Wachtwoord vergeten?

Wachtwoord vergeten
Vul hier uw email adres in. U ontvangt dan een nieuw wachtwoord.

Foutcode 0x80004005 of andere foutcodes worden weergegeven wanneer u een Windows XP-computer probeert op te starten

Gepost op 30-09-2007 - Windows XP - 0 reacties


De informatie in dit artikel is van toepassing op:

 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

256986Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Wanneer u een Microsoft Windows XP-computer probeert op te starten, wordt een foutbericht met verschillende foutcodes weergegeven. In dit artikel worden de oorzaken van de verschillende foutcodes besproken. Ook wordt in dit artikel aangegeven hoe u de volgende foutcodes kunt voorkomen:
 • Foutcode 0x80004005
 • Foutcode 0x80090006
 • Foutcode 0x8009001d
 • Foutcode 0x80070002
 • Foutcode 0x8007007f of foutcode 0x8007007e
 • Foutcode 0x800705aa, foutcode 0x8007007e en foutcode 0x80004005
 • Foutcode 0x800705aa, foutcode 0x80070002, foutcode 0x80004005, foutcode 0x800405aa en foutcode 0x80090019
 • Foutcode 0x800703e7
Daarnaast bevat dit artikel tijdelijke oplossingen voor bepaalde foutcodes die niet in de lijst worden vermeld.

Symptomen

Wanneer u een Microsoft Windows XP-computer probeert op te starten, wordt een foutbericht van de volgende strekking weergegeven.
Als gevolg van een probleem kan Windows de licentie voor deze computer niet nauwkeurig controleren. Foutcode: 0xnnnnnnnn
Opmerking In het foutbericht staat nnnnnnnn voor de specifieke foutcode die wordt vermeld, bijvoorbeeld foutcode 0x80004005.

Oorzaak

In de volgende secties wordt beschreven waarom een bepaalde foutcode wordt weergegeven.

Foutcode 0x80004005

Dit probleem kan optreden als een bestand dat vereist is voor Windows-productactivering (WPA) beschadigd is of ontbreekt. Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • Een back-up- of antivirusprogramma van derden verstoort de installatie van Windows XP.
 • Een bestand dat is vereist voor WPA is handmatig gewijzigd.

Foutcode 0x80090006

Dit probleem treedt op omdat de stationsaanduiding is gewijzigd.

Foutcode 0x8009001d

Dit probleem treedt op als u de registerwaarde MountedDevices hebt gewijzigd om de aanduiding van het systeem- of opstartstation te wijzigen.

Foutcode 0x80070002

Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • De standaard beveiligingsprovider in Windows XP is gewijzigd.
 • De aanduiding van het systeemstation is gewijzigd.

Foutcode 0x8007007f of foutcode 0x8007007e

Dit probleem treedt veelal op na een upgrade van een servicepack. Na de upgrade lijkt een bestand beschadigd te zijn, te ontbreken of niet overeen te komen.

Foutcode 0x800705aa, foutcode 0x8007007e en foutcode 0x80004005

Deze fout treedt op wanneer het bestand Dpcdll.dll ontbreekt of beschadigd is.

Foutcode 0x800705aa, foutcode 0x80070002, foutcode 0x80004005, foutcode 0x800405aa en foutcode 0x80090019

Dit probleem treedt op vanwege fouten in een programma van derden.

Foutcode 0x800703e7

Dit probleem doet zich voor omdat de schijf beschadigd is.

Workaround

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te voorkomen, afhankelijk van de foutcode die wordt weergegeven.

Methoden voor het voorkomen van foutcode 0x80004005

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Opmerking Gebruik deze methode als deze fout zich voordoet na een upgrade van Windows 98 Tweede editie.

Start op vanaf de cd-rom van Windows XP en voer een interne upgrade-reparatie uit. Gebruik hierbij een geldige productcode. Voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

315341Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie

U kunt dit probleem ook oplossen door Windows XP te verwijderen en een nieuwe installatie uit te voeren van het besturingssysteem dat u gebruikte voordat u een upgrade naar Windows XP uitvoerde. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verwijderen van Windows XP:

312569Het verwijderingsproces voor Windows XP handmatig starten

Methode 2

U kunt dit probleem oplossen door de installatie van Windows XP te repareren aan de hand van de cd-rom van Windows XP en vervolgens de bestanden te vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Plaats de cd-rom van Windows XP in het cd-rom-station of het dvd-rom-station.
 2. Start de computer opnieuw op.
 3. Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op een toets om de computer op te starten vanaf de cd-rom van Windows XP:
  Druk op een willekeurige toets om vanaf de cd op te starten.
  Opmerking De computer moet zodanig zijn geconfigureerd dat deze opstart vanaf het cd-rom- of dvd-rom-station. Voor meer informatie over de wijze waarop u de computer configureert zodat deze opstart vanaf het cd-rom- of dvd-rom-station, raadpleegt u de documentatie bij uw personal computer of neemt u contact op met de fabrikant.
 4. Wanneer het volgende bericht wordt weergegeven, drukt u op R om de herstelconsole te starten. Dit gedeelte van Setup zorgt ervoor dat Microsoft Windows XP op deze computer kan worden uitgevoerd.
  Druk op Enter als u Windows XP nu wilt installeren.
  Druk op R als u een Windows XP-installatie wilt herstellen of repareren met de herstelconsole.
  Druk op F3 als u Setup wilt afsluiten zonder Windows XP te installeren.

 5. Druk op 1 om via de herstelconsole toegang te krijgen tot de installatie van uw primaire station.
 6. Typ desgevraagd het beheerderswachtwoord. Als u geen beheerderswachtwoord hebt, drukt u op Enter.
 7. Typ cd %SystemRoot%\System32 en druk vervolgens op Enter.
 8. Wijzig de naam van de volgende bestanden met behulp van de opdracht REN. Hiertoe typt u REN BestandsnaamextensieBestandsnaam.oud bij de opdrachtprompt.
  • Wpa.dbl
  • Pidgen.dll
  • Actshell.html
  • Licdll.dll
  • Regwizc.dll
  • Licwmi.dll
  • Wpabaln.exe
  Opmerking In de voorgaande opdracht staat Bestandsnaamextensie voor de nieuwe bestandsnaam en staat Bestandsnaam.oud voor de oude bestandsnaam.
 9. Typ de stationsaanduiding van het cd-rom-station gevolgd door een dubbele punt en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld D: en druk op Enter.
 10. Typ cd i386 en druk op Enter.
 11. Typ een voor een de volgende opdrachten. Druk na elke opdracht op Enter.
  • Expand licwmi.dl_%Systemroot%\System32
  • Expand regwizc.dl_%Systemroot%\System32
  • Expand licdll.dl_%Systemroot%\System32
  • Expand wpabaln.ex_%Systemroot%\System32
  • Expand wpa.db_%Systemroot%\System32
  • Expand actshell.ht_%Systemroot%\System32
  • Copy pidgen.dll%Systemroot%\System32
 12. Typ Exit en druk op Enter om de computer opnieuw op te starten.

Methoden voor het voorkomen van foutcode 0x80090006

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te voorkomen:

Gebruik Ghost

Als u een Windows XP-computer implementeert met behulp van Ghost van Symantec, bouwt u de Ghost-installatiekopie opnieuw op door de schakeloptie —FDSZ op te geven tijdens het herstellen.

Gebruik Drive Image Pro

Als u een Windows XP-computer implementeert met behulp van Drive Image Pro, voert u een upgrade van Drive Image Pro uit om Deploy Center versie 5.0 van Power Quest te implementeren.

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x8009001d

U kunt dit probleem oplossen door de volledige inhoud van de registersleutel MountedDevices te verwijderen. Deze sleutel bevindt zich in de volgende registersubsleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

223188 De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows

U kunt de registersleutel MountedDevices in Windows XP niet wijzigen omdat er te veel hardcoded paden zijn naar het station C:\Windows. Deze hardcoded paden worden mogelijk niet geladen, waardoor de foutcode met betrekking tot WPA wordt opgeroepen.

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x80070002

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:

Stel de standaard beveiligingsprovider in Windows XP opnieuw in

Als u de standaard beveiligingsprovider in Windows XP opnieuw wilt instellen, moet u de relevante registersleutels uit het register verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Start de computer op. Druk tijdens het opstarten op F8 om de computer op te starten in de veilige modus.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Verwijder de volgende registersubsleutels uit het register:
  • HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
  • HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
 4. Sluit de Register-editor af.
 5. Start de computer opnieuw op.

Stel de stationsaanduiding van het systeemstation opnieuw in

Gebruik de Register-editor om de stationsaanduiding van het systeemstation weer op de oorspronkelijke waarde te zetten. Bewerk de volgende registersleutel om de waarde voor het systeemstation te wijzigen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices


Voor meer informatie over het herstellen van de aanduiding voor het systeemstation klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

223188De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x8007007f of foutcode 0x8007007e

U kunt dit probleem voorkomen door het geïnstalleerde servicepack te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren.

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x800705aa, foutcode 0x8007007e en foutcode 0x80004005

U kunt dit probleem voorkomen door het bestand Dpcdll.dll te vervangen door een schoon Dpcdll.dll-bestand met de juiste versie.

Opmerking U kunt een schoon Dpcdll.dll-bestand verkrijgen door Dpcdll.dll te kopiëren van een nieuwe computer.

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x800705aa, foutcode 0x80070002, foutcode 0x80004005, foutcode 0x800405aa en foutcode 0x80090019

Opmerking In de meeste gevallen wordt dit probleem veroorzaakt door de WinTools-software van derden.

Ga als volgt te werk om dit probleem te omzeilen:
 1. Maak de netwerkkabel los van de computer.
 2. Verwijder de WinTools-software van derden via het onderdeel Software in het Configuratiescherm.
 3. Start de computer opnieuw op en druk tijdens het opstarten op F8 om de computer op te starten in de veilige modus met opdrachtprompt.
 4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 5. Verwijder de registersleutel die een WinTools-waarde heeft. Deze sleutel bevindt zich in de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

 6. Verwijder de volgende registersubsleutels, indien aanwezig:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Explorer\BrowserHelperObjects\ {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183}
 7. Sluit de Register-editor af.
 8. Start de computer opnieuw op.
 9. Verwijder de volgende bestanden van het pad ProgramsDir\Common files\WinTools: :
  • ProgramsDir\Common files\WinTools\WToolsA.exe
  • ProgramsDir\Common files\WinTools\WSup.exe
  • ProgramsDir\Common files\WinTools\WToolsS.exe
  • ProgramsDir\Common files\WinTools\WToolsB.dll
  OpmerkingProgramsDir staat voor de map Program Files waarin WinTools is geïnstalleerd. Standaard is dit C:\Program Files.
 10. Schoon het hostsbestand op dat zich bevindt op het pad %Windir%\System32\Drivers\Etc\Hosts.

  Opmerking%Windir% staat voor de map Windows op een Windows XP-computer. Standaard is dit C:\Windows.
 11. Verwijder alle bestanden met Wtools of Wsup in de bestandsnaam. De map %Windir%\prefetch kan bijvoorbeeld bestanden bevatten met Wtools of Wsup in de bestandsnaam.

  Opmerking De map %Windir%\prefetch is een verborgen map. U kunt deze map openen door %Windir%\prefetch te typen in het vak Adres en op Enter te drukken.
 12. Start de computer opnieuw op in de normale modus.

Methode voor het voorkomen van foutcode 0x800703e7

U kunt dit probleem voorkomen door de opdracht chkdsk uit te voeren.

Meer informatie over de opdracht chkdsk vindt u op de volgende Microsoft-website:

Methoden voor het voorkomen van een foutcode die hier niet wordt vermeld

Ga op een van de volgende manieren te werk als de foutcode die in uw geval wordt weergegeven, niet in deze lijst voorkomt.

Methode 1: De naam van de bestanden Wpa.dbl en Wpa.bak wijzigen

Als u opnieuw activering wilt afdwingen in Windows XP, wijzigt u de naam van de bestanden Wpa.dbl en Wpa.bak.

Methode 2: De naam van het bestand Wpa.bak wijzigen

Neem bijvoorbeeld het volgende scenario. Er wordt een foutcode weergegeven met de melding dat u Windows XP moet starten. U kunt Windows XP echter niet starten. In dit scenario moet u de naam van het bestand Wpa.dbl wijzigen om deze naam ongeldig te maken. Wijzig de naam van het bestand Wpa.dbl bijvoorbeeld in Wpa.dblongeldig. Wijzig vervolgens de naam van het bestand Wpa.bak in Wpa.dbl.

Methode 3: Het systeem herstellen

Herstel de Windows XP-computer vanaf een herstelpunt met behulp van de opties voor systeemherstel. Raadpleeg de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het herstellen van het systeem:

Methode 4: Een interne upgrade uitvoeren

Voer een interne upgrade uit voor het systeem. Voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

315341Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie

Meer informatie

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

307654De herstelconsole installeren en gebruiken in Windows XP

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

316941Windows XP installeren

Referenties

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

302806Beschrijving van Microsoft-productactivering

299056Foutbericht tijdens uitvoeren van Windows-productregistratie

299840Sysprep gebruiken met Windows Productregistratie of Volume License-media om Windows XP te implementeren

291997Windows XP activeren met het bestand Unattend.txt

289657OOBE (Out of Box Experience) wordt niet uitgevoerd nadat Setup is voltooid

291983Poorten die worden gebruikt door Windows-productactivering


De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

PrintPrint RSS reactiesRSS reacties BookmarkBookmark

Gekoppelde tags

DLL, Fix, Foutbericht, Upgrade, Virus, Wachtwoord, Windows 98, Windows 98 Tweede Editie, Windows XP

Reacties
Nog geen reacties geplaatst.

Winkelmandje

Het winkelmandje is leeg

Inloggen
Als u hierboven op de knop 'bestellen' klikt krijgt u een overzicht van de door uw gewenste producten. Indien het overzicht compleet en correct is kunt via de wizard de verdere gegevens invullen en uw bestelling afronden. In het bestelproces kunt u altijd op 'vorige' drukken om terug te gaan in het proces. Bij Perrit staan vertrouwen, privacy en veiligheid op de eerste plaats, wij zullen uw gegevens dan ook met uiterste zorgvuldigheid behandelen en nooit doorgeven aan derden.

Perrit.nl Sherwood Rangers 29 Hengelo

Perrit.nl telefoon: +31 74 750 12 20

Kenniscentrum - Foutcode 0x80004005 of andere foutcodes worden weergegeven wanneer u een Windows XP-computer probeert op te starten
Perrit Kenniscentrum - Foutcode 0x80004005 of andere foutcodes worden weergegeven wanneer u een Windows XP-computer probeert op te starten