Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Machtigingen beheren voor een lijst, bibliotheek, map, document of lijstitem

Gepost op 20-08-2006 - KB: Sharepoint - 0 reacties

Met Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 is het mogelijk machtigingen(machtiging: toestemming om specifieke acties uit te voeren, zoals het weergeven van pagina's, het openen van items en het maken van subsites.) te beheren voor afzonderlijke lijsten en bibliotheken en voor afzonderlijke mappen, documenten en lijstitems binnen die lijsten en bibliotheken. Als u vertrouwelijke informatie hebt opgeslagen in een object dat kan worden beveiligd, en u wilt niet dat alle leden van een site toegang hebben tot deze informatie, kunt u gebruikers en SharePoint-groepen toevoegen of verwijderen met de machtigingsniveaus(machtigingsniveau: een verzameling machtigingen die kan worden toegewezen aan gebruikers of SharePoint-groepen voor een site, bibliotheek, lijst, map, item of document.) die ze moeten hebben voor een bepaald beveiligbaar object.

Gebruikers die de machtiging Machtigingen beheren hebben voor een bepaald object dat kan worden beveiligd (zoals een lijst, bibliotheek, map binnen een lijst of bibliotheek, document of lijstitem) kunnen de machtigingen voor dat object beheren.

Site-eigenaars hebben standaard de machtiging Machtigingen beheren. Elke gebruiker met het machtigingsniveau Volledig beheer voor een bepaald beveiligbaar object kan de machtigingen voor dat object beheren.

Terug naar boven

Aan een lijst of bibliotheek gekoppelde gebruikers en SharePoint-groepen bekijken

 1. Open de lijst of bibliotheek waarin u gebruikers en SharePoint-groepen wilt bekijken.
 2. Klik op Instellingen voor Documentbibliotheek of Lijstinstellingen in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst in de kolom Machtigingen en beheer.
 4. Op de pagina Machtigingen: naam beveiligbaar object worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die aan dit object zijn gekoppeld.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit object vermeld. Er worden ook selectievakjesweergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit object unieke machtigingen worden gebruikt.

Terug naar boven

Aan een map, document of lijstitem gekoppelde gebruikers en SharePoint-groepen bekijken

 1. Open de lijst of bibliotheek die de mappen, het document of lijstitem bevat waarvoor u gebruikers en SharePoint-groepen wilt bekijken.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of lijstitem waarvoor u machtigingen wilt bekijken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen: naam beveiligbaar object worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die op dit object zijn toegepast.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit object unieke machtigingen worden gebruikt.

Terug naar boven

Gebruikers toevoegen aan een lijst of bibliotheek

Voer de volgende stappen uit om gebruikers toe te voegen aan een bestaande SharePoint-groep die op dat moment is gekoppeld aan een bepaalde lijst of bibliotheek. Als voor het beveiligbare object dat u configureert unieke machtigingen worden gebruikt, kunt u gebruikers ook direct met de gewenste machtigingen aan dit object toevoegen, of kunt u bestaande SharePoint-groepen met de gewenste machtigingen toevoegen aan deze lijst.

Opmerking Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet rechtstreeks aan het beveiligbare object toevoegen. In dit geval kunt u alleen gebruikers toevoegen aan bestaande SharePoint-groepen. Als u echter unieke machtigingen maakt voor het beveiligbare object, kunt u vervolgens gebruikers toevoegen.

 1. Open de lijst of bibliotheek waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen.
 2. Klik op Instellingen voor Documentbibliotheek of Lijstinstellingen in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst in de kolom Machtigingen en beheer.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn gekoppeld aan deze lijst of bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerking Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende object. In dat geval worden alle gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt ook toegevoegd aan het bovenliggende object (waarvan dit beveiligbare object die machtigingen overneemt). Als unieke machtigingen worden gebruikt (machtigingen die niet worden overgenomen van het bovenliggende object), hebben gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt aan dit object alleen betrekking op dit object en andere objecten die machtigingen van dit object overnemen.

 5. Klik op Gebruikers toevoegen in het menu Nieuw.

  Opmerking Het menu Nieuw wordt niet weergegeven als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site. Klik in dit geval in het menu Acties op Machtigingen bewerken en klik vervolgens op OK om te bevestigen dat u unieke machtigingen wilt maken.

 6. Geef in de sectie Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen op die u wilt toevoegen aan dit beveiligbare object.
 7. In de sectie Machtiging geven kunt u gebruikers toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep, of rechtstreeks machtigingen voor het object toewijzen aan de gebruikers door een of meer selectievakjes voor de gewenste machtigingen voor dit object in te schakelen.
 8. Opmerkingen

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet direct toevoegen aan dit object. In plaats daarvan kunt u gebruikers alleen toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.
  • U kunt een SharePoint-groep niet toevoegen aan een andere SharePoint-groep. Als u in stap 5 een SharePoint-groep hebt toegevoegd, moet u Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven selecteren.

 9. Klik op OK.
Terug naar boven

Gebruikers toevoegen aan een map, document of lijstitem

Voer de volgende stappen uit om gebruikers toe te voegen aan een bestaande SharePoint-groep die op dat moment is gekoppeld aan een map, document of lijstitem. Als voor het beveiligbare object dat u configureert unieke machtigingen worden gebruikt, kunt u gebruikers ook direct met de gewenste machtigingen aan dit object toevoegen, of kunt u bestaande SharePoint-groepen met de gewenste machtigingen aan deze lijst toevoegen.

Opmerking Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet direct aan het beveiligbare object toevoegen. In dit geval kunt u alleen gebruikers toevoegen aan bestaande SharePoint-groepen die op dat moment zijn gekoppeld aan dit beveiligbare object. Als u echter unieke machtigingen maakt voor het beveiligbare object, kunt u vervolgens gebruikers toevoegen.

 1. Open de lijst of bibliotheek die de mappen, het document of het lijstitem bevat waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of lijstitem waaraan u gebruikers of SharePoint-groepen wilt toevoegen, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (met de toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die op dit beveiligbare object zijn toegepast.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object. In dat geval worden gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt ook toegevoegd aan het bovenliggende object (waarvan dit beveiligbare object die machtigingen overneemt). Als unieke machtigingen worden gebruikt (machtigingen worden niet overgenomen van het bovenliggende object), hebben gebruikers en SharePoint-groepen die u toevoegt aan dit beveiligbare object alleen betrekking op dit beveiligbare object en andere objecten die machtigingen van dit beveiligbare object overnemen.

 4. Klik op Gebruikers toevoegen in het menu Nieuw.

  Opmerking Het menu Nieuw wordt niet weergegeven als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site. Klik in dit geval in het menu Acties op Machtigingen bewerken en klik vervolgens op OK om te bevestigen dat u unieke machtigingen wilt maken.

 5. Geef in de sectie Gebruikers toevoegen de gebruikers en SharePoint-groepen op die u aan dit beveiligbare object wilt toevoegen.
 6. In de sectie Machtiging geven kunt u gebruikers toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep, of rechtstreeks machtigingen voor het object toewijzen aan de gebruikers door een of meer selectievakjes voor de gewenste machtigingen voor dit object in te schakelen.
 7. Opmerkingen

  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u gebruikers of SharePoint-groepen niet direct toevoegen aan dit object. In plaats daarvan kunt u gebruikers alleen toevoegen aan een bestaande SharePoint-groep.
  • U kunt een SharePoint-groep niet toevoegen aan een andere SharePoint-groep. Als u in stap 5 een SharePoint-groep hebt toegevoegd, moet u Gebruikers rechtstreeks machtigingen geven selecteren.

 8. Klik op OK.
Terug naar boven

Een nieuwe SharePoint-groep maken vanuit een lijst of bibliotheek

Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd vanuit een lijst of bibliotheek die machtigingen overneemt van de bovenliggende site.

Opmerking Ongeacht het punt waar u begint, worden alle SharePoint-groepen gemaakt op het niveau van de siteverzameling. Dit betekent dat alle SharePoint-groepen beschikbaar zijn voor alle sites in de siteverzameling.

 1. Open de lijst of bibliotheek waaruit u een nieuwe SharePoint-groep wilt maken.
 2. Klik op Instellingen voor Documentbibliotheek of Lijstinstellingen in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze documentbibliotheek of Machtigingen voor deze lijst.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn toegewezen aan deze lijst of bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 5. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, klikt u op Machtigingen beheren van bovenliggende site in het menu Acties. Als geen machtigingen worden overgenomen, kunt u geen SharePoint-groep vanuit deze lijst of bibliotheek maken.
 6. Klik op Nieuwe groep in het menu Nieuw.
 7. Geef op de pagina Nieuwe groep de instellingen op voor de nieuwe SharePoint-groep, waaronder de machtigingsniveaus die u aan de groep wilt toewijzen, en klik op Maken.
 8. Opmerking Nadat u de nieuwe SharePoint-groep hebt gemaakt, gaat u naar de pagina Personen en groepen waar u gebruikers kunt toevoegen aan de nieuwe SharePoint-groep.

Terug naar boven

Een nieuwe SharePoint-groep maken vanuit een map, document of lijstitem

Voer de volgende stappen uit om een nieuwe SharePoint-groep te maken en toe te wijzen aan een map, document of lijstitem. Deze procedure kan alleen worden uitgevoerd vanuit een map die of document of lijstitem dat machtigingen overneemt van de bovenliggende site.

Opmerking Ongeacht het punt waar u begint, worden alle SharePoint-groepen gemaakt op het niveau van de siteverzameling. Dit betekent dat alle SharePoint-groepen beschikbaar zijn voor alle sites in de siteverzameling.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarin u een nieuwe SharePoint-groep wilt maken.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of lijstitem waarvoor u een nieuwe SharePoint-groep wilt maken, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (met de toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die op dit beveiligbare object zijn toegepast.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt van de bovenliggende site, klikt u op Machtigingen beheren van bovenliggende site in het menu Acties. Als geen machtigingen worden overgenomen, kunt u geen SharePoint-groep vanuit deze lijst of bibliotheek maken.
 5. Klik op Nieuwe groep in het menu Nieuw.
 6. Geef op de pagina Nieuwe groep de instellingen op voor de nieuwe SharePoint-groep, waaronder de machtigingsniveaus die u aan de groep wilt toewijzen, en klik op Maken.
 7. Opmerking Nadat u de nieuwe SharePoint-groep hebt gemaakt, gaat u naar de pagina Personen en groepen waar u gebruikers kunt toevoegen aan de nieuwe SharePoint-groep.

Terug naar boven

Machtigingen in machtigingsniveaus voor een lijst of bibliotheek bewerken

Voer de volgende stappen uit om de machtigingen te bewerken in de machtigingsniveaus voor geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die zijn gekoppeld aan een lijst of bibliotheek. Wanneer u deze stappen uitvoert, wordt het overnemen van machtigingen verbroken als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus bewerkt machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object.

Let op Later kunt u desgewenst opnieuw de machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object overnemen. Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u machtigingsniveaus wilt bewerken.
 2. Klik op Lijstinstellingen of Instellingen voor Documentbibliotheek in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn gekoppeld aan deze bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 5. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt, moet u eerst het overnemen van machtigingen beëindigen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Hiervoor klikt u op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klikt u op OK om te bevestigen.
 6. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u machtigingsniveaus wilt bewerken voor dit beveiligbare object.
 7. Klik op Gebruikersmachtigingen bewerken in het menu Acties.
 8. Schakel in de sectie Machtigingen kiezen de selectievakjes in van de gewenste machtigingsniveaus en schakel de selectievakjes uit bij machtigingsniveaus die u niet wilt toepassen. Klik vervolgens op OK.
Terug naar boven

Machtigingen in machtigingsniveaus voor een map, document of lijstitem bewerken

Voer de volgende stappen uit om de machtigingsniveaus te bewerken van geselecteerde gebruikers en SharePoint-groepen die zijn gekoppeld aan een map, document of lijstitem. Wanneer u deze stappen uitvoert, wordt het overnemen van machtigingen verbroken als het beveiligbare object waarvoor u machtigingsniveaus bewerkt machtigingen overneemt van een bovenliggend beveiligbaar object.

Let op Later kunt u desgewenst opnieuw de machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object overnemen. Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u machtigingsniveaus wilt bewerken.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst rechts van de map, het document of het lijstitem waarvoor u machtigingsniveaus wilt bewerken en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen: naam beveiligbaar object worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die op dit object zijn toegepast.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

 4. Als de lijst of bibliotheek machtigingen overneemt, moet u eerst het overnemen van machtigingen beëindigen om machtigingsniveaus voor dit beveiligbare object te kunnen bewerken. Hiervoor klikt u op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klikt u op OK om te bevestigen.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en SharePoint-groepen waarvoor u machtigingsniveaus wilt bewerken voor dit beveiligbare object.
 6. Klik op Gebruikersmachtigingen bewerken in het menu Acties.
 7. Schakel in de sectie Machtigingen kiezen de selectievakjes in van de gewenste machtigingsniveaus en schakel de selectievakjes uit bij machtigingsniveaus die u niet wilt toepassen. Klik vervolgens op OK.
Terug naar boven

Het overnemen van machtigingen voor een lijst of bibliotheek beëindigen

Standaard nemen lijsten en bibliotheken machtigingen over van de bovenliggende site. Voer de volgende stappen uit als u het overnemen van machtigingen wilt beëindigen en unieke machtigingen wilt maken voor een bepaalde lijst of bibliotheek.

Let op Later kunt u desgewenst opnieuw de machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object overnemen. Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen. Alle unieke machtigingen worden ook verwijderd uit mappen in lijsten en bibliotheken, lijstitems en documenten binnen de lijst of bibliotheek wanneer u opnieuw machtigingen overneemt.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarin u het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object wilt beëindigen.
 2. Klik op Lijstinstellingen of Instellingen voor Documentbibliotheek in het menu Instellingen.
 3. Klik in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.
 4. Op de pagina Machtigingen: naam beveiligbaar object worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven die op dit object zijn toegepast.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

 5. Klik op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
 6. Opmerking De optie Machtigingen bewerken is niet beschikbaar in het menu Acties als dit beveiligbare object unieke machtigingen heeft, die niet worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

Terug naar boven

Het overnemen van machtigingen voor een map, document of lijstitem beëindigen

Standaard nemen mappen, documenten en lijstitems machtigingen over van het bovenliggende beveiligbare object. Meestal betekent dit dat mappen, documenten en lijstitems de machtigingen overnemen van de lijst of bibliotheek waarin ze zich bevinden. Als mappen, documenten en lijstitems zich in andere mappen bevinden, nemen ze standaard de machtigingen over van de map waarin ze zich bevinden. Voer de volgende stappen uit als u het overnemen van machtigingen wilt beëindigen en unieke machtigingen wilt maken voor een map, document of lijstitem.

Let op Later kunt u desgewenst opnieuw de machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object overnemen. Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of lijstitem waarvoor u het overnemen van machtigingen van het bovenliggende beveiligbare object wilt beëindigen.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of het lijstitem, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) van dit beveiligbare object weergegeven.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van een bovenliggend beveiligbaar object.

 4. Klik op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
 5. Opmerking De optie Machtigingen bewerken is niet beschikbaar in het menu Acties als dit beveiligbare object unieke machtigingen heeft, die niet worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

Terug naar boven

Machtigingen overnemen voor een lijst of bibliotheek

Standaard nemen lijsten en bibliotheken machtigingen over van de bovenliggende site. U kunt het overnemen van machtigingen echter beëindigen als u unieke machtigingen voor een bepaald beveiligbaar object wilt maken. U kunt op elk gewenst moment machtigingen opnieuw overnemen. Voer de volgende stappen uit om machtigingen opnieuw over te nemen van het bovenliggende beveiligbare object voor een lijst of bibliotheek die op dat moment unieke machtigingen gebruikt die niet van het bovenliggende object worden overgenomen.

Let op Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u weer machtigingen wilt overnemen.
 2. Klik op Lijstinstellingen of Instellingen voor Documentbibliotheek in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn gekoppeld aan deze bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

 5. Klik op Machtigingen overnemen in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
 6. Opmerking De optie Machtigingen overnemen is niet beschikbaar in het menu Acties als machtigingen al worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

Terug naar boven

Machtigingen overnemen voor een map, document of lijstitem

Standaard nemen mappen, documenten en lijstitems machtigingen over van het bovenliggende beveiligbare object. Meestal betekent dit dat mappen, documenten en lijstitems de machtigingen overnemen van de lijst of bibliotheek waarin ze zich bevinden. Als mappen, documenten en lijstitems zich in andere mappen bevinden, nemen ze standaard machtigingen over van de map waarin ze zich bevinden. Voer de volgende stappen uit om opnieuw machtigingen over te nemen van het bovenliggende beveiligbare object voor een map, document of lijstitem waarvoor op dat moment unieke machtigingen worden gebruikt die niet van het bovenliggende object worden overgenomen.

Let op Wanneer u machtigingen van het bovenliggende object overneemt, worden eventuele voor dit beveiligbare object gemaakte unieke machtigingen verwijderd. Dit kunnen unieke SharePoint-groepen of machtigingsniveaus zijn die aan dit beveiligbare object waren toegewezen met gebruikmaking van unieke machtigingen.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u weer machtigingen wilt overnemen.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of het lijstitem, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) van dit beveiligbare object weergegeven.

  Opmerking In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.

 4. Klik op Machtigingen overnemen in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
 5. Opmerking De optie Machtigingen overnemen is niet beschikbaar in het menu Acties als machtigingen al worden overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object

Terug naar boven

Gebruikersmachtigingen verwijderen uit een lijst of bibliotheek

Voer de volgende stappen uit om gebruikers of SharePoint-groepen te verwijderen uit een lijst of bibliotheek.

 1. Open de lijst of bibliotheek waarvoor u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen.
 2. Klik op Lijstinstellingen of Instellingen voor Documentbibliotheek in het menu Instellingen.
 3. Klik op de pagina Aanpassen in de kolom Machtigingen en beheer op Machtigingen voor deze lijst of Machtigingen voor deze documentbibliotheek.
 4. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen weergegeven die zijn gekoppeld aan deze bibliotheek, evenals de machtigingsniveaus die aan hen zijn toegewezen.

  Opmerkingen

  • In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.
  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u geen gebruikers verwijderen voor dit beveiligbare object. Als u gebruikers en SharePoint-groepen wilt verwijderen van het bovenliggende beveiligbare object (waarvan dit beveiligbare object de machtigingen overneemt), moet u de machtigingen van het bovenliggende project bewerken.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de machtigingen van het bovenliggende object wilt bewerken, klikt u op Machtigingen van bovenliggende site beheren in het menu Acties.
  • Als op dit moment machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object en u het overnemen wilt beëindigen en unieke machtigingen wilt maken voor dit beveiligbare object, klikt u op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klikt u op OK om de actie te bevestigen.
  • Als de lijst of bibliotheek al unieke machtigingen heeft die niet van het bovenliggende object worden overgenomen, gaat u verder met de volgende stap.
 6. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en SharePoint-groepen die u wilt verwijderen uit deze lijst of bibliotheek.
 7. Klik op Gebruikersmachtigingen verwijderen in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
Terug naar boven

Gebruikersmachtigingen verwijderen uit een map, document of lijstitem

Voer de volgende stappen uit om gebruikers of SharePoint-groepen te verwijderen uit een map, document of lijstitem.

 1. Open de lijst of bibliotheek met de map, het document of het lijstitem waarvoor u gebruikersmachtigingen wilt verwijderen.
 2. Houd de aanwijzer boven de map, het document of het lijstitem, klik op de pijl die wordt weergegeven en klik op Machtigingen beheren.
 3. Op de pagina Machtigingen worden alle gebruikers en SharePoint-groepen (evenals de aan hen toegewezen machtigingsniveaus) weergegeven van dit beveiligbare object.

  Opmerkingen

  • In de paginabeschrijving wordt de overnamestatus voor dit beveiligbare object vermeld. Er worden ook selectievakjes weergegeven naast de kolom Gebruikers/groepen als voor dit beveiligbare object unieke machtigingen worden gebruikt. Als op de pagina Machtigingen naast de namen van de gebruikers en groepen geen selectievakjes worden weergegeven, worden machtigingen overgenomen van het bovenliggende beveiligbare object.
  • Als machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object, kunt u geen gebruikers verwijderen voor dit beveiligbare object. Als u gebruikers en SharePoint-groepen wilt verwijderen van het bovenliggende beveiligbare object (waarvan dit beveiligbare object die machtigingen overneemt), moet u de machtigingen van het bovenliggende project bewerken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de machtigingen van het bovenliggende object wilt bewerken, klikt u op Machtigingen van bovenliggende site beheren in het menu Acties.
  • Als op dit moment machtigingen worden overgenomen van het bovenliggende object en u het overnemen wilt beëindigen en unieke machtigingen wilt maken voor dit beveiligbare object, klikt u op Machtigingen bewerken in het menu Acties en klikt u op OK om de actie te bevestigen.
  • Als dit object al unieke machtigingen heeft die niet van het bovenliggende object worden overgenomen, gaat u verder met de volgende stap.
 5. Schakel de selectievakjes in voor de gebruikers en SharePoint-groepen die u wilt verwijderen uit dit beveiligbare object.
 6. Klik op Gebruikersmachtigingen verwijderen in het menu Acties en klik op OK om de actie te bevestigen.
Terug naar boven

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Documenten Bibliotheken, Procedure, Project, Sharepoint, Website

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Machtigingen beheren voor een lijst, bibliotheek, map, document of lijstitem
Perrit Kenniscentrum - Machtigingen beheren voor een lijst, bibliotheek, map, document of lijstitem