Backup Server

Met de Backup Server van Perrit kunt u veilig en betrouwbaar een online back-up maken van uw belangrijkste gegevens en bestanden. Uw data wordt opgeslagen op onze krachtige servers in Nederland. Zo heeft u altijd toegang tot uw gegevens en voorkomt u dat deze verloren gaan bij bijvoorbeeld een hardware storing of cyberaanval.

Bedrijven werken tegenwoordig steeds meer digitaal en slaan belangrijke informatie op in de cloud. Hierdoor is de kans op dataverlies of cyberaanvallen aanzienlijk toegenomen. Om deze reden kiezen steeds meer bedrijven voor een veilige en betrouwbare online back-up oplossing, zoals de Backup Server van Perrit.

Backup Server (1)

Veilige online back-up

Met de Backup Server van Perrit kunt u veilig en betrouwbaar een online back-up maken van uw belangrijkste gegevens en bestanden. De Backup Server biedt diverse voordelen, zoals de mogelijkheid tot automatische back-ups, opslag op krachtige en veilige Nederlandse servers, beveiligde en versleutelde opslag, en de mogelijkheid tot zelfherstel. Zo heeft u altijd toegang tot uw gegevens en voorkomt u dat deze verloren gaan bij bijvoorbeeld een hardware storing of cyberaanval.

Backup Server

In de huidige digitale wereld zijn bedrijfsgegevens steeds waardevoller geworden. Het verlies van belangrijke data kan grote gevolgen hebben voor bedrijven, zoals reputatieschade, financiële schade en verstoring van de bedrijfsvoering. Om deze reden is het belangrijk om een veilige online back-up te hebben, zoals de Backup Server van Perrit.

Automatische back-up

Opslag op Nederlandse servers

Beveiligde en versleutelde opslag

Mogelijkheid tot zelfherstel

  • Gecontroleerd
  • Schaalbaar
  • Flexibel
  • Efficiënter beheer
happy-people-working-tower

De voordelen op een rij

Het automatisch maken van backups voorkomt menselijke fouten en bespaart tijd en moeite.

Het kunnen instellen van de frequentie van backups maakt het mogelijk om de data op de juiste momenten te backuppen en zo belangrijke wijzigingen veilig te stellen.

Het opslaan van backups op een externe, beveiligde locatie beschermt de data tegen calamiteiten zoals brand, diefstal of waterschade.

Het kunnen inzien en herstellen van backups vanaf verschillende apparaten biedt flexibiliteit en gemak.

Het versleutelen van de data zorgt voor extra beveiliging en voorkomt dat onbevoegden toegang hebben tot vertrouwelijke informatie.

Het ontvangen van rapporten over de status van backups biedt inzicht en controle.

Het automatisch kunnen herstellen van data zorgt voor minimale downtime in geval van een calamiteit.

Geïnteresseerd? Stuur ons nu een berichtje en we starten meteen!

Als u IT-ondersteuning nodig heeft of gewoon extra handen kan gebruiken zijn wij er om u hiermee te helpen!