Gitlab Support

Onze GitLab Ondersteuningsdienst voorziet developers van geavanceerde oplossingen voor configuratie management, continuous integration en security. Met deskundige inzichten in branching strategieën, pipeline-optimalisatie en beveiligingsbeoordelingen, maximaliseren we de efficiëntie en beveiliging van uw ontwikkelingsworkflow.

Inefficiënte DevOps processen hinderen softwareteams. Onze GitLab Support Service adresseert dit door optimalisatie van pipelines, versiebeheer en Appstore deployment, wat essentieel is voor het versnellen van de softwareleveringscyclus en het waarborgen van codekwaliteit.

Azure DevOps

Migreren naar Gitlab?

Onze DevOps consultants staan voor u klaar om uw migratie proces te ontwerpen, op te starten en te begeleiden. Lees hieronder hoe Gitlab ook uw team kan ondersteunen!

Configuratie management

Het waarborgen van consistentie over verschillende omgevingen, applicaties en service-infrastructuren is cruciaal. Hulpmiddelen zoals Ansible, Puppet of Chef kunnen hierbij helpen, maar teams hebben moeite met het beheren van uitgebreide configuraties, deze synchroon te houden en "configuration drift" te voorkomen. GitLab biedt een centrale plek voor configuratiebeheer, wat bijdraagt aan het verminderen van inconsistenties en het versnellen van het opsporen en oplossen van configuratieproblemen.

Repos

Versiebeheer

Pipelines

Artifacts

 • Repos
 • Versiebeheer
 • Pipelines
 • Artifacts

Infrastructure as Code (IaC)

IaC helpt omgevingen efficiënt en consistent te beheren, maar het schrijven, onderhouden en standaardiseren van deze declaraties kent een leercurve. Het zorgen voor overeenstemming tussen de werkelijke staat en de gedeclareerde configuraties (state convergence) zonder serviceonderbrekingen is een continue uitdaging. GitLab faciliteert IaC-praktijken door een gestructureerde omgeving voor codebeheer en samenwerking te bieden, wat essentieel is voor het succesvol implementeren van IaC binnen een organisatie.

Declaratieve code

State-convergentie

Kortere releasecycli

Immutabiliteit

 • Immutabiliteit
 • Kortere releasecycli
 • State-convergentie
 • Declaratieve code
Gitlab Infrastructure as code

Microservices Architectuur

De focus op microservices binnen DevOps brengt voordelen op het gebied van behendigheid en schaalbaarheid met zich mee. Echter, dit introduceert complexiteit in deployment, inter-service communicatie en het beheer van een gedistribueerd systeem, waarbij geavanceerde service-mesh architecturen nodig zijn. GitLab biedt een geïntegreerde CI/CD-oplossing die het beheer en de implementatie van microservices vereenvoudigt, en bevordert tegelijkertijd een gestroomlijnde workflow voor ontwikkelteams.

Deployment

Schaalbaarheid

Service-discovery

Inter-service communicatie

 • Deployment
 • Schaalbaarheid
 • Service-discovery
 • Inter-service communicatie

Continuous Integration/ Continuous Deployment (CI/CD)

Het implementeren van efficiënte, foutbestendige CI/CD-pijplijnen die voldoen aan de complexe eisen van applicaties is verfijnd. Het betreft geautomatiseerd testen, dat zowel uitgebreid als snel moet zijn, en geavanceerde roll-out/roll-back mechanismen. GitLab biedt een robuust CI/CD-platform dat het mogelijk maakt om code snel en betrouwbaar te integreren en te leveren, wat leidt tot snellere releasecycli en betere productkwaliteit.

Automatische tests

Foutdetectie

Deployment-strategieën

Roll-back mechanismen

 • Automatische tests
 • Foutdetectie
 • Deployment-strategieën
 • Roll-back mechanismen
gitlab cicd_pipeline_infograph

Monitoring en Logging

De dynamische aard van DevOps & GitOps-omgevingen, vooral met container orchestration systemen zoals Kubernetes, maakt traditionele monitoringmethoden minder effectief. GitLab biedt geavanceerde monitoring- en logboekregistratiefunctionaliteiten die real-time, schaalbare monitoring, logboekregistratie en waarschuwingssystemen mogelijk maken, waardoor teams een duidelijk inzicht krijgen in de systeemgezondheid.

Real-time observatie

Log-aggregatie

Anomaliedetectie

Prestatiebewaking

 • Real-time observatie
 • Log-aggregatie
 • Anomaliedetectie
 • Prestatiebewaking
Security (DevSecOps)

Security (DevSecOps)

Het integreren van security in de DevOps/GitOps-pijplijn (waardoor "DevSecOps" ontstaat) is essentieel maar complex. GitLab biedt een reeks beveiligingsfuncties die het mogelijk maken om beveiligingscontroles te automatiseren, geheimen te beheren, compliance te waarborgen en een audit trail te onderhouden, zonder de snelheid van de ontwikkelingscyclus te compromitteren.

Key Vault

Compliance-checks

Audit-trails

Code-scanning

 • Key Vault
 • Compliance-checks
 • Audit-trails
 • Code-scanning
gitlab security devsecops

App Store Deployment Uitdagingen

De praktijken van DevOps en GitOps strekken zich ook uit tot de deployment van applicaties in verschillende app stores. GitLab biedt een gestroomlijnd proces voor app store deployments, waardoor unieke uitdagingen zoals versiebeheer, compliance en het beheer van app store-specifieke configuraties worden aangepakt.

Versiebeheer

Compliance

Store-optimalisatie

Review-processen

 • Versiebeheer
 • Compliance
 • Store-optimalisatie
 • Review-processen

Ondersteuning gewenst bij Gitlab?

Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.