Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Procedure: Problemen met de installatie en upgrade van SQL Server 2000 Desktop Engine oplossen

Gepost op 21-07-2003 - Overige Microsoft Producten - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows)

Samenvatting

SQL Server 2000 Desktop Engine (ook wel MSDE 2000 genoemd) is een data engine die is gebouwd en gebaseerd op basistechnologie van SQL Server. De ondersteuning voor pc's met een of twee processors betekent dat MSDE 2000 een betrouwbare opslag- en query-engine is voor desktop-uitbreidingen van zakelijke toepassingen. De gemeenschappelijke technologie van SQL Server en MSDE 2000 biedt ontwikkelaars de gelegenheid toepassingen te bouwen die zonder problemen geschikt kunnen worden gemaakt voor diverse hardwareplatforms, variërend van draagbare computers tot clusters met verschillende processors.

In dit artikel vindt u algemene informatie over de volgende aspecten van MSDE 2000:
 • MSDE 2000 installeren
 • Problemen met een zelfstandige installatie van MSDE 2000 oplossen
 • Problemen oplossen met een installatie waarbij MSDE 2000 met invoegmodules wordt toegevoegd
 • MSDE 2000 upgraden naar een bepaald service pack met een MSP-bestand van Microsoft
 • Invoegmodules van MSDE 2000 upgraden naar een bepaald service pack
Terug naar begin

MSDE 2000 installeren

Er zijn verschillende manieren om MSDE 2000 te installeren. In het algemeen kan er onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee installatievormen:

 • Een zelfstandige installatie van MSDE 2000. -of-

 • Een aangepaste installatie waarbij MSDE 2000 in de vorm van invoegmodules wordt toegevoegd.
Deze twee installatiemethoden worden hieronder nader beschreven.

Hier volgen drie methoden om MSDE 2000 als zelfstandig product te installeren:

 • Gebruik een zelfladend Setup.exe-bestand. Het programma Setup.exe is een bootstrapper, of zelfladende versie, van het bestand Msiexec.exe. Dit bootstrapper-bestand wordt geleverd met Sqlrun.cab, en met alle Windows Installer-pakketten. Het programma kan vaststellen welke exemplaren zijn geïnstalleerd en vervolgens automatisch een keuze maken uit de suite van 16 pakketten om nieuwe exemplaren van MSDE 2000 te installeren. MSDE 2000 heeft een maximumlimiet van 16 MSI-bestanden. Elk MSI-bestand vormt een afzonderlijk pakket dat de mogelijkheid biedt één exemplaar van MSDE 2000 te installeren.

  Als u MSDE 2000 installeert met behulp van het bestand Setup.exe, kunt u uitgebreide logboekregistratie inschakelen om het opsporen van fouten te vereenvoudigen. U kunt bijvoorbeeld dit script uitvoeren

  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini /L*v C:\MSDE_setup.log

  om op basis van de parameters in een Setup.ini-bestand automatisch een keuze te maken uit de suite van 16 pakketten en vervolgens het uitgebreide logboek MSDE_setup.log te activeren.

  Opmerking In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de installatiemap van MSDE 2000 zich bevindt op station D.

  -of-

  Gebruik de volgende voorbeeldopdracht als u een MSI-bestand wilt opgeven:

  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini /i D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi /L*v C:\MSDE_setup.log

  U kunt de beschikbare installatieparameters voor SQL Server vooraf opgeven in het bestand Setup.ini of invoeren op de opdrachtregel. Deze parameters worden externe eigenschappen genoemd omdat het opdrachtregelparameters zijn. Lees voor meer informatie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  281983 PRB: Cannot Specify Instance Name Using SQL Server 2000 Merge Modules

 • Gebruik het bestand Setup.exe als bootstrapper, of zelfladende versie, van het bestand Msiexec.exe. Dit bootstrapper-bestand wordt geleverd met Sqlrun.cab, en met alle Windows Installer-pakketten. Het programma kan vaststellen welke exemplaren zijn geïnstalleerd en vervolgens automatisch een keuze maken uit de suite van 16 pakketten om nieuwe exemplaren van MSDE 2000 te installeren. MSDE 2000 heeft een maximumlimiet van 16 MSI-bestanden. Elk MSI-bestand vormt een afzonderlijk pakket dat de mogelijkheid biedt één exemplaar van MSDE 2000 te installeren. Het bestand Msiexec.exe van Windows Installer gebruiken Het bestand Msiexec.exe is de Windows Installer-engine die zorgt voor de analyse van pakketten en de installatie van producten. Het bestand werkt anders dan het eerder genoemde bestand Setup.exe. Msiexec.exe kan bijvoorbeeld niet automatisch geïnstalleerde versies detecteren. Gebruik het bestand om een zelfstandig Windows Installer-pakket met een bepaald nummer te starten en zo de installatie van één benoemde versie uit te voeren.

  Na afsluiting van Msiexec.exe wordt een foutniveau ingesteld dat overeenkomt met de foutcodes van Microsoft Win32. Raadpleeg het Help-bestand van Windows Installer voor een volledig overzicht van de opdrachtregelopties voor dit programma.

  Als Windows Installer niet is geïnstalleerd op uw computer, kunt u het uitvoerbare bestand van Windows Installer uitvoeren om het programma te installeren. Dit bestand staat in de map MSI van het herdistribueerbare MSDE 2000-pakket.


  Gebruik het argument /i om een Windows Installer-pakket voor een maatwerktoepassing te installeren of te configureren vanaf de opdrachtregel. Bijvoorbeeld:

  Msiexec.exe /i D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi /l*v C:\MSDE_setup.log

  Opmerking In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat MSDE 2000 is geïnstalleerd op station D.

  Gebruikerseigenschappen kunnen desgewenst worden opgegeven via de opdrachtregel.

 • Gebruik het bestand Setup.exe als bootstrapper, of zelfladende versie, van het bestand Msiexec.exe. Dit bootstrapper-bestand wordt geleverd met Sqlrun.cab, en met alle Windows Installer-pakketten. Het programma kan vaststellen welke exemplaren zijn geïnstalleerd en vervolgens automatisch een keuze maken uit de suite van 16 pakketten om nieuwe exemplaren van MSDE 2000 te installeren. MSDE 2000 heeft een maximumlimiet van 16 MSI-bestanden. Elk MSI-bestand vormt een afzonderlijk pakket dat de mogelijkheid biedt één exemplaar van MSDE 2000 te installeren. Een geïntegreerde, zelfstandige variant van MSDE 2000 gebruiken in een maatwerktoepassing U kunt de zelfstandige MSDE 2000-varianten ook gebruiken in een maatwerktoepassing. Hiervoor start u de bootstrapper Setup.exe of een van de afzonderlijk genummerde Windows Installer-pakketten, los vanuit de maatwerktoepassing. In feite worden de installaties van de maatwerktoepassing en MSDE 2000 samen aangeboden. In deze situatie kunt u geen maatwerktoepassing ontwikkelen met behulp van Windows Installer omdat MSDE 2000 geen ondersteuning biedt voor een geneste installatie. Het is dus niet mogelijk een Windows Installer-bestand als aangepaste actie aan te roepen vanuit een ander Windows Installer-bestand omdat deze functionaliteit niet wordt ondersteund in MSDE 2000. Het starten van een Msiexec.exe-proces om de installatie van een genummerd, zelfstandig MSI-pakket te nesten, is niet toegestaan. Lees voor meer informatie het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

  307196 PRB: SQL Server 2000 Desktop Engine Error Message: "Error 126 loading library sqlcax.dll"

  Als u de bootstrapper Setup.exe of een van de individueel genummerde Windows Installer-pakketten wilt starten, moet u dit onafhankelijk van de maatwerktoepassing doen. Met deze integratie worden de MSDE 2000-invoegmodules niet ingesloten, en u moet de maatwerktoepassing installeren vöör of na de installatie van MSDE 2000 (niet tegelijkertijd). De installaties van de maatwerktoepassing en van MSDE 2000 staan los van elkaar en hebben dan ook elk een eigen productcode. Als u beide producten onder één productcode wilt installeren, moet u op een hoger niveau een installatie starten (niet op basis van Windows Installer) waarbij de maatwerktoepassing en de afzonderlijke versie van MSDE worden samengevoegd en vervolgens onafhankelijk van elkaar worden geopend.
 • MSDE 2000 installeren als invoegmodules

  U kunt ook overwegen MSDE 2000 in de vorm van invoegmodules op te nemen in het installatieproces van uw maatwerktoepassing. In dat geval worden de maatwerktoepassing en de onderdelen van MSDE 2000 samengevoegd tot één product met één productcode. Beide onderdelen kunnen tegelijkertijd worden geïnstalleerd en de implementatie kan volledig met Windows Installer worden uitgevoerd.


Terug naar begin Het oplossen van problemen met een MSDE 2000-installatie kan eenvoudiger verlopen als logboekregistratie is ingeschakeld tijdens de installatie van MSDE 2000.

Als de installatie mislukt, opent u het logboek en zoekt u naar de tekst 'return value 3'. Deze retourwaarde geeft aan dat een actie is mislukt. Op basis van de mislukte actie kunt u verder gaan zoeken naar de oorzaak van het mislukken van de MSDE 2000-installatie.

De volgende tabel bevat de mogelijke retourcodes in het installatielogboek van MSDE 2000 met de bijbehorende betekenis.

RetourcodeBetekenis
1Geslaagd
2Geannuleerd door gebruiker
3Onherstelbare fouten
4Installatie onderbroken, wachten op opnieuw opstarten van computer
Dit is een lijst met aangepaste acties die kunnen mislukken tijdens de installatie van MSDE:

 • ConfigServer.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallSqlRedis.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallDTC.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
Dit is een lijst met veelvoorkomende fouten die kunnen optreden tijdens de installatie van MSDE 2000:
 • Er wordt een foutbericht weergegeven op een computer waarop hulpprogramma's van SQL Server 7.0 zijn geïnstalleerd. Als op uw computer clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 zijn geïnstalleerd en tijdens de installatie van MSDE 2000 dit foutbericht wordt weergegeven:
  Loading extended custom action library sqlcax.dll

  Starting custom action SkuIt
  An internal error occurred during install (failed to load package id). Contact Microsoft Technical Support.
  Action ended xx:xx:xx: InstallFinalize. Return value 3.
  raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor informatie over het wijzigen van de naam van het bestand Sqlboot.dll:

  275307 BUG: Installation of SQL Server 2000 Desktop Engine Fails on Computers That Already Have SQL Server 7.0 Tools Installed

 • Als clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u scriptbestanden uitvoert of SQL Server configureert. Als de installatie mislukt en er een fout optreedt wanneer u scriptbestanden uitvoert of SQL Server configureert, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door het mislukken van de installatie van een MDAC-component. Voordat u scriptbestanden kunt uitvoeren of SQL Server kunt configureren, moet tijdens het installatieprogramma verbinding worden gemaakt met SQL Server. Als MDAC-componenten niet goed zijn geïnstalleerd tijdens de eerdere MSDE 2000-installatiefase, kan de verbinding niet tot stand worden gebracht, mislukt de installatie en verschijnt er een foutbericht. In dat geval kunt u de oorzaak mogelijk achterhalen in het bestand Dasetup.log file, het logboek voor de installatie van MDAC. Dasetup.log kunt u vinden in de map systeemhoofdmap\Winnt of systeemhoofdmap\Windows\. Microsoft raadt u aan eerst te controleren of u MDAC 2.6 of MDAC 2.6, met het vereiste service pack, zonder problemen kunt installeren op uw computer.

  Gebruik het programma Component Checker om vast te stellen welke versie van MDAC op uw computer is geïnstalleerd. Als u het hulpprogramma Component Checker wilt downloaden, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/nhp/Default.asp?contentid=28001860

 • Als clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 zijn geïnstalleerd op uw computer, mislukt de installatie en ontvangt u een fout over een onjuiste aanmeldingsaccount of over het gebruik van een Microsoft Windows-account met onvoldoende bestandsmachtigingen. Als u probeert een exemplaar van MSDE 2000 te installeren en de installatie mislukt (bijvoorbeeld vanwege een onjuiste aanmeldingsaccount of het gebruik van een Microsoft Windows-account met onvoldoende bestandsmachtigingen), kunt u proberen de installatie voort te zetten nadat u de foutsituatie hebt verholpen. Dit is mogelijk voor een afzonderlijke installatie van MSDE 2000 of een installatie met behulp van MSDE 2000-invoegmodules die zijn toegevoegd aan een Windows Installer-installatieproces.

  Wanneer u het installatieproces wilt voortzetten, moet u twee installatieopties opgeven, naast de opties die zijn gebruikt bij de oorspronkelijke start van de installatie.

  Bijvoorbeeld:
  REINSTALL=All
  -en-
  REINSTALLMODE={ omus | a }

  REINSTALL=ALL betekent dat Windows Installer alle voorzieningen van MSDE 2000 installeert. De enige geldige waarde voor REINSTALL is ALL. Met REINSTALLMODE=omus kunt u het verwerkingsniveau instellen dat moet worden toegepast door Setup van MSDE 2000 of door Windows Installer.

  Gebruik REINSTALLMODE=omus om een mislukte installatie voort te zetten. Met deze optie wordt het installatieproces in zijn geheel gecontroleerd en voltooid. Gebruik REINSTALLMODE=a wanneer u alleen de master-database wilt reconstrueren, zoals na een storing van een schijf waarop de master-database is opgeslagen.

  Opmerking Maak een reservekopie van alle gegevens voordat u een nieuwe installatie uitvoert. Tijdens de nieuwe installatie worden namelijk alle systeemdatabases overschreven. Wanneer u een exemplaar van MSDE 2000 opnieuw installeert, moet u dezelfde naam gebruiken als bij de oorspronkelijke installatie.

 • Als op uw computer clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 zijn geïnstalleerd, wordt een rollback van de installatie uitgevoerd. Wanneer de installatie van MSDE 2000 mislukt, wordt een rollback uitgevoerd. Hierdoor kunnen sommige installatielogboeken worden verwijderd, zoals het bestand Cnfgsvr.out in de installatiemap. Als u problemen met een installatie van MSDE 2000 wilt oplossen, kunt u de rollback-functie uitschakelen om over alle installatielogboeken te kunnen beschikken. Dit is een voorbeeld van een opdracht voor het uitschakelen van rollback:

  D:\MSDE2000\>Setup.exe DISABLEROLLBACK=1 /L*v C:\MSDE_setup.log


 • Als op uw computer clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 zijn geïnstalleerd, treedt er een fout op wanneer u MSDE 2000 installeert op een computer waarop Certificate Server is geïnstalleerd. Als Certificate Server is geïnstalleerd op een computer met Microsoft Windows 2000 en de naam van certificeringsinstantie hetzelfde is of begint met de hostnaam van de computer, mislukt de installatie van MSDE 2000 en verschijnt het volgende foutbericht:
  Setup failed to configure the server. Refer to the server error logs and setup error logs for more information.

  In Service Pack 1 voor SQL Server 2000 werd voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  302409 FIX: Unable to Connect to SQL Server 2000 When Certificate Authority Name Is the Same As the Host Name of the Windows 2000 Computer


 • Als clienthulpprogramma's van SQL Server 7.0 op uw computer zijn geïnstalleerd, wordt een foutbericht weergegeven op een computer met een latere versie van een SQL Server service pack. Als MSDE 2000 en een SQL Server 2000 service pack zijn geïnstalleerd, mislukt de installatie en verschijnt dit foutbericht:
  LoadLibrary failed for [pad]\Binn\SEMNT.DLL. GetLastError() returned: 126

  -en-

  Microsoft SQL Server Desktop Engine -- Installation operation failed.
  In Service Pack 1 voor SQL Server 200 werd voor het eerst een correctie aangebracht voor dit probleem.

  Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  299351 BUG: MSDE Installation Fails on Systems That Have SQL Server 2000 Service Pack 1 or 2 InstalledTerug naar begin

Problemen oplossen met een installatie waarbij MSDE 2000 met invoegmodules wordt toegevoegd

MSDE 2000 is beschikbaar als een set Windows Installer-invoegmodules, die kan worden gebruikt door ISV's (Independent Software Vendors) om tijdens het installatieproces van een eigen toepassing een exemplaar van SQL Server 2000 Desktop Engine te installeren. Deze invoegmodules kunnen met behulp van bestaande ontwikkelprogramma's voor Windows Installer worden toegevoegd aan het installatieprogramma van de ISV. De MSDE 2000-invoegmodules staan in de map Msm op de cd met MSDE 2000.

U kunt MSDE 2000-invoegmodules (MSM-bestanden) insluiten in een Windows Installer-installatieprogramma door zelf een MSI-bestand te maken. U kunt de omvang van de toepassing beperken door de installatie van MSDE 2000 zodanig aan te passen dat alleen de onderdelen van SQL Server 2000 worden geïnstalleerd die worden gebruikt door de toepassing. U kunt de bestanden DMO*.msm of Repl*.msm weglaten, maar ook beide sets met bestanden. Dit zijn invoegmodules die respectievelijk worden gebruikt voor SQL-DMO en replicatie. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

299795 INF: How to Author MSDE 2.0 Setup Packages with Microsoft Visual Studio Installer 1.1

Als u informatie wilt over het toevoegen van MSDE aan een maatwerktoepassing, leest u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

325004 HOW TO: Author MSDE 2000 Setup Packages by Using Visual Studio .NET

Bezoek voor meer informatie de volgende websites van Microsoft: U moet bepaalde interne eigenschappen toevoegen in de tabel Property voor de ingevoegde MSDE 2000-module. U kunt bijvoorbeeld een vermelding toevoegen aan de tabel Property voor INSTANCENAME en vervolgens een naam opgeven. Op dezelfde manier kunt u een vermelding toevoegen voor SECURITYMODE. Deze wijzigingen moet u echter doorvoeren in het hoofdinstallatiepakket en niet in de SQL Server 2000 MSDE-invoegmodules. U kunt deze eigenschappen toewijzen aan een interne eigenschap in de invoegmodule door aangepaste acties te definiëren in het hoofd-MSI-bestand. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

281983 PRB: Cannot Specify Instance Name Using SQL Server 2000 Merge Modules

Als er technische problemen optreden wanneer u een installatiepakket maakt met software van een andere leverancier, neemt u contact op met de desbetreffende leverancier.


Terug naar begin

MSDE 2000 upgraden naar een bepaald service pack met een door Microsoft geleverd MSP-patchpakket

Als u MSDE 2000 hebt geïnstalleerd met het oorspronkelijke MSI-bestand van Microsoft, kunt u de bestaande versie van MSDE 2000 upgraden naar een bepaald service pack door het MSP-patchbestand toe te passen. U moet eerst vaststellen welk MSI-bestand is gebruikt voor de installatie van MSDE 2000. Dit is belangrijk omdat u een specifiek patchpakket (MSP-bestand) moet gebruiken om service packs toe te passen op een bestaande MSDE 2000-installatie. Als u bijvoorbeeld Sqlrun01.msi hebt gebruikt om de oorspronkelijke MSDE 2000-bestanden te installeren, moet u Sqlrun01.msp gebruiken om de installatie te upgraden naar Service Pack 2 (SP2). Voor sqlrun02.msi moet u Sqlrun02.msp gebruiken, enzovoort.

Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

311762 INF: How to Identify Which MSI File Was Used for an Existing MSDE Installation

U kunt bijvoorbeeld deze opdracht uitvoeren om MSDE 2000 te upgraden naar MSDE 2000 SP2 met behulp van de parameters in een Setup.ini-bestand en om het uitgebreide logboek MSDE_upgrade.log te activeren:

D:\MSDE2KSP2\>setup.exe /settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p SQLRUN /L*v C:\MSDE_upgrade.log

-of-

Als u een MSP-bestand wilt gebruiken, kunt u deze opdracht opgeven:

D:\MSDE2KSP2\>setup.exe /settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p D:\MSDE2KSP2\setup\sqlrun01.msp /L*v C:\MSDE_upgrade.log

Opmerking In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat MSDE 2000 SP2 is geïnstalleerd op station D.


Bij problemen met het upgraden van MSDE 2000 naar een bepaalde service is het een goed idee de rollback-functie uit te schakelen of de modus voor herinstallatie te activeren. Lees voor meer informatie over ROLLBACK, REINSTALL en REINSTALLMODE de sectie van dit artikel.

Als u het volgende foutbericht wilt voorkomen tijdens het upgraden van MSDE 2000 naar een bepaald service pack op een computer met Microsoft Windows 98:
Unable to run script files.

moet u de parameter UPGRADEUSER=sa gebruiken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

303680 PRB: SQL Srv. 2000 MSDE Service Pack 1 Setup on Windows 98 FailsTerug naar begin

Invoegmodules van MSDE 2000 upgraden naar een bepaald service pack

U kunt een kleine upgrade overwegen waarbij u de invoegmodules van MSDE 2000 opwaardeert naar een bepaald service pack. De upgrade heeft invloed op de pakketcode en de productversie voor een pakket dat wordt geleverd als een volledig productinstallatiepakket of als een patchpakket. In een kleine upgrade wordt de productcode niet aangepast. Bij een kleine upgrade kan echter geen andere volumenaam worden gebruikt voor de nieuwe versie.

Een wijziging van de productversie geeft aan dat er een volgorde bestaat voor de verschillende updates van hetzelfde product. Als er bijvoorbeeld een patch bestaat om versie 9.0 bij te werken naar versie 9.1, en er is een andere patch gepubliceerd om versie 9.1 bij te werken naar versie 9.2, kan het installatieprogramma de juiste volgorde bepalen door de productversie te controleren voordat de patch wordt toegepast. Op deze manier wordt ook voorkomen dat de patch met versie 9.2 wordt toegepast op versie 9.0. In het geval van patches wordt deze volgorde afgedwongen via de validatiebits voor de productversie die zijn ingesteld in de transformatiebestanden die deel uitmaken van het patchpakket.

Voor meer informatie over het maken van een patchbestand voor Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) sample.msi klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

314131 HOW TO: *Create Patch Files (Service Packs) For MSDE 2000 Sample

Als u MSDE 2000 met invoegmodules hebt geïnstalleerd via het installatieprogramma van een andere maatwerktoepassing, zoals Microsoft Application Center 2000, moet u contact opnemen met Microsoft Application Center 2000 voor de beschikbaarheid van een upgradepakket om de bestaande installatie van MSDE 2000 te upgraden naar een bepaald service pack. Voor maatwerktoepassingen van andere leveranciers waarin MSDE 2000 wordt toegevoegd met invoegmodules, neemt u contact op met de leverancier van de toepassing. Terug naar begin

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

.net, Application Center, Database, DLL, Download, Fix, Foutbericht, Patch, Procedure, Query, Service Pack, SQL, SQL Server, SQL Server 2000, SQL Server 7, Tabel, Update, Upgrade, Visual Studio, Windows 2000, Windows 98

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Procedure: Problemen met de installatie en upgrade van SQL Server 2000 Desktop Engine oplossen
Perrit Kenniscentrum - Procedure: Problemen met de installatie en upgrade van SQL Server 2000 Desktop Engine oplossen