Office 365 Pre & Post migratie checklist

Office 365 Pre & Post migratie checklist

Het handmatig overzetten van Exchange tot Office 365 is niet iets simpels om uit te voeren. elke stap is cruciaal en er is dus geduld en expertise nodig om zo een soort migratie succesvol te voltooien. Dit artikel gaat over de nodige voor en nazorg van een migratie zonder data verlies.

Breen Services - Microsoft 365 ondersteuning :: Buy Social

Pre-migratie 

1. Bereid end users van tevoren voor

De planning en voorbereiding van het project start met het goed informeren van alle gebruikers. Voor dat de migratie start moet elke gebruiker weten:

 • Alle informatie over het migratieplan.
 • Hoe de migratie wordt uitgevoerd.
 • Wat de gevolgen en veranderingen zijn die gepaard gaan met de migratie.
 Andere dingen waar goed over moet worden nagedacht voor de migratie zijn, de migratie dag, hoe lang het gaat duren en resource management. Het is goed als het plan word uitgelegd aan meerdere mensen zodat er verschillende kijken kunnen worden overwogen, en na dit brainstormen, moet de administrator een goed project plan op stellen. De checklist van Microsoft hiervoor kan worden gebruikt als een basis en vervolgens aangepast voor individueel gebruik.
2.  Bereid de op locatie aanwezige inventaris voor

de volgende taak om uit te voeren is om de inventaris van Exhange voor te bereiden voor de migratie. De informatie die je nodig hebt voor de  migratie zijn:

 • Naam van de Mailboxes van gebruikers, de grootte hiervan en de email adressen.
 • Opslag locaties, client (browser, OS, Office applicaties) versies, en configuraties.
 • Netwerk instellingen (DNS hosts, proxy en firewall configuraties, DIP switches, internet connectiviteit, intranet sites en beschikbare bandbreedte).
 • Online besprekingen, Messaging, Integrated application systems, geconfigureerde DNS records, etc.
3. Inspecteer de huidige omgeving

Een paar checks en beeordelingen die zijn nodig voor de huidige Exchange omgeving.

 • Methodes om accounts te creeën en te synchroniseren.
 • Licensies die vereist zijn voor gebruikers accounts.
 • Backup beleid.
 • Netwerk capaciteit en zijn beschikbaarheid voor migratie.
 • Basis training die nodig is voor eind gebruikers.
 • Authenticatie criteria vor gebruiker accounts.
 • Antivirus, Firewall en router upgrade eisen.
4. Bereid de data voor om gemigreerd te worden

Voor dat de migratie start is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de data klaar is. een paar punten om hiervoor te checken zijn:

 • Active Directory is geüpdatet.
 • ongebruikte accounts zijn verwijderd.
 • UPN van de bron en doelomgevingen komt overeen.
 • Email adressen zijn valide binnen het proxy adressen attribuut.
 • Archivering faciliteiten die benodigd zijn in de toekomst (online of offline).
 • Nalevings benodigdheden
5. Maak de office 365 accounts aan en gereed

De laatste taak voordat je de migratie start is om de office 365 accounts klaar te maken. doe dit met de hieronder aan gegevens aanbevelingen.

 1. Krijg een Office 365 abonnement en licentie.
 2. verifieer de domeinnamen.
 3. Configureer: beveiligingstoestemmingen, applicaties voor gebruik,  directory synchronisatie voor Office 365 (optioneel) , en single sign-in (optioneel).
 4. Voer een test-migratie uit.

Zodra je al deze taken hebt uitgevoerd kun je de migratie beginnen! Nadat alle gewenste data is gemigreerd naar de Office 365 omgeving, kunt u beginnen met de volgende checklist voor de post-migratie.

How to Migrate a Windows User to Different Windows 10 PC

Post-migratie

1. Voer email redirectie en chaching uit

Na de migratie moeten de email accounts van de gebruikers omgeleid worden naar Office 365. Check ook de Outlook profile folders en bevestig dat de status  “This folder is up to date” is voor al deze folders.

2. Wijs licenties toe aan de gemigreerde mailboxen

De mailboxen die gemigreerd zijn naar een Office 365 account moeten licenties worden toegewezen, als dit niet gebeurt schakelen na 30 dagen de email accounts uit. dus het is belangrijk dat dit snel gebeurt.

3. creeër Autodiscover DNS records

Nog een belangrijke post-migratie taak is om de Autodiscover DNS records in Office 365 te configureren. Dit doen helpt gebruikers om hun mailboxen aan Outlook email clients en andere mobile clients te verbinden.

4. ontmantel de originele omgeving

Zodra je hebt bevestigd dat de mailboxen succesvol zijn overgeplaatst naar de Office 365 accounts, de licenties zijn toegewezen en alles goed loopt, kun je de originele Exchange server omgeving ontmantelen. Het is wel aanbevolen om niet te ontmantelen als je verwacht om nog te synchroniseren in de toekomst of de permanente migratie naar het doel is voltooid.

Verder

Dit waren alle stappen die nodig zijn om voor en na de migratie ervoor te zorgen dat het soepel is verlopen. Ziet deze migratie er te complex uit? Neem dan contact op met ons een een van onze microsoft 365 experts zal er voor zorgen dat u zorgenloos de migratie doorkomt.

 
 
 

Gerelateerde artikelen