Unie van Waterschappen

Zonder water is er geen leven. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veelteelt en industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild.

Daarom is waterbeheer nodig. Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater. Ook onderhouden ze  waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Overal in Nederland zijn de waterschappen actief. 24 uur per dag. 7 dagen per week.

Wilt u meer informatie over deze klant of de toegepaste producten? Neem dan contact op met Perrit Sales.

Unie van Waterschappen

Koningskade 40
2596 AA Den Haag
070-351 97 51

Geïnteresseerd? Stuur ons nu een berichtje en we starten meteen!

Vul dan het onderstaande formulier in en wij zullen ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk contact met u wordt opgenomen zodat u kunt beginnen.