Effectief communiceren via een intelligent en pro-actief script


First Contact is een belscript managementtool die ervoor zorgt dat een binnendienst medewerker zo effectief mogelijk communiceert met relaties, zowel in binnenkomende als ook in uitgaande gesprekken. De tool biedt de mogelijkheid vragen op voorhand vast te leggen, vervolgstappen te bepalen en de volgorde van uitvoering ervan te registreren. De vraagboomstructuur verhoogt de kwaliteit van het verzamelen van relevante informatie en voorkomt dat onderdelen/omderwerpen tijdens gesprekken worden vergeten. Afsluitend kan een medewerker notities maken, zodat deze bij volgende contacten kunnen worden bekeken. De krachtige management rapportage tool geeft managers bovendien doorlopend inzicht in de resultaten van het gevoerde belscript zodat eventuele aanpassingen precies dan wanneer het nodig is gemaakt kunnen worden.

Een koppeling van First Contact met bijvoorbeeld Microsoft CRM of Salesforce is mogelijk en de ingevoerde informatie wordt zo direct verwerkt in het gekoppelde pakket, waardoor de wrap-up time tot een minimum beperkt wordt. Door een koppeling met  Exchange kunnen voorgedefinieerde teksten automatisch in een e-mail worden gegenereerd, zodat er snel, zonder taal- of typefouten een relevante e-mail verstuurd kan worden.

 

 

Voordelen van First Contact:


• Verhoging van de effectiviteit van de medewerkers door gestructureerde aanpak van klantcontacten
• Meer inzicht voor managers in de resultaten door de sterke managementrapportage mogelijkheden
• Managementrapportages geven richting aan het belscript (door resultaten bestaande belscript continu te controleren op effectiviteit m.b.v. de managementrapportage, worden noodzakelijke aanpassingen in bestaande belscript snel duidelijk)
• Procesverbeteringen in de organisatie (er worden door een vaststaand script minder fouten gemaakt waardoor de kwaliteit van de dienstverlening stijgt).
• Versnellen en optimaliseren van handelingen, waardoor het werk door minder medewerkers kan worden gedaan of door minder gekwalificeerde medewerkers
• Minder training en opleiding nodig omdat het product veel structuur geeft en vragen wegneemt
• Minder inwerktijd nodig voor nieuwe medewerkers
• Geen lokale software installatie noodzakelijk (webbased)

Wij helpen je graag verder ! 
Heb je vragen of wil je meer informatie over een dienst van Perrit? Neem direct contact met ons op.