Veilige website met EV SSL
Phishing van persoonsgegevens op websites en daarmee gepaarde internetfraude komt nog steeds (veel) voor. Met een Extended Validation SSL certificaten kan dit voorkomen worden. Extended Validation SSL certificaten (EV SSL) zijn de nieuwe internationale standaard op het gebied van SSL beveiliging. Een EV SSL servercertificaat zorgt ervoor dat uw website niet gekopieerd kan worden door internetcriminelen. De privacy van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Doordat de organisatienaam en de uitgevende instantie in 1 oogopslag te zien zijn, weet de bezoeker direct of de website `echt` is en niet een gekopieerde website. Extended Validation (EV) SSL Certificaten geven browsers informatie om de organisatorische identiteit van een website eenduidig te identificeren. Bijvoorbeeld, als u Microsoft Internet Explorer 7 gebruikt om een website te bezoeken die met een SSL Certificaat met Extended Validation wordt beveiligd, dan zal de adresbalk van de browser groen kleuren.
In de groen gekleurde adresbalk wordt extra informatie over de certificeringinstantie en de naam van uw organisatie getoond. Oudere browsers zullen EV SSL certificaatgegevens met de zelfde veiligheidssymbolen en encryptie zoals bestaande SSL Certificaten tonen.

Betekenis kleuren
Als u een website bezoekt waarbij gebruik wordt gemaakt van een beveiligde verbinding, geeft de kleur van de adresbalk aan of het SSL Certificaat geldig is en wordt het niveau van de validatie weergegeven:

  • Rood Het certificaat is verlopen, ongeldig of bevat een fout. 
  • Geel De authenticiteit (betrouwbaarheid) van het certifcaat of de certificeringsinstantie kan niet worden geverifieerd. Mogelijk is dit het gevolg van een probleem met de website van de certificeringsinstantie.
  • Wit Het certificaat is ondertekend door een vertrouwde Certificerings Autoriteit maar heeft niet de strenge EV Validatie doorlopen.
  • Groen Het certificaat is uitgebreid gevalideerd volgends de EV standaard. Dit betekent dat de certificeringsinstantie heeft bevestigd dat de website toebehoort aan of wordt beheerd door een onderneming die voldoet aan de wettelijke regelingen in het rechtsgebied (het land waar dit bedrijf gevestigd is) dat in het certificaat en op de adresbalk wordt vermeld.

EV SSL certificaten worden uitgegeven conform de Extended Validation richtlijn waarin strenge eisen worden gesteld aan de controle van de organisatie die het SSL certificaat aanvraagt en het domein waarvoor het certificaat wordt aangevraagd.  
 
Tijdens het bezoeken van een website met (EV) SSL beveiliging staat in de adresbalk https://... in plaats van http://.... De https:// geeft aan dat een beveiligde verbinding tussen de website en de bezoeker tot stand is gekomen.