Microsoft 365’s data resiliency principles: hoe kritieke klantgegevens worden beschermd

Microsoft 365’s data resiliency principles: hoe kritieke klantgegevens worden beschermd

Picture of Henk Kok

Henk Kok

Wilt u een helpdesk opzetten om klantenservice van topkwaliteit te bieden? Het opzetten van een professioneel en efficiënt klantenondersteuningsteam is geen kleine taak, maar met de juiste planning en tools kan het een naadloze en effectieve manier zijn om vragen van (interne) klanten te behandelen en problemen op te lossen. Door onderstaande 7 stappen te volgen, kunt u een supportdesk opzetten die efficiënt en effectief is en in staat is om uitstekende klantenservice te bieden. Lees verder om te leren hoe u een supportdesk opzet die voldoet aan de behoeften van uw organisatie en uw klanten.

De betrouwbaarheid en continuïteit van data zijn belangrijke overwegingen bij het kiezen van een cloud-gebaseerde service. Resiliency verwijst naar de mate waarin een service bestand is tegen bepaalde soorten falen en toch volledig functioneel blijft vanuit het perspectief van de klant. Bij data resiliency betekent dit dat ongeacht welke falen er binnen Microsoft 365 optreden, kritieke klantgegevens intact en onaangetast blijven. Microsoft 365 heeft daarom vijf specifieke resiliency-principes ontwikkeld om ervoor te zorgen dat klantgegevens optimaal worden beschermd. Dit omvat het onderscheiden tussen kritieke en niet-kritieke data, het scheiden van kopieën van klantgegevens in verschillende fault zones of fault domains, het monitoren van kritieke klantgegevens op falen van Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID), het beschermen van klantgegevens tegen corruptie en het toestaan van klanten om zelf te herstellen van eventuele fouten. Door deze principes te volgen en door middel van robuuste testen en validatie, streeft Microsoft 365 ernaar om aan en te voldoen aan de eisen van klanten terwijl tegelijkertijd continu bezig is met innovatie en verbetering.

Wat is data resiliency en hoe zorgt Microsoft 365 ervoor dat klantgegevens veilig blijven?

Resiliency is de mate waarin een cloud-gebaseerde service bestand is tegen bepaalde soorten falen en toch vanuit het perspectief van de klant volledig functioneel blijft. Data resiliency betekent dat ongeacht welke falen er binnen Microsoft 365 optreden, kritieke klantgegevens intact en onaangetast blijven. Daarom zijn Microsoft 365-services ontworpen rond vijf specifieke resiliency-principes:

Er is kritieke en niet-kritieke data. Niet-kritieke data (bijvoorbeeld of een bericht gelezen is) kan in zeldzame falingsscenario’s verloren gaan. Kritieke data (bijvoorbeeld klantgegevens zoals e-mails) moet te allen koste beschermd worden. Als ontwerpdoel worden verzonden e-mails altijd als kritiek beschouwd, terwijl bijvoorbeeld of een bericht gelezen is niet-kritiek is. Kopieën van klantgegevens moeten zo veel mogelijk in verschillende fault zones of fault domains (bijvoorbeeld datacenters, toegankelijk met enkele credentiëls (proces, server of operator)) worden gescheiden om falen te isoleren. Kritieke klantgegevens moeten worden gemonitord op falen van Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID). Klantgegevens moeten worden beschermd tegen corruptie. Ze moeten actief worden gescand of gemonitord, reparabel en herstelbaar zijn. De meeste datalossen zijn het gevolg van klantacties, dus sta klanten toe om zelf te herstellen met behulp van een GUI die hen in staat stelt om per ongeluk verwijderde items te herstellen. Door onze cloudservices te bouwen volgens deze principes, gecombineerd met robuust testen en validatie, is Microsoft 365 in staat om aan en te voldoen aan de eisen van klanten terwijl tegelijkertijd een platform voor continu innovatie en verbetering wordt geboden.

De vijf principes van Microsoft 365 voor het behoud van data resiliency

De vijf principes van Microsoft 365 voor het behoud van data resiliency zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat kritieke klantgegevens intact blijven. Bovendien kan het behoud van data resiliency helpen om de continuïteit van de service te waarborgen en te voorkomen dat falen leidt tot downtime of verlies van gegevens.

De vijf principes van Microsoft 365 voor het behoud van data resiliency zijn:

  1. Onderscheid tussen kritieke en niet-kritieke data: kritieke data, zoals klantgegevens, moeten te allen koste beschermd worden terwijl niet-kritieke data, zoals of een bericht gelezen is, in zeldzame falingsscenario’s kan worden verloren.
  2. Kopieën van klantgegevens scheiden in verschillende fault zones of fault domains: dit zorgt voor falen-isolatie en beschermt klantgegevens tegen uitval.
  3. Monitoren van kritieke klantgegevens op falen van Atomicity, Consistency, Isolation, Durability (ACID): dit helpt om te voorkomen dat kritieke klantgegevens beschadigd raken.
  4. Beschermen van klantgegevens tegen corruptie: dit omvat het actief scannen of monitoren van klantgegevens, het repareren ervan als dat nodig is en het herstellen ervan als dat mogelijk is.
  5. Toestaan van klanten om zelf te herstellen: de meeste datalossen zijn het gevolg van klantacties, dus Microsoft 365 biedt een GUI om klanten in staat te stellen om per ongeluk verwijderde items te herstellen.
Hoe governance helpt om data resiliency te behouden

Governance is het proces waarbij beleid en richtlijnen worden opgesteld en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat een organisatie efficiënt en effectief functioneert en dat de juiste beslissingen worden genomen. Binnen het kader van data resiliency is governance van groot belang om ervoor te zorgen dat kritieke klantgegevens optimaal worden beschermd. Dit kan worden bereikt door het opstellen van beleid en richtlijnen voor het beheer van data, het toewijzen van verantwoordelijkheden en het implementeren van controles om ervoor te zorgen dat de beleids- en richtlijnen worden nageleefd.

Het opstellen van beleid en richtlijnen voor het beheer van data kan helpen om ervoor te zorgen dat alle data correct wordt gecategoriseerd en dat kritieke data op de juiste manier wordt beschermd. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat beleid wordt opgesteld voor het maken van back-ups, het gebruik van encryptie en het toewijzen van toegangsrechten. Door verantwoordelijkheden toe te wijzen, kan worden vastgesteld wie verantwoordelijk is voor het beheer van data en wie er toegang tot heeft. Dit kan helpen om te voorkomen dat data in verkeerde handen valt of onbedoeld wordt gewijzigd of verwijderd.

Controles zijn een belangrijk onderdeel van governance omdat ze helpen om ervoor te zorgen dat beleid en richtlijnen worden nageleefd. Dit kan worden bereikt door het opstellen van procedures voor het beoordelen van naleving, het uitvoeren van audits en het opleggen van sancties bij overtreding van beleid. Al deze maatregelen helpen om ervoor te zorgen dat data resiliency op een consistente manier wordt behouden en dat kritieke klantgegevens optimaal worden beschermd.

Hulp nodig bij het instellen van de juiste governance op Microsoft 365?
Heeft u geen tijd om zelf uw governance op de juiste manier in te richten? We helpen u graag!
We kunnen u wellicht vandaag al ondersteunen met de volgende diensten: 
  1. Ticket based Support
  2. IT Governance
  3. Detachering

Benieuwd hoe Perrit uw organisatie kan helpen?

Gerelateerde artikelen