Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Een site voor vergaderwerkruimten aanpassen

Gepost op 20-08-2006 - KB: Sharepoint - 0 reacties

Wilt u nieuwe lijsten of bibliotheken toevoegen aan uw site voor vergaderwerkruimten, zoals verkoopcontacten of foto's van de productlancering? Of wilt u de structuur van uw site voor vergaderwerkruimten wijzigen? U kunt een site voor vergaderwerkruimten op veel verschillende manieren aanpassen om meer rendement uit de vergaderingen te halen.

U moet de machtiging Ontwerpen hebben op de site voor vergaderwerkruimten om de vormgeving van de site te wijzigen of om items en bibliotheken toe te voegen of te verwijderen. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar of beheerder van de site.

Opmerking De lijsten en bibliotheken op een site voor vergaderwerkruimten bevinden zich in webonderdelen, die de bouwstenen vormen van een webpagina in Microsoft Windows SharePoint Services 3.0. De meeste Help-onderwerpen voor webonderdelen en pagina's met webonderdelen op sites zijn ook van toepassing op een site voor vergaderwerkruimten.

Wat wilt u doen?


Een veelgebruikte lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

Een site voor vergaderwerkruimten wordt gemaakt met speciale webpagina's, die pagina's met webonderdelen worden genoemd. Veelgebruikte lijsten en bibliotheken worden weergegeven in het taakvenster Webonderdelen toevoegen, waar u de lijsten en bibliotheken met hun standaardinstellingen snel kunt toevoegen aan uw site voor vergaderwerkruimten.

Zie Een willekeurige lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten als u alle lijsten en bibliotheken wilt weergeven of met aangepaste lijsten wilt werken.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties.
 2. Selecteer in het taakvenster Webonderdelen toevoegen onder Webonderdelen het type lijst of bibliotheek dat u wilt toevoegen.
 3. Klik onder aan het taakvenster Webonderdelen toevoegen in de lijst Toevoegen aan op de locatie voor de lijst of bibliotheek op de site voor vergaderwerkruimten. U kunt een lijst bijvoorbeeld plaatsen in de rechterkolom.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Herhaal de stappen 2 tot en met 4 als u meer lijsten of bibliotheken wilt toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten.
 6. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.

TipAls u dit gemakkelijker vindt, kunt u items naar de pagina slepen uit het taakvenster Webonderdelen toevoegen.

Terug naar boven

Een willekeurige lijst of bibliotheek toevoegen aan een site voor vergaderwerkruimten

Gebruik deze procedure om de titel, beschrijving en een aantal instellingen op te geven wanneer u een bestaande lijst, bibliotheek of aangepaste lijst selecteert, of wanneer u zelf een lijst of bibliotheek maakt.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties.
 2. Klik in het onderste deel van het taakvenster Webonderdelen toevoegen op Alle lijsten weergeven.
 3. Klik op de lijst of bibliotheek die u wilt toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten.
 4. Typ een naam en een beschrijving, en geef eventueel andere gewenste instellingen op. Per lijst of bibliotheek kunnen sommige instellingen verschillen.
 5. Klik op Maken. Wanneer u een enquête maakt, wordt u gevraagd de vragen voor de enquête op te geven en op Volgende te klikken totdat u klaar bent.
 6. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten op de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.
Terug naar boven

Een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen

U kunt een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen, zodat de lijst of bibliotheek niet wordt weergegeven op de site. Met deze procedure wordt het webonderdeel verwijderd dat de lijst of bibliotheek bevat, maar worden de lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan niet verwijderd. U kunt de weergave van de lijst of bibliotheek later herstellen.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties.
 2. Klik op de pagina met webonderdelen op de pijl naast de titel van de lijst of bibliotheek die u uit de weergave wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen in het menu van het webonderdeel dat wordt weergegeven.
 4. Als een bericht over het verwijderen van het webonderdeel wordt weergegeven, klikt u op OK.
 5. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.
Terug naar boven

Een lijst- of bibliotheekweergave op een site voor vergaderwerkruimten herstellen

Als u een webonderdeel met een lijst of bibliotheek hebt verwijderd, kunt u met deze procedure de weergave van de lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan op een site voor vergaderwerkruimten herstellen.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties.
 2. Ga naar het indelingsgedeelte van de pagina met webonderdelen, klik in de sectie of zone van de pagina waar u de lijst of bibliotheek wilt herstellen (links, midden of rechts) en klik op Een webonderdeel toevoegen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Webonderdelen toevoegen onder Lijsten en bibliotheken het selectievakje in van de lijst of bibliotheek die u opnieuw op de site wilt weergeven.
 4. Klik op Toevoegen.
 5. Klik in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen op Bewerkingsmodus verlaten.
Terug naar boven

Een lijst of bibliotheek op een site voor vergaderwerkruimten verwijderen

Met deze procedure worden een lijst of bibliotheek en de inhoud daarvan verwijderd van een site voor vergaderwerkruimten. U kunt later een lijst of bibliotheek van hetzelfde type maken, maar de inhoud van de oorspronkelijke lijst of bibliotheek is dan niet beschikbaar.

 1. Open de pagina met de lijst of bibliotheek, en open de lijst of bibliotheek door op de naam te klikken.

  Als de lijst of bibliotheek al is geopend, gaat u naar stap 2.

 2. Klik op Instellingen en vervolgens op Lijstinstellingen of op de instellingen voor het type bibliotheek dat u verwijdert. Als u bijvoorbeeld in een documentbibliotheek bent, klikt u op Instellen voor Documentbibliotheek.
 3. Klik onder Machtigingen en beheer op lijst verwijderen of op typebibliotheek verwijderen (bijvoorbeeld documentbibliotheek verwijderen).
 4. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten op de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.
Terug naar boven

De indeling van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

In de bewerkingsmodus kunt u lijsten en bibliotheken opnieuw rangschikken door deze te slepen naar andere gebieden (zones) op de pagina met webonderdelen.

U kunt ook de vormgeving en de werking wijzigen van specifieke webonderdelen. Zo kunt u bijvoorbeeld opgeven of de grootte van de webonderdelen kan worden gewijzigd en of er frames omheen kunnen worden geplaatst.

 1. Klik op Pagina bewerken in het menu Siteacties.
 2. Wijs op de pagina met webonderdelen de titel aan van een lijst of bibliotheek totdat de aanwijzer een vierpuntige pijl wordt.
 3. Klik op de lijst of bibliotheek en sleep deze naar een andere plaats in de indeling.
 4. Als u de vormgeving of indeling wilt wijzigen, of als u andere uitgebreide wijzigingen wilt aanbrengen in een lijst of bibliotheek, klikt u op de pijl rechts van de titel van de lijst of bibliotheek om het menu van het webonderdeel weer te geven.
 5. Klik op Gedeeld webonderdeel wijzigen.
 6. Breng de gewenste wijzigingen aan in het taakvenster Lijstweergaven.
 7. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Klik op Toepassen om de wijzigingen afzonderlijk te bekijken. Klik als u klaar bent op Bewerkingsmodus verlaten in het deel rechtsboven op de pagina met webonderdelen.
  • Klik op OK om alle wijzigingen te accepteren en terug te gaan naar de site voor vergaderwerkruimten.
Terug naar boven

De instellingen van een site voor vergaderwerkruimten wijzigen

Als u gemachtigd bent de site-instellingen te wijzigen, als u de vergadering organiseert of als u aan de site bent toegevoegd als eigenaar, kunt u de instellingen voor de site voor vergaderwerkruimten wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het thema van de site wijzigen of sjablonen opgeven die bij een documentbibliotheek moeten worden gebruikt. De procedure is gelijk aan die voor het wijzigen van de instellingen voor elke andere site.

 1. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  Opmerking Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Wijzig of bekijk de gewenste instellingen.
 3. Afhankelijk van de instellingen die u wijzigt, ziet u een knop OK, Toepassen of Voltooien waarop u kunt klikken als u klaar bent.
 4. Klik op de naam van de site voor vergaderwerkruimten op de bovenste navigatiebalk om terug te gaan naar de site.

Opmerkingen

 • Als u de vergadering organiseert vanuit een e-mailprogramma, kunt u de vergaderdatum, -tijd of -locatie niet wijzigen vanuit de site voor vergaderwerkruimten. U moet de toepassing gebruiken waarmee u de vergadering hebt gepland.
 • Het is mogelijk dat de beheerder aanvullende beperkingen heeft ingesteld voor de instellingen die u kunt wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met de beheerder.

Terug naar boven

Lijsten of bibliotheekitems voor meervoudige of terugkerende vergaderingen delen

Deze procedure wordt gebruikt voor een site voor vergaderwerkruimten voor een reeks vergaderingen. Hierbij kan het om een terugkerende vergadering gaan of om meerdere gerelateerde vergaderingen die geen deel uitmaken van dezelfde reeks terugkerende vergaderingen.


Voor deze vergaderdatum worden de introductiepagina en een extra pagina weergegeven.

Voor deze vergaderdatum wordt alleen de introductiepagina weergegeven.

Het webonderdeel Taken wordt op de introductiepagina weergegeven voor beide vergaderdatums, maar de items in de lijst of bibliotheek zijn verschillend voor elke datum.


De lijsten en bibliotheken die al op de introductiepagina van de site voor vergaderwerkruimten worden weergegeven, en de lijsten en bibliotheken die u toevoegt aan de introductiepagina, worden weergegeven voor elke vergadering.

Standaard worden de items die u aan de lijsten en bibliotheken toevoegt alleen weergegeven wanneer u de vergadering bekijkt waar de items zijn toegevoegd. Als u wilt dat de items voor alle vergaderingen worden weergegeven, kunt u de volgende procedure gebruiken om de lijst of bibliotheek in te schakelen voor alle vergaderingen.

 1. Klik in het menu Siteacties op Site-instellingen.

  Opmerking Wijs op een site waarvoor het menu Siteacties aangepast is Site-instellingen aan en klik vervolgens op de instellingen die u wilt weergeven.

 2. Klik op Sitebibliotheken en -lijsten onder Sitebeheer.
 3. Klik op de koppeling lijst of bibliotheek aanpassen voor de lijst of bibliotheek die u voor vergaderingen wilt delen.
 4. Klik op Geavanceerde instellingen onder Algemene instellingen.
 5. Klik naast Lijstitems delen in alle vergaderingen (reeksitems) op Ja. U moet wellicht schuiven om deze optie te kunnen zien.

Opmerking U kunt pagina's toevoegen aan de site voor vergaderwerkruimten om de inhoud te ordenen. Wanneer u een pagina toevoegt, bepaalt u of de pagina wordt weergegeven voor alle vergaderingen of alleen voor de geselecteerde vergadering. U kunt de weergave van een pagina desgewenst wijzigen.

Terug naar boven

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

Documenten Bibliotheken, Procedure, Sharepoint, Website

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Een site voor vergaderwerkruimten aanpassen
Perrit Kenniscentrum - Een site voor vergaderwerkruimten aanpassen