prioriteit
·         Eenvoudig taken aan vervangers over te dragen