Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Machtigingen configureren voor een blog

Gepost op 19-08-2006 - KB: Sharepoint - 0 reacties

Het configureren van machtigingen en andere instellingen voor een blog gaat net zo als het configureren van andere typen sites. Als u machtigingen configureert voor uw blog, kunt u ook machtigingen configureren voor berichten, commentaar, lijsten en bibliotheken die zijn gekoppeld aan uw blog.

In dit artikel


Overzicht

Hoe u een blog configureert, is afhankelijk van de behoeften van uw organisatie en de verwachte omvang en het bereik van de doelgroep. U kunt bijvoorbeeld alleen leden van uw afdeling toestaan blogberichten te maken, terwijl mensen uit andere afdelingen of de hele organisatie opmerkingen mogen posten.

Als u bent gemachtigd om site-instellingen, zoals machtigingen en groepen, te beheren, kunt u groepen instellen en machtigingsniveaus configureren voor uw blog. Voor het beheren van machtigingen op siteniveau moet uw blog unieke machtigingen hebben. Als uw blog machtigingen overneemt van de bovenliggende site, heeft de site geen unieke machtigingen en moet u de machtigingen van de bovenliggende site bewerken of het overnemen van machtigingen beëindigen.

U kunt ervoor kiezen verschillende machtigingen te configureren voor verschillende onderdelen van uw blog. U kunt dit doen door de machtigingen van de lijsten en bibliotheken in uw blog rechtstreeks te bewerken. U kunt bijvoorbeeld iedereen in de organisatie toestaan uw blogberichten en opmerkingen te lezen, maar alleen mensen van uw afdeling opmerkingen laten plaatsen bij de berichten.

U kunt ook overwegen leestoegang in te schakelen voor geverifieerde gebruikers. Met leestoegang kunnen mensen op uw intranet door uw blog bladeren en de berichten en blogs lezen, ongeacht hun machtigingen voor de site. Ze hoeven geen lid te zijn van een bepaalde groep om toegang te krijgen tot uw blog. U kunt ook overwegen geverifieerde gebruikers specifieke machtigingen te geven voor het toevoegen van opmerkingen bij berichten in uw blog, maar ze geen berichten te laten maken of koppelingen naar andere blogs te laten toevoegen.

Naast het bewerken van machtigingen kunt u ook andere instellingen voor de lijsten en bibliotheken in uw blog maken die invloed hebben op de manier waarop mensen inhoud maken, bewerken en weergeven. De lijst Berichten is bijvoorbeeld standaard zodanig ingesteld dat inhoud moet worden goedgekeurd voordat een bericht kan worden gepubliceerd, maar u kunt de goedkeuring van inhoud uitschakelen en gebruikers inhoud op uw blog laten publiceren zonder dat u die eerst moet hebben gezien. U kunt ook opgeven welke groepen gebruikers items mogen zien die niet zijn goedgekeurd.

U kunt de volgende instellingen configureren voor uw blog:

 • Machtigingen op siteniveau  U kunt groepen instellen en daaraan machtigingsniveaus toewijzen, bijvoorbeeld voor de leden van uw afdeling. Als uw blog machtigingen overneemt, moet u het overnemen van machtigingen beëindigen voordat u de machtigingen kunt bewerken.
 • Goedkeuring voor lijsten en bibliotheken  U kunt opgeven voor welke lijsten en bibliotheken goedkeuring vereist is. In een lijst of bibliotheek waarvoor goedkeuring vereist is, blijven nieuwe en gewijzigde items en bestanden in behandeling totdat ze zijn goedgekeurd of geweigerd door iemand die de machtiging Goedkeuren heeft. Als het item of bestand is goedgekeurd, krijgt het de status Goedgekeurd in de lijst of bibliotheek en wordt het zichtbaar voor elke gebruiker die is gemachtigd om de lijst of bibliotheek te bekijken. Als het item of bestand is geweigerd, wordt het geretourneerd naar de persoon die het heeft gemaakt.
 • Conceptitems lezen  U kunt bepalen welke groepen mensen concepten van lijstitems en bestanden kunnen lezen. Concepten zijn lijstitems of bestanden die nog niet zijn goedgekeurd. Als het goedkeuren van inhoud is vereist, kunt u opgeven of bestanden die wachten op goedkeuring mogen worden bekeken door personen die gemachtigd zijn om te lezen, personen die gemachtigd zijn om te bewerken, of alleen door de auteur en personen die gemachtigd zijn om items goed te keuren.
 • Items die mensen kunnen lezen en bewerken  U kunt opgeven of mensen alle lijstitems kunnen lezen of bewerken, of alleen hun eigen items. Gebruikers met de machtiging om lijsten te beheren kunnen alle items lezen en bewerken.
Terug naar boven

Gebruikers of groepen toevoegen aan een blog

 1. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  Opmerking Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik onder Gebruikers en machtigingen op Geavanceerde machtigingen.
 3. Opmerking Als er geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen op de pagina Machtigingen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object, zoals de bovenliggende site. In dit geval worden gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt, ook toegevoegd aan de bovenliggende site. Als u het overnemen van machtigingen wilt beëindigen, klikt u op Acties en klikt u vervolgens op Machtigingen bewerken.

 4. Klik op Gebruikers toevoegen in het menu Nieuw.
 5. Geef in de sectie Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen op die u aan deze site wilt toevoegen.
 6. Voer in de sectie Machtiging geven een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de gebruikers wilt toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep, klikt u op Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen en klikt u vervolgens in de lijst op de groep waaraan u de gebruikers wilt toevoegen.

   Opmerking U kunt geen SharePoint-groep aan een andere SharePoint-groep toevoegen.

  • Als u de gebruikers bepaalde machtigingen voor de site wilt geven, klikt u op Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven en schakelt u vervolgens de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan de gebruikers wilt geven.
 7. Als u nieuwe gebruikers een e-mailbericht wilt sturen waarin u ze welkom heet bij uw blog, selecteert u de gewenste opties in de sectie E-mail verzenden.

Opmerkingen

 • Op de pagina Machtigingen kunt u ook aanvragen voor deelname aan de site inschakelen of uitschakelen.
 • Als machtigingen worden overgenomen van de bovenliggende site, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet rechtstreeks toevoegen aan dit blog. U kunt gebruikers dan alleen toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.

TipAls u geverifieerde gebruikers op het intranet toegang wilt geven tot uw site, ook als ze niet specifiek zijn toegevoegd, typt u in de sectie Gebruikers toevoegen van de pagina Gebruikers toevoegen voor uw site de namen van geverifieerde gebruikers in het vak Gebruikers/groepen. Schakel in de sectie Machtiging geven het selectievakje Lezen - Kan alleen weergeven in.

Terug naar boven

Machtigingen configureren voor een lijst of bibliotheek

 1. Voer in uw blog onder Beheerkoppelingen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de lijst Berichten wilt aanpassen, klikt u op Berichten beheren.
  • Als u de lijst Opmerkingen wilt aanpassen, klikt u op Opmerkingen beheren.
  • Als u de lijst Categorieën wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Categorieën.
  • Als u de lijst Andere blogs wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Andere blogs.
  • Als u een andere lijst of bibliotheek in het blog wilt aanpassen (bijvoorbeeld de lijst Koppelingen) klikt u op Alle inhoud en vervolgens op de lijst of bibliotheek die u wilt wijzigen.
 2. Klik in het menu Instellingen op Lijstinstellingen, of klik op de instellingen voor het type bibliotheek dat u opent, zoals Instellingen voor afbeeldingsbibliotheek.
 3. Klik op de pagina Aanpassen, in de kolom Machtigingen en beheer, op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor type-bibliotheek.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn gekoppeld aan deze lijst of bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerking Als er geen selectievakjes worden weergegeven naast de namen van gebruikers en groepen op de pagina Machtigingen, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object, zoals de bovenliggende site. In dit geval worden gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt aan de lijst of bibliotheek, ook toegevoegd aan de bovenliggende site (waarvan de lijst of bibliotheek de machtigingen overneemt). Als er unieke machtigingen worden gebruikt (niet overgenomen van de bovenliggende site), gelden de gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt alleen voor deze lijst of bibliotheek.

  Unieke machtigingen maken voor de lijst of bibliotheek

 5. Klik op het menu Nieuw.
 6. Typ in het vak Gebruikers/groepen van de sectie Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen die u aan deze lijst of bibliotheek wilt toevoegen.
 7. Voer in de sectie Machtiging geven een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de gebruikers wilt toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep, klikt u op Gebruikers aan een SharePoint-groep toevoegen en klikt u vervolgens in de lijst op de groep waaraan u de gebruikers wilt toevoegen.
  • Als u de gebruikers bepaalde machtigingen voor de site wilt geven, klikt u op Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven en schakelt u vervolgens de selectievakjes in voor de machtigingen die u aan de gebruikers wilt geven.
  • Als u nieuwe gebruikers een e-mailbericht wilt sturen waarin u ze welkom heet bij uw lijst of bibliotheek, selecteert u de gewenste opties in de sectie E-mail verzenden.
 8. Opmerkingen

  • Als machtigingen worden overgenomen van een bovenliggend object, zoals de bovenliggende site, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet direct toevoegen aan dit beveiligbare object. In plaats daarvan kunt u gebruikers alleen toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.
  • U kunt geen SharePoint-groep aan een andere SharePoint-groep toevoegen.

TipAls u alle geverifieerde gebruikers met bladertoegang voor uw site wilt toestaan opmerkingen toe te voegen aan uw blog, typt u in het gedeelte Gebruikers toevoegen van de pagina Gebruikers toevoegen voor de lijst Opmerkingen de namen van de geverifieerde gebruikers in het vak Gebruikers/groepen. Schakel in de sectie Machtiging geven het selectievakje Bijdragen - Kan weergeven, toevoegen, bijwerken, goedkeuren en aanpassen in.

Terug naar boven

Opgeven of goedkeuring van inhoud vereist is

Voor de lijst Berichten is standaard goedkeuring van inhoud ingeschakeld, maar u kunt deze instelling wijzigen of goedkeuring vereisen voor andere lijsten.

Opmerking Goedkeuring van inhoud is niet beschikbaar voor afbeeldingsbibliotheken, zoals de standaardbibliotheek Foto's, maar u kunt goedkeuringsinstellingen opgeven voor alle andere bibliotheektypen die u aan uw site toevoegt, zoals een documentbibliotheek.

 1. Voer in een blog onder Beheerkoppelingen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de lijst Berichten wilt aanpassen, klikt u op Berichten beheren.
  • Als u de lijst Opmerkingen wilt aanpassen, klikt u op Opmerkingen beheren.
  • Als u de lijst Categorieën wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Categorieën.
  • Als u de lijst Andere blogs wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Andere blogs.
  • Als u een andere lijst of bibliotheek in het blog wilt aanpassen (bijvoorbeeld de lijst Koppelingen) klikt u op Alle inhoud en vervolgens op de lijst of bibliotheek die u wilt wijzigen.
 2. Klik op Lijstinstellingen in het menu Instellingen.
 3. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versiebeheer.
 4. Ga naar de sectie Goedkeuring van inhoud en klik onder Goedkeuring van inhoud vereisen voor verzonden items op Ja of Nee.
Terug naar boven

Opgeven wie concepten mag bekijken

Voor de lijst Berichten is standaard goedkeuring van inhoud ingeschakeld en mogen alleen gebruikers die items mogen goedkeuren, waaronder de auteur van het item, concepten bekijken voordat deze worden gepubliceerd. U kunt deze instelling wijzigen voor de lijst Berichten, of voor andere lijsten of bibliotheken waarvoor goedkeuring vereist is. Als er geen goedkeuring vereist is voor een lijst of bibliotheek, is deze instelling niet van toepassing en kunt u de instelling niet wijzigen.

 1. Voer in een blog onder Beheerkoppelingen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de lijst Berichten wilt aanpassen, klikt u op Berichten beheren.
  • Als u de lijst Opmerkingen wilt aanpassen, klikt u op Opmerkingen beheren.
  • Als u de lijst Categorieën wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Categorieën.
  • Als u de lijst Andere blogs wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Andere blogs.
  • Als u andere lijsten of bibliotheken in het blog wilt aanpassen (bijvoorbeeld de lijst Koppelingen) klikt u op Alle inhoud en vervolgens op de lijst of bibliotheek die u wilt wijzigen.
 2. Klik in het menu Instellingen op Instellingen van lijst.
 3. Klik onder Algemene instellingen op Instellingen voor versiebeheer.
 4. Klik in de sectie Beveiliging van conceptitems, onder Wie mag er conceptitems zien in deze lijst of onder Wie mogen conceptitems in documentbibliotheek zien, op de groep gebruikers voor wie u het bekijken van concepten wilt toestaan.

Opmerkingen

 • De optie Alleen gebruikers die items kunnen goedkeuren is alleen beschikbaar als goedkeuring van inhoud vereist is voor de bibliotheek. Goedkeuring van inhoud is niet beschikbaar voor afbeeldingsbibliotheken, zoals de standaardbibliotheek Foto's, maar u kunt goedkeuring instellen voor alle andere bibliotheektypen die u aan uw site toevoegt, zoals een documentbibliotheek.
 • Er worden ook concepten gemaakt voor secundaire versies(secundaire versie: een met een decimaal getal (0.1, 0.2,1.1, ...) aangeduide kopie van een bestand dat wordt herzien of waarin slechts kleine wijzigingen zijn aangebracht sinds de vorige versie. Een secundaire versie wordt meestal niet gepubliceerd voor een bredere groep in uw organisatie.) van bestanden in een bibliotheek waarvoor zowel primaire versies(primaire versie: een genummerde kopie van een bestand dat aanzienlijk is gewijzigd sinds de vorige primaire versie. Elke primaire versie wordt aangeduid met een geheel getal (1, 2, 3, ...) om aan te geven dat het is gepubliceerd voor een bredere groep in uw organisatie.) als secundaire versies van bestanden worden bijgehouden, zoals een documentbibliotheek. In een bibliotheek waarin beide versietypen worden bijgehouden, kunt u ook instellen wie de concepten mag bekijken. De enige standaardbibliotheek in een blog is echter de afbeeldingsbibliotheek Foto's, en voor afbeeldingsbibliotheken worden alleen primaire versies van bestanden bijgehouden.

Terug naar boven

Opgeven welke items mensen kunnen lezen en bewerken

U kunt opgeven of mensen met de machtiging Lezen alle items mogen lezen of alleen de items die ze zelf hebben gemaakt, en of mensen met de machtiging Bewerken alle items mogen bewerken, alleen hun eigen items of helemaal geen lijstitems.

BelangrijkGebruikers met de machtiging om lijsten te beheren kunnen alle items lezen en bewerken.

 1. Voer in een blog onder Beheerkoppelingen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de lijst Berichten wilt aanpassen, klikt u op Berichten beheren.
  • Als u de lijst Opmerkingen wilt aanpassen, klikt u op Opmerkingen beheren.
  • Als u de lijst Categorieën wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Categorieën.
  • Als u de lijst Andere blogs wilt aanpassen, klikt u op Alle inhoud en vervolgens onder Lijsten op Andere blogs.
  • Als u andere lijsten of bibliotheken in het blog wilt aanpassen (bijvoorbeeld de lijst Koppelingen) klikt u op Alle inhoud en vervolgens op de lijst of bibliotheek die u wilt wijzigen.
 2. Klik onder Algemene instellingen op Geavanceerde instellingen.
 3. Voer in de sectie Machtigingen op itemniveau een van de volgende handelingen of beide handelingen uit:
  • Wijzig de gewenste instellingen onder Leestoegang.
  • Wijzig de gewenste instellingen onder Bewerkingstoegang.
Terug naar boven

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Documenten Bibliotheken, E-mail, Sharepoint, Website

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Machtigingen configureren voor een blog
Perrit Kenniscentrum - Machtigingen configureren voor een blog