Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Een basismap toewijzen aan een gebruiker

Gepost op 10-04-2007 - Overige Windows Versies - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition

Samenvatting

In dit artikel wordt stapsgewijs beschreven hoe u met de console Active Directory: gebruikers en computer, de console Computerbeheer, een aanmeldingsscript of de opdrachtregel een basismap toewijst aan een gebruiker.

Met basismappen en Mijn documenten is het voor een beheerder eenvoudiger om back-ups te maken van gebruikersbestanden en gebruikersaccounts te beheren aangezien hij de bestanden van de gebruiker in één locatie kan verzamelen. Als u een basismap aan een gebruiker toewijst, kunt u de gegevens van de gebruiker op een centrale locatie op een server opslaan, waardoor de back-up en het herstel van gegevens eenvoudiger en betrouwbaarder wordt.

Als er geen basismap is toegewezen, wijst de computer de standaard ingestelde lokale basismap toe aan de gebruikersaccount. De basismap kan dezelfde locatie hebben als de map Mijn documenten. Wanneer u met Windows 2003 Terminal Services werkt, is het gebruikersprofiel de standaardbasismap.

Terug naar begin

Een basismap toewijzen aan een domeingebruiker

Opmerking Als u een netwerkpad voor de basismap wilt opgeven, moet u eerst de netwerkshare maken en machtigingen instellen die de gebruikerstoegang toestaan. U kunt dit doen met Gedeelde mappen in Computerbeheer op de servercomputer.

Ga als volgt te werk om een basismap toe te wijzen aan een domeingebruiker:
 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Klik in de consolestructuur op Gebruikers.
 3. Klik in het deelvenster Details met de rechtermuisknop op de gebruikersaccount en klik op Eigenschappen.
 4. Klik in het dialoogvenster Eigenschappen op Profiel.
 5. Typ de mapgegevens onder de map Basis. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Als u een basismap op een netwerkserver wilt toewijzen, klikt u op Verbinding maken en geeft u een stationsletter op.
  2. Typ een pad in het vak Met. Dit pad kan een van de volgende typen zijn:
  • Netwerkpad, bijvoorbeeld:

   \server\gebruikers\tester

  • U kunt de laatste submap in het pad vervangen door gebruikersnaam, bijvoorbeeld:

   \server\gebruikers\gebruikersnaam

  Opmerking In deze voorbeelden is server de naam van de bestandsserver waar de basismappen zijn opgeslagen, en is gebruikers de gedeelde map.
 6. Klik op OK.
Terug naar begin

Een basismap toewijzen aan een lokale gebruiker

Ga als volgt te werk om een basismap toe te wijzen aan een lokale gebruiker:

 1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 2. Klik in de consolestructuur onder Lokale gebruikers en groepen op Gebruikers.
 3. Klik op de gebruikersaccount.
 4. Open het menu Actie en klik op Eigenschappen.
 5. Klik op het tabblad Profiel, klik op Verbinding maken en geef een stationsletter op.
 6. Typ een pad in het vak Met. Dit pad kan een van de volgende typen zijn:
  • Netwerkpad, bijvoorbeeld:

   \server\gebruikers\tester

  • U kunt de laatste submap in het pad vervangen door gebruikersnaam, bijvoorbeeld:

   \server\gebruikers\gebruikersnaam   Hierbij is server de naam van de bestandsserver waarop de basismappen zijn opgeslagen en is gebruikers de gedeelde map.
 7. Klik op OK.
Terug naar begin

Een basismap opgeven voor een terminalserver

In Windows Server 2003 kunt u een basismap opgeven voor een terminalserver. Wijs aan elke gebruiker op een terminalserver een unieke basismap toe. Op die manier zorgt u ervoor dat u de programmagegevens voor elke gebruiker afzonderlijk opslaat in een omgeving voor meerdere gebruikers.

Opmerking Als u alleen de basismap voor Windows Server 2003 opgeeft, gebruiken zowel Windows 2003 als Terminal Services deze basismap.

Volg een van de volgende procedures om een basismap op te geven voor een terminalserver.

Domeingebruikersaccount

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Active Directory: gebruikers en computers.
 2. Vouw in de consolestructuur het domeinknooppunt uit en klik op de map Gebruikers.
 3. Dubbelklik op de gebruikersaccount.
 4. Open het tabblad Terminal Services-profiel.
 5. Als de basismap voor Terminal Services zich op de lokale server bevindt, klikt u op Lokaal pad en typt u het pad van het profiel.

  Opmerking Als u in het deelvenster Basismap voor Terminal Services geen locatiepad opgeeft, wordt gebruikgemaakt van de standaard ingestelde lokale basismap op de volgende locatie:

  systeemstation\Documents and Settings\gebruikersnaam

 6. Als de basismap van Terminal Services zich op een netwerkshare bevindt, klikt u op Verbinding maken, selecteert u een station waarmee u verbinding wilt maken, en typt u het netwerkpad.
 7. Klik op OK.

Lokale gebruikersaccount

 1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
 2. Klik in de consolestructuur op Lokale gebruikers en groepen.
 3. Dubbelklik op de gebruikersaccount.
 4. Open het tabblad Terminal Services-profiel.
 5. Als de basismap voor Terminal Services zich op de lokale server bevindt, klikt u op Lokaal pad en typt u het pad van het profiel.

  Opmerking Als u in het deelvenster Basismap voor Terminal Services geen locatiepad opgeeft, wordt de standaard ingestelde lokale basismap op de volgende locatie gebruikt:

  systeemstation\Documents and Settings\gebruikersnaam

 6. Als de basismap van Terminal Services zich op een netwerkshare bevindt, klikt u op Verbinding maken, selecteert u een station waarmee u verbinding wilt maken, en typt u het netwerkpad.
 7. Klik op OK.
Terug naar begin

Een basismap aan een gebruiker toewijzen vanaf de opdrachtregel

Met de opdracht net user kunt u vanaf de opdrachtregel een basismap aan een gebruiker toewijzen. Typ bijvoorbeeld de volgende opdracht op de opdrachtregel en druk vervolgens op Enter:

net user tester /homedir:\server\tester$

Met deze opdracht wijst u de verborgen gedeelde map tester$ op de server toe aan de gebruiker Tester.

Terug naar begin

Een basismap aan een gebruiker toewijzen met behulp van een aanmeldingsscript

U kunt het maken van een gebruikersaccount en het toewijzen van een basismap automatiseren. Met de opdracht net user kunt u lokale gebruikersaccounts maken in configuratiescripts.

Een aanmeldingsscript maken

In het volgende voorbeeld wordt een gebruiker met de naam 'tester' gemaakt. De gebruiker wordt gemaakt en tevens worden een opmerking, instellingen voor het vervallen van het wachtwoord, basismap, en profielpad geconfigureerd:
NET USER tester /add /comment:"Voorbeeldaccount voor gebruiker"/expires:never /homedir:\zippy\%gebruikersnaam%$ /profilepath:\zippy\profile

Een aanmeldingsscript toewijzen aan een profiel

Voer de volgende stappen uit om een aanmeldingsscript toe te wijzen aan een profiel:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Systeembeheer en dubbelklik op Computerbeheer.
 3. Klik in de consolestructuur op Lokale gebruikers en groepen en klik op Gebruikers.
 4. Klik op de gebruikersaccount, klik op Actie en klik op Eigenschappen.
 5. Klik op Profiel en typ de bestandsnaam van het script in het vak Aanmeldingsscript.

  Opmerking Voor lokale accounts is het pad naar het aanmeldingsscript %Systemroot%\System32\Repl\Import\Scripts. Deze map wordt echter niet gemaakt als u een schone installatie van Windows Server 2003 uitvoert. Als het aanmeldingsscript is opgeslagen in een submap van de domeincontroller, typt u het volgende pad naar het aanmeldingsscript vöör de naam van het aanmeldingsscript:

  sysvol\domeinnaam\scripts


Opmerking U kunt ook Groepsbeleid gebruiken om basismappen toe te wijzen. Voor meer informatie over het gebruik van Groepsbeleid om basismappen toe te wijzen, raadpleegt u het onderwerp 'Het pad naar de basismap van een gebruiker wijzigen' in de Help-bestanden van Windows 2003.

Terug naar begin

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

32-bit, 64-bit, Procedure, Small Business Server, Wachtwoord, Windows Server 2003, x64

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Een basismap toewijzen aan een gebruiker
Perrit Kenniscentrum - Een basismap toewijzen aan een gebruiker